ТОП 10:

Що можна використовувати для захисту осіб, які контактували із хворим в осередку вірусного гепатиту А?А. інтерферон

Б. мефенамінову кислоту

В. людський імуноглобулін

Г. рибавірин

Д. антибіотики

106. Яка експозиція 10% розчину хлорного вапна достатня для руйнування вірусів гепатиту А?

А. 1 година

Б. 30 хвилин

В. 2 години

Г. 5 хвилин

Д. 6 годин

 

107. Збудник паротитної інфекції:

А. вірус роду Rabivirus

Б. вірус роду Paramyxovirus

В. вірус роду varicella-zocter

Г. вірус роду Morbillivirus

Д. вірус родини Orthomytoviridae

 

Який період року є сезоном найвищого підйому захворюваності на менінгококову інфекцію?

А. зимово-весняний (лютий-травень)

Б. осінній період (вересень-листопад)

В. осінньо-зимовий (жовтень-січень)

Г. літній (червень-серпень)

Д. літньо-осінній (липень-листопад

109. Етапи обробки медінструментарія для профілактики ГВ, ГС, ВІЛ:

А. механічна очистка, дезінфекція, стерилізація;

Б. стерилізація

В. дезінфекція, механічна очистка, стерилізація

Г. дезінфекція

Д. дезінфекція, передстерилізаційна обробка, стерилізація

Яким способом дезінфекції необхідно користуватися для знезараження шкіряних та хутряних речей?

А. застосування сухого гарячого повітря

Б. нагрівання у воді до 60 °С

В. застосування гарячого пару

Г. застосування паро-формалінової суміші

Д. кип'ятіння

111. Планова імунопрофілактика в Україні проводиться проти такої інфекції:

А. вітряна віспа

Б. Гепатит А

В. Грип

Г. кашлюк

Д. черевний тиф

112. Межі осередків при різних інфекційних хворобах залежать від:

A. кількості джерел інфекції

Б. кількості сприйнятливих осіб

B. механізму передачі

Г. здатності збудника виживати в навколишньому середовищі

Д. можливості формування реконвалесцентного носійства

113. Назвіть способи підвищення антимікробної активності препаратів, які містять хлор:

А. підігрів

Б. підкислення

В. амонізація розчину

Г. підлужування

Д. кип’ятіння

В якому віці проводиться вакцинація проти епідемічного паротиту?

А. 3 місяці

Б. 6 місяців

В. 12 місяців

Г. 18 місяців

Д. 2 роки

115. Живі вакцини зберігаються:

А. у термостаті

Б. в холодильнику

В. при кімнатній температурі

Г. в автоклаві

Д. у морозильній камері

116. Механізм дії інтерферону:

А. створює противірусний імунітет

Б. лізує бактерії, віруси

В. захищає клітини від проникнення вірусу

Г. виробляє антитіла

Д. передає інформацію про віруси

 

117. Внутрішньошкірна проба на чутливість організму до ППС рахується позитивною при розмірі інфільтрату:

А. 1мм

Б. 2 мм

В. 5 мм

Г. 8 мм

Д. 10 мм

118. Основними розділами епіддіагностики є:

А. обстеження об’єктів зовнішнього середовища;

Б. огляд осередку інфекції;

В. оперативний і ретроспективний епіданаліз;

Г. спостереження за перехворілими;

Д. лабораторне спостереження контактних осіб.

119. Прикладом інтенсивного показникає:

А. питома вага випадків окремого інфекційного захворювання серед усіх інфекційних хвороб;

Б. індекс сезонності захворюваності на певну хворобу;

В. летальність при певній нозологічній формі;

Г. питома вага інфекційної патології серед всіх нозологій;

Д. розподіл випадків захворювань в окремих вікових групах.

120. Типи скнринінгових досліджень:

А. масовий

Б. багатопрофільний

В. цілеспрямований

Г. поширений

Д. усе вище перераховане

 

121. Мета скринінгових досліджень:

А. виявити хворих на ранніх стадіях хвороби

Б. перевірка гіпотез про умови формування захворювання

В. визначення потенційної ефективності профілактичних засобів

Г. визначення фактичної ефективності профілактичних засобів

Д. перевірка первинних гіпотез про фактори ризику

122. Механізм передачі при вірусному гепатиті А:

А. повітряно-крапельний

Б. парентеральний

В. фекально-оральний

Г. трансмісивний

Д. повітряно-пилевий

 Последнее изменение этой страницы: 2017-01-27; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.232.51.69 (0.003 с.)