ТОП 10:

Приклад створення презентаціїНа основі шаблону Профессиональный з метою демонстрації на виставках створено презентацію нових книг видавництва «Каравела». Суть презентації винесена у поле заголовку, у параметрах шрифту вибрано гарнітуру Lazursky, півжирну, 44 пункти, з тінню, центровану. У поле маркованого списку введено назви шести книг, командою Формат/Маркер стандартний маркер замінено на символ розгорнутої книги гарнітури Wingdings.

У лівому нижньому куті зображена керуюча кнопка, поруч із нею текстовий блок синього кольору із написом “вихід”. Керуючій кнопці можна надати певної дії. Крім неї, керуючої дії надано абзацу “Інформатика...”. Для цього до виділеного об’єкта застосовано команду Показ слайдов / Настройка действияабо таку ж команду контекстного меню, що зручніше. Команда відкриває однойменне діалогове вікно. Тут виділеному абзацу вказано, при натисненні на ньому мишею, перейти на наступний слайд. Для керуючої кнопки “вихід” обрано Завершить показ слайдов.

Діалогове вікно Настройка анимации присвоює об’єкту ефекти промальовування. Викликається воно з меню Показ слайдов чи контекстного меню. У полі Порядок анимации стрілками угору-вниз задається почерговість появи об’єктів, на вкладинці Время можна задати проміжок часу після попередньої дії, через який розпочинатиметься дана, або ж вона розпочинатиметься за натисканням мишки; вкладинка Эффекты дозволяє вибрати ефект появи у полі Выберите эффекты и звук та задати почерговість такої появи для текстових елементів у полі Появление текста.

Зауважимо, що для абзацу “Інформатика...” було задано дію переходу на наступний слайд. Такий слайд створено наперед, щоправда, з іншою розміткою: Текст и графика. Це перший варіант розмітки у найнижчому рядку діалогового вікна Разметка слайда. У даному випадку вибір розмітки характеризується інформативним навантаженням на слайд.

Структура презентації передбачає наявність інформаційних сторінок про всі видані книги, отже створюються наступні слайди з інформацією про наступні у списку книги. Згідно з задумом, абзацу “Планування діяльності підприємства...” слід призначити дію переходу на відповідний слайд. Порядок дій при цьому аналогічний, тільки у списку Перейти по гиперссылке, що відкривається, з’явиться новий перемикач: Слайд..., при виборі якого відкриється діалогове вікно Гиперссылка на слайд, де й обираємо потрібний.

Описаний вище спосіб створення слайдів передбачає їх лінійну демонстрацію, тобто після перегляду першого слайда переходять до другого, потім до третього тощо. Але послідовність слайдів під час демонстрації залежить від аудиторії (іноді деякі питання розглядаються докладно, інколи навпаки, тільки згадуються, час від часу показ певного ланцюжка слайдів потрібно повторити). Ось чому слід передбачити засоби, що дають змогу організувати розгалужений і циклічний способи перегляду презентації. У таких випадках використовують гіперпосилання. Це адреси наступного слайда або додатка, який викликатиметься на екран. На слайді гіперпосилання можна подати підкресленим текстом, значком або кнопкою. Клацання мишею на гіперпосиланні спричиняє перехід за вказаною в ньому адресою.

Таке використання гіперпосилань дає змогу лектору під час демонстрації залежно від сприйняття матеріалу аудиторією самому вирішувати, коли переходити до іншого слайда.

Для створення гіперпосилань потрібно:

ü Виділити текст або об’єкт, що має представляти гіперпосилання;

ü У меню Вставка вибрати команду Гиперссылка;

ü У діалоговому вікні Добавление гиперссылки у списку Связать с вибрати тип об’єкта, на який вказуватиме гіперпосилання, на центральній ділянці вікна задати цей об’єкт і, натиснувши на кнопку Подсказка, ввести текст, що з’являтиметься під час демонстрації слайда, якщо встановити покажчик мишки на гіперпосиланні.

Для переходу до певних слайдів (попереднього, наступного, першого, останнього тощо) можна скористатися гіперпосиланнями у вигляді готових кнопок. Щоб вставити їх у слайд, потрібно:

ü У меню Показ слайдов вибрати команду Управляющие кнопки, а в її підменю — потрібний вид кнопки;

ü На слайді намалювати прямокутник, який буде займати кнопка;

ü У діалоговому вікні Настройка действия вибрати необхідну дію.

Щоб призначення кнопок керування не забувалося, на них можна помістити напис. Для цього слід:

ü Виділити кнопку;

ü З меню Вставка вибрати команду Надпись;

ü Ввести необхідний текст.

Створивши необхідне інформаційне підґрунтя презентації, розглянемо детальніше її монтування у режимі сортувальника та параметри демонстрації.

Після того, як усі слайди створено, бажано на одному або кількох підсумкових слайдах мати зміст усієї презентації, який складається з їх назв. Такий зміст, крім загального уявлення про структуру презентації, дає змогу у певний момент безпосередньо переходити до потрібного слайда, оскільки назви розділів подаються в ньому у вигляді текстових гіперпосилань.

Створення підсумкового слайда має кілька етапів:

ü Відкриття готової презентації, до якої додається підсумковий слайд;

ü Перехід у режим сортувальника;

ü Виділення слайдів, заголовки яких увійдуть до підсумкового слайда (при натиснутій клавіші <Ctrl>);

ü Активізація на панелі інструментів сортувальника слайдів кнопки Итоговый слайд. Після виконання описаних дій перед першим виділеним слайдом з’явиться підсумковий слайд, який у режимі сортувальника можна перетягнути на потрібне місце.

 

Режим сортувальника

Активний слайд завжди обведений рамкою. У цьому режимі слайди можна вилучати, змінювати їх черговість, «клонувати» тощо. Також можна задати деякі параметри, котрі безпосередньо стосуватимуться слайд-фільму.

Перехід слайда задається з меню Показ слайдов/Переход слайда або натисканням кнопки на панелі Сортировщик слайдов, яка у цьому режимі знаходиться відразу над слайдами. Викликається діалогове вікно Переход слайда, у якому можна задати ефект переходу в полі Эффект та часовий діапазон промальовування слайда в полі Продвижение.

Слайд можна не включати в перегляд, виділивши його і виконавши Показ слайдов/Скрыть слайдчи скористатися кнопкою на панелі інструментів, або перемикачем у контекстному меню. Якщо ж потрібна презентація лише з кількома вибраними слайдами, то слід виконати Показ слайдов/ Произвольная демонстрация і в однойменному діалоговому вікні натиснути Создать, і вибрати необхідні слайди.

Задати час промальовування слайда експериментально можна, виконавши Показ слайдов/Настройка времени. У режимі показу внизу з’явиться однойменне віконце, у якому слід встановити потрібні значення.

Для спрощення процедури можна використати наступні клавіатурні скорочення:

ü N (Next, наступний) – показ наступного слайда;

ü Р (Previous, попередній) – показ попереднього слайда;

ü Н (Hidden, прихований) – показ прихованого слайда;

ü ESC (Escape, порятунок) – припинити показ слайдів.

Ці клавіші можна застосовувати і під час демонстрації презентації, за винятком варіанта, коли презентація запускається автоматично з неперервним циклом до натиснення ESC.

Дане діалогове вікно найпростіше запустити з контекстного меню на полі сортувальника. Можна застосувати і команду Показ слайдов/Настройка презентации. Заданий вище режим корисний, наприклад, на виставках чи рекламних щитах.

Зауважимо, що після виконання вищеописаних дій під кожним слайдом з’явиться підпис із часом тривалості його промальовування. На даному етапі презентація вже готова до запуску.

Запустити її можна багатьма способами. Для цього передбачена і остання (п’ята) кнопка у лівому куті рядочку стану, і команди меню Показ слайдов/Показ та Вид/Показ слайдов.

У перших двох варіантах показу (Керування доповідача та керування користувача) на допомогу останнім надається контекстне меню. У ньому продубльовані команди керування показом, а також є можливість змінити курсор мишки на перо, щоб підкреслити чи обмалювати щось в процесі коментування слайду. Зрозуміло, ці «художні вправи» у слайді не збережуться і зникнуть вже при його повторному показі.

 

Демонстрація

Для пожвавлення сприйняття презентаційного матеріалу іноді використовують анімаційні засоби, що при переході від поточного слайда до наступного створюють ілюзію руху як окремих елементів слайда, так і послідовності цілих слайдів.

Анімацію окремих елементів слайда встановлюють у режимі слайдів, а послідовності – у режимі сортувальника слайдів.

Щоб задати ефекти анімації для окремих елементів слайда, потрібно:

1. Виділити на слайді перший елемент, для якого застосовується анімація;

2. Натиснути кнопку Эффекты анимации на панелі інструментів Форматирование;

3. На панелі інструментів Эффекты анимации натиснути кнопку, що відповідає потрібному ефекту (виїзд, політ, камера тощо );

4. Переглянути в зменшеному вигляді обраний ефект, натиснувши кнопку Просмотр анимации, що знаходиться в нижній частині панелі Эффекты анимации. Потім, при потребі, активізувати кнопку Настройка анимации і зробити необхідні виправлення;

5. Виділити наступний елемент слайда і повторити пункти 2 — 4;

6. Для перегляду отриманих ефектів у повноекранному форматі перейти у режим показу слайдів, натиснувши відповідну кнопку в лівому нижньому куті робочої ділянки вікна PowerPoint.

Послідовність дій для створення анімаційних ефектів при переході від одного слайда до іншого така:

ü Встановити режим сортувальника слайдів, натиснувши відповідну кнопку в лівому нижньому куті робочої ділянки PowerPoint;

ü Задати послідовність слайдів, клацнувши мишею спочатку на першому, а потім при натиснутій клавіші <Shift> — на останньому з них;

ü У меню Показ слайдов вибрати команду Смена слайдов;

ü У діалоговому вікні Смена слайдов у рамці Эффект вибрати в списку, що розкривається, відповідний ефект і активізувати кнопку Применить.

Ефекти анімації є сильним засобом психологічного впливу, тому надмірне їх застосування може призвести до зворотного ефекту. Наприклад, якщо передбачається переглянути слайди кілька разів, варто утримуватися від використання анімаційних ефектів, оскільки у даному випадку це може дратувати аудиторію.

Після того як презентацію створено, потрібно її настроїти і провести репетицію. Спочатку слід визначити, в якому вигляді буде здійснюватися перехід від одного слайда до іншого, та які саме слайди увійдуть до складу демонстрації, що готується. Якщо зміна слайдів відбуватиметься в автоматичному режимі, то варто задати час показу кожного слайда.

Коли комп’ютер не використовуватиметься, то потрібно попередньо записати вміст слайдів на відповідний носій інформації (папір, 35-міліметрові слайди, прозорі плівки).

Залежно від місця демонстрації перехід від одного слайда до іншого може відбуватися або за вказівкою людини, або в автоматичному режимі. PowerPoint має такі види керування переходами:

ü Керування доповідача. Коли потрібно перейти до наступного слайда, визначає доповідач. При потребі показ слайдів можна припинити — для записування зауважень, запуску іншого додатка тощо. На практиці найчастіше використовують саме цей вид керування. У ньому слайди виводяться на весь екран.

ü Керування користувача. У такому випадку слайд займає тільки центральну частину екрана. Крім нього, на екран виводиться меню, що містить команди керування переходами між слайдами, зміною і друкуванням окремих слайдів, панель інструментів Інтернету, а також панель завдань Windows, що дає змогу запускати під час презентації нові додатки. У цьому виді керування вікно PowerPoint може займати тільки частину робочого стола;

ü Автоматичний перехід від одного слайда до іншого. Найчастіше такий вид керування використовують на виставках, у кіосках та інших місцях, де немає доповідача. Після завершення автоматична презентація демонструється повторно.

Оптимальний вид керування переходами встановлюють так:

ü У меню Показ слайдов вибрати команду Настройка презентации;

ü У діалоговому вікні Настройка презентации у рамці Показ слайдов вибрати потрібний вид керування переходами.

Якщо для певної демонстрації всі слайди не потрібні, то з їх сукупності можна вибрати тільки ті, що знадобляться. У таких випадках використовують довільну демонстрацію. PowerPoint дає змогу зберігати в одній презентації варіанти різних комбінацій слайдів, що можуть використовуватися під час різних демонстрацій. Щоб утворити бажану послідовність слайдів, слід:

ü Із меню Показ слайдов вибрати команду Произвольный показ;

ü У діалоговому вікні Произвольный показ натиснути кнопку Создать;

ü У діалоговому вікні Задание произвольного показа до текстового поля Имя произвольного показа ввести назву бажаного варіанта демонстрації, а потім на основі списку Слайды презентации створити список Слайды произвольного показа. Бажана послідовність слайдів може відрізнятися від вихідної.

Перед початком демонстрації самотужки створеної композиції потрібно:

ü У меню Показ слайдов вибрати команду Настройка презентации;

ü У діалоговому вікні Настройка презентации у групі Слайды ввімкнути альтернативний перемикач Произвольная демонстрация і в списку, що розкривається, вибрати назву варіанта демонстрації.

Щоб під час презентації перейти від одного слайда до іншого, доповідачу досить клацнути мишею. PowerPoint дає також змогу змінювати слайди через встановлені заздалегідь інтервали часу.

Спосіб зміни слайдів вибирають у діалоговому вікні Настройка презентации, що викликається командою Показ слайдов / Настройка презентации. Тут у групі Смена слайдов необхідно вибрати потрібний альтернативний перемикач — вручную або по времени.

Якщо користувачу більше до вподоби варіант по времени, то він має попередньо встановити інтервали часу, впродовж якого буде демонструватися той чи інший слайд. Такий хронометраж задається або автоматично, або в ручному режимі.

Автоматичний хронометраж установлюють під час репетиції презентації в такий спосіб:

ü Відкривають презентацію і вибирають потрібні для демонстрації слайди, вказавши назву потрібної демонстрації в діалоговому вікні Настройка презентации (список Произвольний показ);

ü Переходять у режим сортувальника слайдів;

ü З меню Показ слайдов вибирають команду Настройка времени;

ü Використовуючи панель інструментів Репетиция, встановлюють час показу кожного слайда і всієї демонстрації цілком.

Для ручного встановлення інтервалів часу показу кожного слайда необхідно:

ü Перейти в режим сортувальника;

ü Виділити слайд, для якого задається інтервал часу;

ü На панелі сортувальника слайдів натиснути кнопку Смена слайдов;

ü У діалоговому вікні Смена слайдов у рамці Продвижение зазначити, скільки секунд має тривати показ слайда. Якщо цей інтервал часу стосується тільки даного слайда, то натиснути кнопку Применить, якщо всіх слайдів презентації — кнопку Применить ко всем. У рамці Продвижение рекомендується вмикати обидва перемикачі — по щелчку і автоматически после. Це дасть змогу керувати переходом до наступного слайда в ручному (по клацанню) і в автоматичному (після закінчення часу) режимах.

Для друкування слайдів потрібно:

ü У меню Файл вибрати команду Печать;

ü У діалоговому вікні Печать вказати, які слайди слід друкувати (рамка Диапазон печати) і що саме в них друкуватиметься: слайди видання, нотатки, структура (список Печать). Якщо користувач вибирає Выдачи, то у відповідній рамці визначити кількість і порядок розташування слайдів на одній сторінці.

Коли слайди планують друкувати на чорно-білому принтері, попередньо можна ознайомитися з їх майбутнім зовнішнім виглядом. Для перегляду чорно-білого зображення слайда досить на стандартній панелі інструментів активізувати кнопку Просмотр в оттенках серого. Якщо при її натисненні утримувати ще й клавішу <Shift>, то слайд матиме на екрані чорно-білий вигляд без відтінків сірого. Відповідний вид чорно-білого друку можна задати в діалоговому вікні Печать, вибравши потрібний перемикач.

При наявності струминевого або лазерного принтера і прозорих плівок слайди можна вивести на прозорі плівки для їх подальшого показу за допомогою діапроекторів.

Є кілька способів запуску показу слайдів:

ü Запуск презентації в PowerPoint;

ü Запуск презентації з робочого столу;

ü Запуск файла показу слайдів;

ü Запуск довільної презентації.

Якщо в PowerPoint завантажено потрібну презентацію, то розпочати її показ можна в один із таких способів:

ü Натиснути кнопку Показ слайдов у лівому нижньому куті вікна PowerPoint;

ü У меню Показ слайдов вибрати команду Начать показ;

ü У меню Вид вибрати команду Показ слайдов;

ü Натиснути клавішу <F5>.

Запуск презентації з PowerPoint дає змогу після зупинки або завершення показу слайдів вносити в них зміни.

Якщо не передбачається ніяких змін, то простіше здійснити запуск із робочого столу. Для цього потрібно:

ü Створити ярлик презентації;

ü Клацнути правою кнопкою мишки на значку презентації і з контекстного меню вибрати команду Показать.

У цьому випадку після завершення показу відновлюється робочий стіл.

Ще простіше запустити показ слайдів, якщо попередньо підготувати файл показу слайдів. На відміну від файла презентації, що має розширення .ppt, він має розширення .pps. Для запуску показу слайдів у цьому випадку потрібно:

ü У меню Файл вибрати команду Сохранить как;

ü У діалоговому вікні Сохранение документа зі списку Тип файла вибрати Демонстрация PowerPoint і натиснути кнопку Сохранить;

ü Для файла показу слайдів, що з’явився в папці, створити на робочому столі ярлик;

ü Двічі клацнути на ярлику файла показу слайдів.

При використанні файла показу слайдів демонструвати презентацію можна на комп’ютерах, де не встановлено PowerPoint. Цей вид файлів часто використовується для показу слайдів в автоматичному режимі при вмиканні комп’ютера (на виставкових стендах, рекламних щитах, кіосках). Для цього потрібно помістити ярлик файла в папку автозавантаження Windows у такий спосіб:

ü На панелі задач натиснути кнопку Пуск;

ü Установити покажчик мишки на пункті Программы / Автозагрузка і клацнути правою кнопкою мишки;

ü У контекстному меню вибрати команду Открыть;

ü Скопіювати або перемістити створений раніше ярлик файла показу слайдів у відкриту папку Автозагрузка;

ü Закрити вікно папки Автозагрузка.

Для запуску довільної презентації, що містить не всі слайди презентації, потрібно:

ü У меню Показ слайдов вибрати команду Произвольный показ;

ü У діалоговому вікні Произвольный показ вибрати назву потрібної демонстрації й натиснути кнопку Показать.

Під час демонстрації у неавтоматичному режимі для переходу до наступного слайда досить клацнути мишею на попередньому слайді.

Якщо на слайді є кнопки керування або гіперпосилання, то клацання мишею на них дає змогу переходити до заданого слайда або додатка.

При бажанні змінити заплановану послідовність показу слід клацнути на слайді правою кнопкою мишки і з контекстного меню вибрати потрібний наступний слайд. Командою Переход послуговуються, щоб вибрати не тільки слайд за іменем, а й іншу довільну демонстрацію, ім’я якої було створено заздалегідь командою Показ слайдов / Произвольный показ. Контекстне меню дає змогу також зробити нотатки до слайда і викликати записну книжку.

Під час пояснення матеріалу іноді потрібно щось домалювати або підкреслити на слайді. Це можна зробити за допомогою пера, на яке перетворюється покажчик мишки. Для цього з контекстного меню вибирають команду Перо. Цим же меню користуються, щоб установити колір пера. Увага: зроблені пером малюнки зберігаються на екрані тільки під час демонстрації слайда. Навіть при повторному його показі вони зникають.

Іноді простіше запускати презентацію без запуску PowerPoint: у контекстному меню .ppt-файлу вибрати Демонстрация.

І останнє. Є можливість демонструвати презентацію не просто без запуску PowerPoint, а й за відсутності останнього серед програмного забезпечення комп’ютера. Зокрема, таке часто може трапитися при проведенні презентацій в іншому місті: на комп’ютерній техніці, виділеній організаторами, може не бути інстальовано даний програмний продукт. Для цього готову презентацію слід зберігати у спеціальному форматі Демонстрация PowerPoint (він має розширення .pps), виконавши Файл / Сохранить как і в однойменному діалоговому вікні у полі Тип файла вибрати Демонстрация PowerPoint.

ТЕМА 9. КОМП’ЮТЕРНІ МЕРЕЖІПоследнее изменение этой страницы: 2017-02-05; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.231.220.225 (0.016 с.)