ТОП 10:

The semantic structure of words depends onB) historical and cultural factors

88. The author of text "The Green Door" is

E) O.Henry

89. Find the correct sentence in indirect speech: Mother says to me:" Are you listening to me?"

E) mother asks me if I am listening to her

90.Fill in the correct article: How much did you pay for … dinner?

Д)The

91. Fill in the correct article: You usually have … breakfast at 8, don`t you?

Д)-

92. Choose the correct form of the Gerund: He keeps … on my going to the south

E) insisting

93. Choose the correct modal verb: You … come. The problem is settled

E) needn`t

94. Choose the correct modal verb: I … to visit my sick friend more often

E) ought

Find the correct form of the Noun: The cat has caugh two

E) mice

96.Fill in the correct form of the verb "to have": Does your mother … breakfast at 7 or 8 o`clock?

A) Have

97. Choose the right modal verb: Her grandmother … knit very well

A) can

98. Use the right pronoun: How … eggs are there in the fridge, Paul

Д) many

99. Fill in the correct article Winter Knitted clothes is usually made of … wool

E)-

Define what tence is used in the sentence: Look at the sky: the sun (is appearing) from behind the clouds

Д) present continuous

 

ІІІ нұсқа

1. «Оқытушығы арналған оқулықта» ... көрсетілген

В) үлгілік сабақ жоспарлары

2. Грамматика сабағындағы ең қолайлы әдістің түрі

В) дедуктивтік

3. Сабақтың барысымен танысу сабақтың мына бөліміне жатады.

А) кіріспе бөліміне

4. Балалардың ойын іс-әрекетінен оқу іс-әрекетіне көшетін кезеңі

Д) бастауыш кезеңде

5. Бірінші сынып оқушыларына ағылшын тілін үйреткенде көп көңіл бөлінбейтін іс-әрекет

Е) оқу іс-әрекетіне

6. Оқушылар сөзбен танысып, сөзді қолдануды үйренеді

Е) анықтамада

7. Сабақтың қорытынды бөлігі

Д) rounding up

8. Ағылшын тілінде ... дауысты дыбыс бар

Е) 12

9. Ойын дегеніміз-

В) іс-әрекет

10. Оқушылардың білім деңгейін бағалау сабақтың мына кезеңінде ұйымдастырылады

Е) қорытындылау

11. Баға қойылатын мемлекеттік құжат

Д) сынып журналы

12. Ағылшын тілінен бір жылғы күнтізбелік жоспарды ... құрастырады

Д) шет тілі пәні мұғалімі

13. Интеграциялық сабақ дегеніміз не?

Е) бір тақырыпқа бірнеше пән бойынша өткізілген сабақ

29.Choose the correct form of the verb: Where is Tom? – He … football in the yard now

E) is playing

30. Fill in the correct form of the verb: Why … you … say at home tomorrow evening?

E)will/ have to

31. Use the correct form of the Passive Voice: … th letters … by secretary yet.

E) have/ been typed

32. Find the correct form of the Adjective: What was … moment in your llife

B) the happiest

33. Choose and fill in the Participle 1 :… to the theatre, she saw that the performance had already begun

Д) coming

34. Find the correct sentence in Indirect Speech: The doctor says to Nell:" Don`t go for a walk today"

C) the doctor tells Nell not to go for a walk today

Choose the word opposite in meaning: to switch off

E) to switch on

Express in one word: a field where fruit trees grow.

E) orchand

How many classes are phraseological units subdivided into

E)4

What does the Semantic Structure of words depend on

A) historical and cultural factors

One of primary aims of Comporative Lexicology is

B) people of the country

Derivation antonyms are

B) possible- impossible

Choose the correct translation of the word: practical classes

Д) практикалық сабақтар

42. Choose the correct translation of the word: ұпай

E) score

Express in one word: a university teacher of a rank below a professor

Д) reader

Choose English equivalent to the word: Швеция

C) Sweden

Eliminate the extra word: Sofia, Tokyo, Spanish, Athens Hanoi

Д) Spanish

Eliminate the extra word: Sofia, Tokyo,Hindi, Athens, Hanoy

B) Hindi

47. Choose the proper prepositions or adverbs: What is your … occupation

C)-

48. Choose the proper English equivalent to: дәрігерге жазылу

C) to take an apportment ith a doctor

49. Choose the proper article: I`ve caught … cold and have a sore throat

E) a

Choose the word opposite in meaning: careful

Д) carelessПоследнее изменение этой страницы: 2017-02-05; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 35.168.62.171 (0.004 с.)