ТОП 10:

Назвіть основні правила вживання великої літери. Наведіть приклади.З великої літери пишуться:
— перше слово в тексті, реченні, після крапки, після трьох крапок, знака оклику і знака питання, якщо ними закін­чується попереднє речення;
— перше слово вірша в рядок (наприклад, при цитуванні), якщо у вірші кожен рядок писався з великої літери;
— ремарки та посилання, взяті в дужки, що стоять після закінченого речення;
— перше слово рубрик тексту (після двокрапки), які за­кінчуються крапкою (якщо рубрики (після двокрапки) закінчуються крапкою з комою, то перше слово в них пишеться з малої літери);
— перше слово після двокрапки, якщо далі йде власне пря­ма мова.
З великої літери пишуться такі власні назви;

— імена, імена по батькові, прізвища, псевдоніми, прізвиська людей: Григорій Савич Сковорода, Марко Вовчок (Марія Олександрівна Вілінська), Ярослав Мудрий, Великий Кобзар, Грициха (вуличне ім’я дружини Григорія);

Але: різні, частки всередині прізвищ іншомовного по­ходження; імена та прізвища людей, які стали загаль­ними назвами; назви народів, племен, національностей, назви за місцем проживання пишуться з малої літери (Абдурахман ібн Хоттаб; ловелас, ментор, рентген; толстовець; американці, ацтеки, білорус, українець, харків’янин, сумчани);

— міфологічні істоти, божества, дійові особи в байках та казках: Шива, Геркулес, Велес, Даждьбог, Ахілл, Афродіта; Лисиця, Щука, Осел, Шкапа, Мавка, Лісовик, Стеблиночка; Той, що в скелі сидить; Дід Мороз, Червона Шапочка;

Але: якщо це не назви персонажів із конкретних творів, то вони пишуться з малої літери (баба-яга, домовик, відьма); родові назви міфологічних істот також пишуться з малої літери (ангел, німфа, фея, муза); назви міфологічних істот у переносному, загальному значенні пишуться з малої лі­тери (їхнє місце на стадіоні зайняли сучасні титани);

— імена, назви свят і постів, пов’язані з християнською релігією: Бог, Богородиця, Спаситель, Син Божий, Святий Дух, Великдень, Трійця, Різдво;

— назви найвищих державних посад України та міжнарод­них посад: Президент України, Голова Верховної Ради України; Прем'єр-міністр Канади (під час візитів згідно з дипломатичними вимогами; в інших випадках — з ма­лої літери);

Але: назви посад, звань, учених ступенів, титулів, ран­гів, чинів пишуться з малої літери (ректор, секретар, академік, професор, заслужений діяч культури, народ ний артист, лауреат, доктор наук, кандидат наук);

— умовні назви в актах, договорах та інших офіційних документах, як і назви посад міністрів, послів, пре­зидентів академій для підкреслення поваги й урочис­тості: Договірні Сторони, Автор, Видавництво, Міністр Освіти України. Посол Королівства Великобританії-,

— клички тварин, птахів: Лиска (корова), Манька (коза), Гнідко (кінь), Кеіиа (папуга);

Але: назви порід тварин пишуться з малої літери (сен бернар, колі, українська ряба), як і назви сортів рослин (симиренка, сніжний кальвіль, угорка; крім назв у спе­ціальній літературі: Ніжинський ранній (огірок);

— астрономічні назви: Венера, Чумацький Шлях, Мала Ведмедиця, Кассіопея, Сонце, Місяць (в інших випадках сонце, місяцьпишуться з малої літери);

— назви сторін світу, коли під ними розуміються краї чи народи: Західна Україна, Далекий Схід, вплив Заходу, консервативність Сходу.

Але: в інших випадках назви сторін світу пишуться з малої літери (південь, захід, північний схід);

— географічні й топонімічні власні назви (крім родових означень мис, море, острів, хребет, вершина, рівнина і под.): Європа, Карпати, Говерла, Світязь, Асканія- Нова;

— назви вулиць, майданів, провулків, проспектів, шляхів сполучення, парків: Південна залізниця, майдан Незалежності, вулиця Полтавський Шлях, Муравський шлях, Донецько-Дніпровський канал;

— назви груп і союзів держав, найвищих міжнародних ор­ганізацій, держав, автономних адміністративно-територіальних одиниць: Організація Об’єднаних Націй (ООН), Євросоюз, Республіка Польща, Франція, Крим; у назвах автономних областей, країв, районів., сільрад, міськрад з великої літери пишеться лише перше слово:. Ненецький автономний округ, Харківська область, Ізюмський район, Сеньківська сільрада, Куп’янська міськрада;

у словосполученнях — назвах державних, громадських, профспілкових установ, міністерств, їх головних управ­лінь, органів місцевого самоврядування з великої літе ри пишеться тільки перше слово: Збройні сили України, Міністерство транспорту України, Чернігівське голов­не управління охорони здоров'я, Федерація незалежних профспілок України, Харківський національний педаго­гічний університет ім. Г. С. Сковороди-,

Але: у назвах найвищих державних установ України з ве­ликої літери пишуться всі слова: Верховна Рада України, Конституційний Суд України, Кабінет Міністрів України',

— назви пам’яток архітектури, замків, храмів: Успенський собор, Києво-Печерська лавра, Мукачівський замок;

— назви історичних подій, епох, війн, революцій, зна­менних дат, свят: епоха Просвітництва, Паризька ко­муна, Новий рік, День незалежності України, Семиріч­на війна;

— назви конгресів, конференцій, договорів, найважливіших документів: Конституція України, Декларація прав ди­тини, Акт проголошення незалежності України;

— назви орденів, відзнак: орден Дружби народів, орден Незалежності, орден Пошани; Шевченківська премія, Нобелівська премія.

 Последнее изменение этой страницы: 2017-02-05; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 35.168.62.171 (0.004 с.)