ТОП 10:

Стаття 23. Соціальний захист донора та членів його сім'ї



Інвалідність донора, що настала у зв'язку з виконанням ним
донорської функції, прирівнюється до інвалідності внаслідок
трудового каліцтва або професійного захворювання.

У разі смерті донора, що настала внаслідок виконання ним
донорської функції, членам сім'ї померлого, які були на його
утриманні, призначається пенсія у зв'язку з втратою годувальника.
Призначення такої пенсії здійснюється у порядку та на умовах,
встановлених законодавством України для призначення пенсії сім'ї
годувальника, який помер внаслідок трудового каліцтва або
професійного захворювання.

 

Стаття 24. Відповідальність за порушення законодавства про
трансплантацію

Юридичні та фізичні особи, винні в порушенні законодавства
про трансплантацію, несуть відповідальність згідно із законами
України.


Розділ VII

ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ


1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

2. До приведення законодавства України у відповідність із цим
Законом закони та інші нормативно-правові акти застосовуються в
частині, що не суперечить цьому Закону.

3. Кабінету Міністрів України у тримісячний термін після
набрання чинності цим Законом:

· подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо
приведення законів України у відповідність з цим Законом;

· привести у відповідність з цим Законом свої
нормативно-правові акти;

· забезпечити прийняття відповідно до компетенції
нормативно-правових актів, що випливають з цього Закону;

· забезпечити перегляд і скасування міністерствами, іншими
центральними органами виконавчої влади України їх
нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Ардашева Н. А. Эвтаназия как метод искусственного прерывания жизни. Правовые условия ее применения / Н. А. Ардашева // Вестник РАМН.

— 1996. — № 12. — С. 60-67.

2. Аряєв М. Л. Психологічні та біоетичні проблеми у перинатальній ме­дицині // Неонатологія : підручник / М. Л. Аряєв. — К. : АДЕФ — Україна, 2003. —С 115-131.

3. Аряев Н. Л. Медико-этические и правовые проблемы в неонатологи-
ческой практике / Н. Л. Аряев // Другий національний конгрес з біоетики. — К.: HAH України, АМН України, Комісія з питань біоетики при Кабі­
неті Міністрів України, 2004. — С. 103.

4. Антологія біоетики / за ред. Ю. І. Кундієва. — Львів: БаК, 2003. — 592 с.

5. Биомедицинская этика / под ред. В. И. Покровского. — М. : Медици­на, 1997.— 224 с.

6. Биоэтика: принципы, правила, проблемы / под ред. Б. Г. Юдина. — М.: Медицина, 1998. — 225 с.

7. Боднар Г. В. Паліативна медична допомога / Г. В. Боднар, I. С. Вітен­ко, О. Ю. Попович. — Донецьк, 2003. — 110 с.

8. Вітенко І. С. Сімейна медицина. Психологічні аспекти діагностики, профілактики і лікування хворих /1. С. Вітенко, О. О. Чабан, О. О. Бусло.—Тернопіль : Укрмедкнига, 2002. — 187 с

9. Вітенко І. С. Психологічні основи лікувально-профілактичної допо­
моги та підготовки лікаря загальної практики — сімейного лікаря /І. С. Вітенко. — Харків : Золоті сторінки, 2002. — 288 с

10. Возіанов О. Ф. Клінічні випробування стовбурових клітин: початок регенеративної та відновної медицини / О. Ф. Возіанов, Г. В. Єльська, О. Л. Кухарчук // Здоров'я України. — 2008. — № 12 (193). — С 62-63.

11. Гешелин С. А. Этика в хирургии / С. А. Гешелин // Здоров'я України. —2005. — № 3. — С 6.

12. Запорожан В.М., Аряєв М.Л. Біоетика та біобезпека: Підручник / В.М. Запорожан, М.Л. Аряєв. – К.: Здоров’я, 2013. – 456 с.

13. Запорожан В. М. Нооетика як новий напрямок соціогуманітарної культури і філософії / В. М. Запорожан // Інтегративна антропологія. — 2005.—№ 1-2(5-6). —С 3-18.

14. Иванов В. И. Этические аспекты исследований генома человека в ге-нотерапии / В. И. Иванов // Итоги науки и техники. Геном человека. — М. : ВИНИТИ, 1994. —С. 149-157.

15.Иванюшкин А. Я. Профессиональная этика в медицине / А. Я. Иванюшкин. — М.: Медицина, 1990. — 220 с.

16. Кундієв Ю. Біоетика: витоки, стан, перспективи / Ю. Кундієв,
М. Кисельов // Вісник НАН України. — 1999. — № 8. — С. 6-8.

17. Любан-Плоцца Б. Терапевтический союз врача и пациента / Б. Любан-Плоцца, В. Запорожан, Н. Аряев. — К.: АДЕФ — Украйна, 2001. — 292 с.

 

Навчальний посібник

 

АБРАМОВ Володимир Андрійович

РЯПОЛОВА Тетяна Леонідівна

АБРАМОВ Олексій Володимирович

ДЕНИСОВ Євген Михайлович

ПИРКОВ Сергій Георгійович

ВИГОВСЬКА Олена Михайлівна

ВАСИЛЬЄВА Ганна Юріївна

ОСОКІНА Ольга Ігорівна

ГОЛОДЕНКО Ольга Миколаївна

ПУТЯТІН Генадій Геннадійович

КОКОТОВА Олена Олександрівна

 







Последнее изменение этой страницы: 2017-01-27; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.235.74.184 (0.006 с.)