ТОП 10:

Проблеми і складнощі запровадження НМСЩо заважає впровадженню засобів мультимедіа? Причини можна поділити на суб’єктивні і об’єктивні.

До об’єктивних причин відносять:

ü Традиційні погляди на комп’ютер як на засіб опрацювання текстів та звичайних числових даних;

ü Недостатня інформованість викладачів і студентів про сучасні можливості комп’ютерів та НМС;

ü Недостатня активність розробників програмного забезпечення при впровадженні НМС.

Суб’єктивні причини:

ü Проблеми підготовки даних і занесення їх до комп’ютера;

ü Складнощі опрацювання і збереження графічних, аудіо- і відеоданих;

ü Проблеми комунікації і обміну даними великого обсягу.

Для подолання суб’єктивних причин необхідно, щоб викладачі і студенти були впевнені у можливостях розв’язання навчальних проблем за допомогою засобів мультимедіа. Це можливо зробити на зразках цікавих та ефектних розробок.

Більш складною є проблема великих обсягів пам’яті, необхідних для мультимедіа даних. Наприклад, одна хвилина розмови у форматі 11025 Герц, 16 біт, моно займає 1,29 Мб пам’яті. Одне фото розміром 640 x 480 точок у форматі 16,7 мільйонів кольорів на точку займає близько 1 Мб пам’яті. Ще більші обсяги необхідні для відеоданих.

Опрацювання таких обсягів інформації та їх зберігання практично можливі без застосування засобів архівування та скорочення даних. Розроблено ряд стандартів на алгоритми скорочення, які дозволяють суттєво скоротити витрати пам’яті на збереження даних, наприклад JPEG – для скорочення зображення, MPEG – для скорочення відеозображень.

В Україні в цій галузі працює фірма Vimas Technologies, фахівці якої спеціалізуються на опрацюванні звуку і зображень і створили кілька оригінальних алгоритмів скорочення даних! Вони пропонують комплекс Speech Master, який дозволяє скоротити мовну інформацію у 8,5 – 20 разів та музичні фонограми у 2 – 4 рази. Speech Master може бути використаним розробниками програмного забезпечення для зберігання в базах даних великих обсягів мовної та музичної інформації.

Фірма Vimas Technologies працює над створенням комплексу Vimas Data Manager, який працюватиме з відео-, аудіо- і графічною інформацією у системі клієнт/сервер. Доступ до інформації віддалених користувачів здійснюватиметься засобами Microsoft E-Mail. Фірма “Квазар-Мікро” пропонує послуги щодо запису інформації на компакт-диски, здійснює накопичення інформації на оптичних дисках ємністю 1,3 – 1,5 Гб та оптичних бібліотеках (juceBox) ємністю від 20 до 1000 Гб.

Таким чином, швидко розвивається інфраструктура, пов’язана з використанням навчальних мультимедіа-систем. Певні напрацювання для загальноосвітніх шкіл України має НДІ штучного інтелекту у місті Донецьку, директор А.І. Шевченко.

Використання НМС, які створено за кордоном для потреб освітніх закладів України неможливе без здійснення таких заходів:

1. Створення необхідної технічної бази, тобто модифікація персональних комп’ютерів з процесором типу 486 і вище (не менше 8 Мб оперативної пам’яті);

2. Створення авторських колективів, які спроможні запропонувати методику розроблення і використання НМС в умовах існуючих навчальних програм та освітніх закладів;

3. Здійснення мовної адаптації зарубіжних мультимедіа навчальних систем до використання на певних рівнях ступеневої освіти студентів у вищих технічних закладах освіти.

Віртуальна реальність

Отримають подальший розвиток системи віртуальної реальності (VR – virtual reality), що представляють собою форму реагуючого мультимедійного оточення. Основні технології, що підтримують розвиток у напрямку VR, будуть включати в себе зображення і звук, що генеруються комп’ютером, телебачення високої точності, голографію і тактильні імітатори. Високі вимоги до опрацювання, необхідні для нових систем VR, вже в найближчому майбутньому будуть задоволені за допомогою нових технологій запису даних, нових видів більш мініатюрних і більш потужних чипів, зроблених з арсеніду галію, фосфіду індію та нової фотонної комп’ютерної пам’яті. Остання буде сумісна з волоконно-оптичними телекомунікаційними магістралями. Через 15 – 20 років VR-системи, які будуть використовуватися в управлінні, включатимуть в себе наступні функціональні можливості:

1. Управління людськими ресурсами (HRM). Системи VR, об’єднуючи візуальні, слухові і тактильні вхідні дані, будуть широко використовуватися з комерційною, військовою і освітньою метою.

2. Проектування і виробництво. Системи VR, такі як інтерфейс CAD, будуть надавати проетувальникам можливість безпосередньої реальності при роботі з “віртуальними” об’єктами. Вони будуть відтворювати “фізичну присутність” об’єкта при таких процесах, в яких така присутність просто неможлива. При цьому робота буде виконуватися засобами “дистанційної присутності”, коли виконавці фізично будуть знаходитися де завгодно.

3. Управління фінансами. VR-системи стануть виконувати складні прогнозуючі моделі класу “що-якщо”. При цьому користувачі зможуть спостерігати графіки, працювати з ними або ж ”програвати” різні сценарії способами, які покращують розуміння процесів і роблять фінансові ризики більш прозорими.

4. Маркетинг. VR-системи і технології відкриють необмежені перспективи стосовно нових продуктів і послуг, особливо в індустрії фінансів, освіти і відпочинку. Технологія VR відкриває зовсім нові можливості для позиціювання продуктів, їх просування на ринки, і доставки. Стосовно фізичних товарів (продуктів) і послуг стане можливим відпрацювати версію VR, перш ніж купувати товар чи замовляти послугу.

5. Стратегія і структура. Найглибший вплив VR-системи стануть здійснювати на бізнес і управління через радикальні зміни в концепції організації, власності й багатства. Телекомунікаційні мережі “розмиють” організаційні межі. З часом концепція мистецтва управління бізнесом буде розглядатися як управління віртуальними підприємствами, фірмами, корпоративними утвореннями, після чого буде прийматися рішення про реальне відтворення економічних об’єктів.

 Последнее изменение этой страницы: 2017-02-05; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.237.183.249 (0.006 с.)