ТОП 10:

Базова архітектура системи X WindowСистема X Window розроблена із використанням клієнт-серверного підходу, але її базові ідеї відрізняються від традиційних концепцій цієї архітектури.

Насамперед, поняття клієнта і сервера розглядають під незвичним кутом зо­ру. Під клієнтом звикли розуміти застосування, що безпосередньо взаємодіє із користувачем, обробляє команди від клавіатури або миші та відображає дані, а під сервером — застосування, до якого клієнт звертається за даними. У даному випадку це не так (фактично маємо зворотну картину).

В архітектурі X Window під сервером (Х-сервером) розуміють програмне за­безпечення, що цілковито відповідає за відображення інформації на дисплеї ко­ристувача (із використанням графічного адаптера) і за обробку команд від миші та клавіатури. На комп'ютері звичайно запускають лише одну копію Х-сервера.

Прикладні програми є клієнтами (Х-клієнтами), вони обробляють дані та звер­таються до сервера для їхнього відображення. Крім того, сервер перетворює дії користувача (переміщення миші, натискання клавіш на клавіатурі) у дані і пере­дає клієнтам для обробки. Клієнти не мають інформації про особливості роботи із конкретним графічним пристроєм, вони знають лише особливості обміну дани­ми із сервером, зумовлені спеціальним Х-протоколом (X Protocol).

Клієнти і сервери можуть перебувати на різних комп'ютерах і виконуватися під різними операційними системами (рис. 17.2). Х-протокол звичайно працює поверх TCP/IP, фактично він є набором домовленостей про передавання спе­ціальних двійкових даних. Один сервер може одночасно відображати інформацію від клієнтів, що перебувають на різних комп'ютерах. Наприклад, комп'ютер під керуванням Linux може відображати засоби редагування відеоінформації, запуще­ні на комп'ютері Silicon Graphics під керуванням ОС IRIX, та адміністративний інтерфейс (вікно додавання нового користувача), запущений на іншій Linux-маши­ні. При цьому жодне із цих застосувань не перебуває у пам'яті комп'ютера, на яко­му виконується Х-сервер. З іншого боку, комп'ютери, на яких запущені Х-клієнти, можуть взагалі не підтримувати графічного відображення інформації — для них досить наявності зв'язку із сервером через мережу.

 

 

Зазначимо, що використання системи X Window не виключає можливості консольного доступу до ОС. З одного боку, на машині з Х-сервером є можливість перемикання між ним і текстовою консоллю, з іншого боку, всі поставки системи X Window включають клієнтську програму xterm, що реалізує емуляцію терміна­ла. Це застосування дає можливість користувачу запускати командний інтерпре­татор і консольні застосування на віддаленій машині та відображати результати їхнього виконання на екрані Х-сервера.

 

Віконні менеджери

Команди, надіслані клієнтами сервера, звичайно пов'язані із необхідністю відобра­ження інформації у вікні застосування - ділянці екрана, якою володіє відповідне застосування. Важливою властивістю системи X Window є те, що Х-сервер не відповідає за роботу із такими вікнами, для цього використовують спеціальне клієнтське застосування — віконний менеджер (window manager). В обов'язки та­кого менеджера входить підтримка базових операцій над вікнами (їхнього пере­міщення, закриття або зміни розмірів), а також «декорування» вікон (відображен­ня рамки, заголовка тощо).

Віконні менеджери майже завжди виконуються на тій самий машині, ш й Х-сервер, вони запускаються зазвичай відразу після запуску сервера. В усьом іншому це звичайні Х-клієнти, які обмінюються із сервером командами, пов'$ заними із відображенням вікон, обробкою команд користувача з їхнього перем щення тощо. З іншого боку, вони не відповідають за те, що відбувається всередш вікон застосувань (відображення інформації, обробка дій користувача) — відш відні команди передаються серверу від застосування-клієнта прямо, за їхню геш рацію відповідають інструментальні бібліотеки, про що йтиметься далі.

Рішення виділити підтримку віконних операцій в окреме застосування дал змогу досягти додаткової гнучкості роботи із системою. Є багато різних віконнн менеджерів, серед найпоширеніших можна виділити fvwm, sawfish, enlightenmen Деякі з них реалізують лише базову функціональність керування вікнами, інв надають користувачу багато можливостей (запуску застосувань, організації роб( чого столу тощо).

 Последнее изменение этой страницы: 2017-02-06; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.231.21.83 (0.003 с.)