ТОП 10:

Про затвердження Інструкції про організацію забезпечення військовослужбовців Збройних Сил України та членів їх сімей жилими приміщеннямиПро затвердження Інструкції про організацію забезпечення військовослужбовців Збройних Сил України та членів їх сімей жилими приміщеннями

{Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства оборони
№ 91 від 12.02.2013
№ 322 від 17.05.2013
№ 837 від 03.12.2013
№ 206 від 31.03.2014
№ 270 від 24.04.2014
№ 401 від 19.06.2014
№ 21 від 14.01.2015
№ 110 від 10.03.2015}

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 03.08.2006 № 1081 “Про затвердження Порядку забезпечення військовослужбовців та членів їх сімей житловими приміщеннями” та з метою приведення нормативно-правових актів Міністерства оборони України у відповідність з чинним законодавством НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Інструкцію про організацію забезпечення військовослужбовців Збройних Сил України та членів їх сімей жилими приміщеннями, що додається.

2. Вважати такими, що втратили чинність:

наказ Міністра оборони України від 06.10.2006 № 577 “Про затвердження Інструкції про організацію забезпечення і надання військовослужбовцям Збройних Сил України та членам їх сімей житлових приміщень”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 30.10.2006 за № 1171/13045 (із змінами);

наказ Міністра оборони України від 24.03.2008 № 113 “Про затвердження Інструкції щодо організації надання житлової площі у гуртожитках Збройних Сил України”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 15.04.2008 за № 305/14996 (із змінами);

наказ Міністра оборони України від 24.09.2001 № 349 “Про затвердження Положення про порядок оренди і оплати орендованого житла у Збройних Силах України”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 09.10.2001 за № 872/6063.

3. Скасувати наказ Міністра оборони України від 11.09.2007 № 517 “Про затвердження Положення про житлові комісії в Збройних Силах України”.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра оборони України.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

6. Наказ розіслати до окремої військової частини.

Міністр оборони України М.Б. Єжель
ПОГОДЖЕНО: Голова Центрального комітету Всеукраїнської профспілки працівників Збройних Сил України   Д.Т. Мірошниченко
     

 

ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства оборони України 30.11.2011 № 737
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 10 січня 2012 р. за № 24/20337

ІНСТРУКЦІЯ
про організацію забезпечення військовослужбовців Збройних Сил України та членів їх сімей жилими приміщеннями

І. Загальні положення

1.1. Ця Інструкція визначає організацію:

обліку військовослужбовців Збройних Сил України (далі - ЗС України) та осіб, звільнених у запас або відставку, що залишилися на обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, у ЗС України (далі - особи, звільнені з військової служби) (далі - облік);

забезпечення жилими приміщеннями військовослужбовців ЗС України (крім військовослужбовців строкової військової служби, призваних на військову службу у зв’язку з мобілізацією, і резервістів), а також осіб, звільнених з військової служби, та членів їх сімей, включаючи членів сімей військовослужбовців, які загинули, померли, пропали безвісти під час проходження військової служби, які перебувають на обліку осіб, що потребують поліпшення житлових умов (далі - члени сімей військовослужбовців);

порядку надання жилої площі в гуртожитках;

порядку оренди і оплати орендованого жилого приміщення у ЗС України;

порядку виплати грошової компенсації деяким категоріям військовослужбовців за піднайом (найом) ними жилих приміщень;

порядку надання місць у спеціально пристосованих казармах у розташуванні військової частини;

порядку створення та роботи житлових комісій;

контролю за розподілом жилих приміщень у гарнізонах ЗС України, перевірки правильності оформлення облікових справ військовослужбовців та осіб, звільнених з військової служби, які потребують поліпшення житлових умов.

1.2. Організація забезпечення військовослужбовців, осіб, звільнених з військової служби, і членів їх сімей жилими приміщеннями полягає у визначенні повноважень посадових осіб Міністерства оборони України (далі - МО України) і ЗС України, прав і обов’язків військовослужбовців, осіб, звільнених з військової служби, членів їх сімей під час вирішення житлових питань.

1.3. Забезпечення жилими приміщеннями здійснюється шляхом:

надання службових жилих приміщень військовослужбовцям;

надання для постійного проживання один раз протягом усього часу проходження військової служби жилого приміщення новозбудованого, виключеного з числа службового, вивільненого або придбаного у фізичних чи юридичних осіб військовослужбовцям та особам, звільненим з військової служби, які перебувають на квартирному обліку за останнім місцем проходження військової служби;

надання за згодою військовослужбовця кредиту або грошової компенсації за належне йому для отримання жиле приміщення;

участі військовослужбовців та членів їх сімей у державних цільових програмах забезпечення громадян доступним житлом відповідно до законодавства (за їх бажанням);

надання жилої площі у гуртожитках курсантам і військовослужбовцям та працівникам ЗС України;

надання місць у спеціально пристосованих казармах у розташуванні військової частини військовослужбовцям, які проходять військову службу за контрактом і не перебувають у шлюбі;

оренди жилого приміщення військовослужбовцям офіцерського складу.

1.4. Військовослужбовцям, які мають вислугу на військовій службі 20 років і більше, та членам їх сімей надається житло для постійного проживання.

Військовослужбовці, що перебували на обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, до 1 січня 2005 року (набрання чинності Законом України від 24 червня 2004 року № 1865-IV “Про внесення змін до статті 12 Закону України “Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей”), забезпечуються жилими приміщеннями для постійного проживання відповідно до раніше встановленого законодавством порядку - без врахування вислуги на військовій службі.

1.5. Військовослужбовці та члени їх сімей визнаються такими, що потребують поліпшення житлових умов, на загальних підставах відповідно до вимог чинного законодавства.

1.6. З метою дотримання вимог чинного законодавства під час ведення обліку військовослужбовців, осіб, звільнених з військової служби, та членів їх сімей, які потребують поліпшення житлових умов, розподілу жилої площі, призначеної для постійного проживання, участі в розподілі службового жилого приміщення та контролю за використанням жилого приміщення в органах військового управління, військових частинах, військових навчальних закладах, установах та організаціях (далі - військові частини), гарнізонах створюються житлові комісії.

1.7. Перелік житлових об’єктів, які передбачається фінансувати в поточному році за рахунок коштів Державного бюджету України, готується Департаментом капітального будівництва Міністерства оборони України (далі - ДКБ МО України) з урахуванням перспективного складу ЗС України та погоджується начальником Генерального штабу - Головнокомандувачем Збройних Сил України, Головним квартирно-експлуатаційним управлінням Збройних Сил України (далі - ГКЕУ ЗС України), після чого затверджується наказом Міністерства оборони України (далі - Перелік) у встановленому порядку.

1.8. Перелік доводиться до відома територіальних квартирно-експлуатаційних управлінь (далі - ТКЕУ) ГКЕУ ЗС України в десятиденний строк з дня його затвердження Міністром оборони України. ТКЕУ доводять Перелік до відома підпорядкованих квартирно-експлуатаційних відділів чи квартирно-експлуатаційних частин (районів) (далі - КЕВ (КЕЧ) районів) у семиденний строк з дня його отримання.

КЕВ (КЕЧ) районів доводять Перелік до відома начальників гарнізонів, які перебувають у зоні їх відповідальності, у триденний строк з дня його отримання.

На підставі отриманого Переліку КЕВ (КЕЧ) району спільно з начальником гарнізону та головою гарнізонної житлової комісії готують пропозиції до ГКЕУ ЗС України про кількість службових жилих приміщень, яка визначається рішенням Міністра оборони України по кожному будинку, який планується до введення в експлуатацію в гарнізоні. Після підписання зазначеними особами вказані пропозиції подаються до ГКЕУ ЗС України не пізніше ніж за місяць до введення будинків в експлуатацію.

ГКЕУ ЗС України проводить аналіз отриманих пропозицій та подає доповідь Міністру оборони України про визначення кількості службових жилих приміщень та жилих приміщень для постійного проживання в кожному з будинків цього гарнізону з обґрунтуванням можливих розбіжностей між пропозиціями начальників гарнізонів та ГКЕУ ЗС України (у разі їх наявності).

Після затвердження пропозицій Міністром оборони України ГКЕУ ЗС України доводить їх у семиденний строк до відома начальника ТКЕУ, який у свою чергу доводить їх до відома начальників підпорядкованих КЕВ (КЕЧ) районів у дводенний строк з дня їх отримання.

У десятиденний строк з дня отримання рішення Міністра оборони України видається наказ начальника гарнізону, у якому до відома особового складу гарнізону доводиться рішення Міністра оборони України про визначення кількості службових жилих приміщень та жилих приміщень для постійного проживання в гарнізоні. У цьому самому наказі, на підставі облікових даних щодо кількості осіб, які потребують поліпшення житлових умов, визначається відсоткове відношення постійного жилого приміщення, що планується до розподілу згідно із загальною чергою, поза чергою та першочергово.

Проект зазначеного наказу готує КЕВ (КЕЧ) району за погодженням із житловою комісією гарнізону та помічником начальника гарнізону з правової роботи.

Зазначені обсяги коригуються таким самим чином у разі внесення змін до Переліку.

1.9. Жилі приміщення, які звільняються військовослужбовцями та особами, звільненими з військової служби у зв’язку з наданням їм іншого жилого приміщення за рахунок фондів МО України, незалежно від належності будинків розподіляються між військовослужбовцями та особами, звільненими з військової служби, які потребують отримання жилого приміщення в цьому гарнізоні. Питання щодо статусу цих жилих приміщень (службове чи постійне) в МО України визначає Міністр оборони України, а у військовій частині А0515 (щодо жилого фонду військової частини А0515) - командир військової частини А0515.

Погоджені з гарнізонними житловими комісіями пропозиції щодо розподілу цих жилих приміщень подаються начальниками КЕВ (КЕЧ) району спільно з начальниками гарнізонів на розгляд комісії з контролю за розподілом жилого приміщення в гарнізонах ЗС України разом зі списками військовослужбовців та осіб, звільнених з військової служби, які потребують отримання жилого приміщення, та їх обліковими справами.

1.10. Військовослужбовці при зарахуванні на облік та під час перебування на ньому і особи, звільнені з військової служби, та члени їх сімей, які перебувають на обліку в ЗС України, за відсутності в них у цьому населеному пункті жилого приміщення, до одержання жилого приміщення мають право зареєструватися у військовій частині за її місцезнаходженням. У разі розформування військової частини особи, звільнені в запас або відставку, які перебувають на обліку, мають право зареєструватися за місцезнаходженням військового комісаріату, до якого територіально відносилася військова частина.

Військовослужбовці відокремлених підрозділів військової частини при зарахуванні на облік та під час перебування на ньому і особи, звільнені з військової служби, та члени їх сімей, які перебувають на обліку в ЗС України, за відсутності в них у цьому населеному пункті жилого приміщення, до одержання жилого приміщення мають право зареєструватися за місцезнаходженням військової частини, визначеної начальником гарнізону. У разі розформування відокремленого підрозділу військової частини особи, звільнені в запас або відставку, які перебувають на обліку, мають право зареєструватися за місцезнаходженням військового комісаріату, до якого територіально відносився цей підрозділ.

1.11. Усі питання, пов’язані з перебуванням військовослужбовців та осіб, звільнених з військової служби, на квартирному обліку, із забезпеченням їх жилою площею та розміром жилого приміщення, вирішуються за місцем проходження ними служби, перебування на обліку або в судовому порядку.

1.12. Військовослужбовці та члени їх сімей, які бажають стати на квартирний облік чи отримати службове житло, особи, звільнені з військової служби, та члени їх сімей, які бажають отримати житло для постійного проживання, надають секретарям житлових комісій військових частин дозвіл на обробку своїх персональних даних, який долучається до облікової справи. Такий самий дозвіл на обробку персональних даних надають члени сімей військовослужбовців, які загинули (померли) або пропали безвісти під час проходження військової служби, які перебувають на квартирному обліку та бажають отримати житло для постійного проживання.

Посадові особи військових частин, квартирно-експлуатаційних органів та члени житлових комісій під час розгляду питань стосовно зарахування на квартирний облік, внесення змін до облікової справи, розподілу службового жилого приміщення чи жилого приміщення для постійного проживання повинні вживати заходів щодо захисту персональних даних військовослужбовців, осіб, звільнених з військової служби, та членів їх сімей відповідно до вимог законодавства. Посадові особи військових частин, квартирно-експлуатаційних органів та члени житлових комісій відповідають за збереження персональних даних відповідно до законодавства.

XI. Облік жилої площі

11.1. КЕВ (КЕЧ) районів організовують та здійснюють належний облік жилої площі:

яка надійшла від власного будівництва;

одержана від сільської, селищної, міської, районної у місті (у разі їх створення) ради (відповідної державної адміністрації) та центральних органів виконавчої влади;

надійшла від перебудови нежилих приміщень;

належить військовослужбовцям, особам, звільненим з військової служби, та членам їх сімей у будинках, які раніше належали МО України та були передані у встановленому законодавством порядку на баланс житлово-експлуатаційних організацій виконавчих органів сільських, селищних, міських, районних у містах (у разі їх створення) рад;

побудована (придбана) за кошти інвесторів;

надійшла з інших джерел до МО України;

жилих приміщень, у тому числі тимчасових жилих приміщень, які надходять від переобладнаних нежилих приміщень МО України (спеціально пристосовані казарми), на які оформлена відповідна проектна документація.

Повний облік жилої площі за гарнізони ЗС України здійснює ГКЕУ ЗС України.

11.2. Уся жила площа, зазначена в пункті 3.1 розділу ІІІ цієї Інструкції, обліковується у КЕВ (КЕЧ) району в книзі обліку жилої площі, яка підлягає заселенню (додаток 32).

11.3. Жила площа в будинках виконавчих органів сільських, селищних, міських, районних у містах (у разі їх створення) рад, районних державних адміністрацій та центральних органів виконавчої влади обліковується також у картках обліку жилої площі, закріпленої за гарнізоном у будинках виконавчих органів сільських, селищних, міських, районних у містах (у разі їх створення) рад та центральних органів виконавчої влади (додаток 33).

Картки обліку жилої площі, закріпленої за гарнізоном у будинках виконавчих органів сільських, селищних, міських, районних у містах (у разі їх створення) рад та центральних органів виконавчої влади (додаток 33), нумеруються та реєструються в книзі реєстрації карток обліку жилої площі, закріпленої за гарнізоном (додаток 34).

У разі зняття з обліку закріпленої жилої площі, приватизації її військовослужбовцем чи особою, звільненою з військової служби, або надходження рішення суду, яке набрало законної сили, про втрату права військовослужбовцем чи особою, звільненою з військової служби, на користування цією жилою площею у картці обліку жилої площі, закріпленої за гарнізоном у будинках виконавчих органів сільських, селищних, міських, районних у містах (у разі їх створення) рад (відповідних державних адміністрацій) та центральних органів виконавчої влади (додаток 33), робиться відповідна відмітка. Картки обліку жилої площі, закріпленої за гарнізоном у будинках виконавчих органів сільських, селищних, міських, районних у містах (у разі їх створення) рад та центральних органів виконавчої влади (додаток 33), зберігаються постійно в КЕВ (КЕЧ) району, а в разі їх розформування передаються правонаступнику або до архіву.

11.4. У разі якщо військовослужбовець, який звільняється в запас або відставку, залишається проживати на закріпленій за МО України жилій площі в будинках виконавчих органів сільських, селищних, міських, районних, районних у містах (у разі їх створення) рад (відповідних державних адміністрацій) та центральних органів виконавчої влади, така жила площа знімається з обліку у військових частинах, залишаючись при цьому на обліку у відповідній КЕВ (КЕЧ) району (крім випадків, коли такий військовослужбовець залишається перебувати на квартирному обліку у військовій частині).

11.5. Облік службових жилих приміщень здійснюється в книгах обліку службових жилих приміщень (додаток 18), які ведуться в КЕВ (КЕЧ) району та у військових частинах.

Щороку до 1 грудня поточного року військові частини та КЕВ (КЕЧ) району проводять звірку даних обліку наявного (закріпленого) службового житлового фонду з військовими частинами гарнізону та органами місцевого самоврядування окремо щодо переобладнаних для тимчасового проживання приміщень, казарм, гуртожитків, службових жилих приміщень.

За результатами звірки КЕВ (КЕЧ) району подають інформацію до ТКЕУ, які до 1 лютого подають до ГКЕУ ЗС України довідку про результати щорічної перевірки обліку службового житла (додаток 35), окремо щодо переобладнаних для тимчасового проживання приміщень, казарм, гуртожитків, службових жилих приміщень.

Загальний облік службового жилого фонду ведеться в ГКЕУ ЗС України на підставі поданих даних.

11.6. Після підписання акта приймання-передавання жилого приміщення начальник КЕВ (КЕЧ) району спільно з начальником гарнізону і головою житлової комісії гарнізону в чотирнадцятиденний строк організовує розподіл жилих приміщень та подає його на розгляд Комісії з контролю за розподілом житла у гарнізонах Збройних Сил України.

11.7. Звітність про квартири, які надійшли для розподілу протягом року, КЕВ (КЕЧ) району подають до ТКЕУ, які до 1 лютого подають до ГКЕУ ЗС України звіт про квартири, які надійшли для розподілу протягом року (додаток 36).

РАПОРТ

  Додаток 2 до Інструкції про організацію забезпечення військовослужбовців Збройних Сил України та членів їх сімей жилими приміщеннями

КНИГА РЕЄСТРАЦІЇ
рапортів (заяв) про взяття на квартирний облік та внесення змін до облікової справи

__________________________________________________________
(найменування військової частини)

№ з/п Дата та вхідний номер рапорту (заяви) Військове звання, прізвище, ім’я та по батькові військовослужбовця, членів його сім’ї Перелік документів, доданих до рапорту (заяви) Кількість кімнат Примітка

 

  Додаток 3 до Інструкції про організацію забезпечення військовослужбовців Збройних Сил України та членів їх сімей жилими приміщеннями

ДОВІДКА

  Додаток 4 до Інструкції про організацію забезпечення військовослужбовців Збройних Сил України та членів їх сімей жилими приміщеннями

ДОВІДКА

  Додаток 5 до Інструкції про організацію забезпечення військовослужбовців Збройних Сил України та членів їх сімей жилими приміщеннями

ДОВІДКА
про перевірку житлових умов

  Додаток 6 до Інструкції про організацію забезпечення військовослужбовців Збройних Сил України та членів їх сімей жилими приміщеннями

КНИГА ОБЛІКУ
осіб, які перебувають у черзі на поліпшення житлових умов (одержання житла для постійного проживання)

__________________________________________________________
(найменування військової частини)

№ з/п Військове звання, прізвище, ім’я, по батькові військово службовця та членів сім’ї, їх родинні стосунки, рік народження Місце роботи членів сім’ї Місце знаходження, характеристика займаної жилої площі, наявність зручностей, належність цієї площі Дата і номер рішення житлової комісії частини про прийняття на облік Підстави для прийняття на облік Дата і номер рішення житлової комісії військової частини про внесення у списки з правом пільгового отримання житла Дата і номер рішення про надання житлового приміщення, місцезнаходження, розмір жилої площі Примітка (рішення про зняття з обліку)

 

  Додаток 7 до Інструкції про організацію забезпечення військовослужбовців Збройних Сил України та членів їх сімей жилими приміщеннями

ОБЛІКОВА СПРАВА

  Додаток 8 до Інструкції про організацію забезпечення військовослужбовців Збройних Сил України та членів їх сімей жилими приміщеннями

КАРТКА ОБЛІКУ
жилих приміщень, наданих військовослужбовцю за час проходження військової служби

1. Прізвище, ім’я, по батькові

2. Особистий номер та реєстраційний номер облікової картки платника податків *

3. Кількість членів сім’ї, дата внесення змін про склад сім’ї

4. Право на пільгове забезпечення (категорія пільг)

5. Гарнізон, військова частина, квартирно-експлуатаційний орган

6. Дата укладання першого контракту

№ з/п Дата постановки на квартирний облік Дата зняття з квартирного обліку Підстави для зняття з квартирного обліку Категорія пільг
         
         
         

Зворотний бік

7. Дані про надання жилого приміщення

№ з/п Дата отримання житла Місцезнаходження жилого примі щення, кількість кімнат Площа, кв.м Категорія приміщення (постійне, службове, гуртожиток), піднайом житла, оренда житла Міністерством оборони України Відмітка про забезпечення житлом, № довідки про здачу коли і ким видана Участь у приватизації житла Підпис командира військової частини, дата, печатка, підпис начальника квартирно-експлуатаційного органу, підпис, печатка
за гальна жила
                 
                 
                 

__________
* Серія та номер паспорта фізичної особи - платника податків, яка через свої релігійні переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків.

  Додаток 9 до Інструкції про організацію забезпечення військовослужбовців Збройних Сил України та членів їх сімей жилими приміщеннями

УЗАГАЛЬНЕНИЙ СПИСОК
військовослужбовців та осіб, звільнених з військової служби, які перебувають у черзі на поліпшення житлових умов (одержання житла для постійного проживання)

__________________________________________________________
(найменування гарнізону, військової частини)

№ з/п Військове звання, прізвище, ім’я, по батькові військово службовця та членів сім’ї, їх родинні стосунки, рік народження Місце роботи членів сім’ї Місцезнаходження, характеристика займаної жилої площі, наявність зручностей, належність цієї площі Дата і номер рішення житлової комісії, військової частини про прийняття на облік Підстави для прийняття на облік Дата і номер рішення житлової комісії, військової частини про внесення у списки першочерговиків (позачерговиків) Дата і номер рішення про надання житлового приміщення, місцезнаходження, розмір жилої площі Примітка (рішення про зняття з обліку)
Голова житлової комісії ______________________________ гарнізону ______________________________________________________________ (військове звання, підпис, прізвище, ім’я та по батькові) Начальник ____________ квартирно-експлуатаційної частини району ______________________________________________________________ (військове звання, підпис, прізвище, ім’я та по батькові)  

 

  Додаток 10 до Інструкції про організацію забезпечення військовослужбовців Збройних Сил України та членів їх сімей жилими приміщеннями

СПИСОК
осіб, які користуються правом першочергового одержання жилих приміщень

__________________________________________________________________
(найменування гарнізону, військової частини)

№ з/п Військове звання, прізвище, ім’я, по батькові військовослужбовця та членів його сім’ї, які перебувають разом з ним на обліку Найменування військової частини Підстава для включення в список Дата і номер рішення житлової комісії військової частини про включення в список Дата і номер рішення про надання жилого приміщення, кількість кімнат, розмір жилої площі Рішення про виключення зі списку Примітка
Голова житлової комісії ______________________________ гарнізону ______________________________________________________________ (військове звання, підпис, прізвище, ім’я та по батькові) Начальник ____________ квартирно-експлуатаційної частини району ______________________________________________________________ (військове звання, підпис, прізвище, ім’я та по батькові)  

 

  Додаток 11 до Інструкції про організацію забезпечення військовослужбовців Збройних Сил України та членів їх сімей жилими приміщеннями

СПИСОК
осіб, які користуються правом позачергового одержання жилих приміщень

______________________________________________
(найменування гарнізону, військової частини)

№ з/п Військове звання, прізвище, ім’я, по батькові військовослужбовця та членів його сім’ї, які перебувають разом з ним на обліку Найменування військової частини Підстава для включення в список Дата і номер рішення житлової комісії військової частини про включен-ня в список Дата і номер рішення про надання жилого приміщення, кількість кімнат, розмір жилої площі Рішення про виключення зі списку Примітка
Голова житлової комісії ______________________________ гарнізону ______________________________________________________________ (військове звання, підпис, прізвище, ім’я та по батькові) Начальник ____________ квартирно-експлуатаційної частини району ______________________________________________________________ (військове звання, підпис, прізвище, ім’я та по батькові)  

 

  Додаток 12 до Інструкції про організацію забезпечення військовослужбовців Збройних Сил України та членів їх сімей жилими приміщеннями

РАПОРТ (ЗАЯВА)

  Додаток 13 до Інструкції про організацію забезпечення військовослужбовців Збройних Сил України та членів їх сімей жилими приміщеннями

ДОВІДКА
про результати щорічної інвентаризації облікових справ військовослужбовців

станом на _________________________________________________
по _______________________________________________________
(назва квартирно-експлуатаційного органу,
територіального квартирно-експлуатаційного управління)

№ з/п Область, населений пункт, гарнізон Військове звання, прізвище, ім’я та по батькові Кількість членів сім’ї Місце служби Дата зарахування на квартирний облік (включення до пільгових списків на отримання житла) Підстави зняття з квартирного обліку (пункт, стаття нормативно-правового акта) №, дата протоколу засідання житлової комісії військової частини (№ військової частини) про зняття з обліку
Голова житлової комісії ______________________________ гарнізону ______________________________________________________________ (військове звання, підпис, прізвище, ім’я та по батькові) Начальник ____________ квартирно-експлуатаційної частини району ______________________________________________________________ (військове звання, підпис, прізвище, ім’я та по батькові)  
                 

 

  Додаток 14 до Інструкції про організацію забезпечення військовослужбовців Збройних Сил України та членів їх сімей жилими приміщеннями

РАПОРТ
на отримання службового житла

  Додаток 15 до Інструкції про організацію забезпечення військовослужбовців Збройних Сил України та членів їх сімей жилими приміщеннями

ЖУРНАЛ
реєстрації рапортів військовослужбовців щодо надання службових жилих приміщень

_____________________________________________________
(найменування військової частини)

№ з/п Дата та вхідний номер рапорту Військове звання, прізвище, ім’я, по батькові військовослужбовця, членів його сім’ї Перелік документів, доданих до рапорту Кількість кімнат Примітка

 

  Додаток 16 до Інструкції про організацію забезпечення військовослужбовців Збройних Сил України та членів їх сімей жилими приміщеннями

СПИСОК
військовослужбовців, що потребують надання службового житла

________________________________________________
(найменування гарнізону, військової частини)

№ з/п Військове звання, прізвище, ім’я, по батькові військовослужбовця Прізвище, ім’я, по батькові членів сім’ї військовослужбовця, їх родинні стосунки, рік народження Найменування військової частини Дата і номер рішення про прийняття на облік Кількість кімнат, на які має право військовослужбовець Рішення про виключення зі списку Примітка

 

  Додаток 17 до Інструкції про організацію забезпечення військовослужбовців Збройних Сил України та членів їх сімей жилими приміщеннями (у редакції наказу Міністерства оборони України 12.02.2013 № 91)

СПИСОК
розподілу службової житлової площі у гарнізоні

{Додаток 17в редакції Наказу Міністерства оборони № 91 від 12.02.2013}

  Додаток 18 до Інструкції про організацію забезпечення військовослужбовців Збройних Сил України та членів їх сімей жилими приміщеннями

КНИГА ОБЛІКУ
службових жилих приміщень,
по _____________________________________ військовій частині,
___________________________________________________
(назва квартирно-експлуатаційного органу)

№ з/п Прізвище, ім’я, по батькові квартиронаймача Місце проходження військової служби (підрозділ) № та дата видачі ордера Місце знаходження квартири Кількість кімнат, житлова площа, кв.м За якою військовою частиною обліковується Відмітка про зняття з обліку

 

  Додаток 19 до Інструкції про організацію забезпечення військовослужбовців Збройних Сил України та членів їх сімей жилими приміщеннями

ВИТЯГ
із списку розподілу службової жилої площі у гарнізоні, погоджений протоколом засідання Комісії з контролю за розподілом житла в гарнізонах Збройних Сил України

  Додаток 20 до Інструкції про організацію забезпечення військовослужбовців Збройних Сил України та членів їх сімей жилими приміщеннями

СПИСОК
розподілу жилої площі для постійного проживання у гарнізоні

{Додаток 20в редакції Наказу Міністерства оборони № 91 від 12.02.2013}

  Додаток 21 до Інструкції про організацію забезпечення військовослужбовців Збройних Сил України та членів їх сімей жилими приміщеннями

ВИТЯГ
із списку розподілу жилої площі для постійного проживання у гарнізоні, погоджений протоколом засідання Комісії з контролю за розподілом житла в гарнізонах Збройних Сил України

  Додаток 22 до Інструкції про організацію забезпечення військовослужбовців Збройних Сил України та членів їх сімей жилими приміщеннями

РАПОРТ
про надання жилої площі в гуртожитку

  Додаток 23 до Інструкції про організацію забезпечення військовослужбовців Збройних Сил України та членів їх сімей жилими приміщеннями

ЖУРНАЛ
реєстрації рапортів військовослужбовців щодо надання жилої площі в гуртожитках і місць у спеціально пристосованих казармах та заяв працівників щодо надання жилої площі в гуртожитках

____________________________________________________
(найменування військової частини)

№ з/п Дата та вхідний номер рапорту (заяви) Військове звання, прізвище, ім’я, по батькові військовослужбовця (працівника) і членів його сім’ї Перелік документів, доданих до рапорту (заяви) Необхідна площа кімнати, кількість ліжко-місць Примітка

 

  Додаток 24 до Інструкції про організацію забезпечення військовослужбовців Збройних Сил України та членів їх сімей жилими приміщеннями

ЗАЯВА
про надання жилої площі в гуртожитку

  Додаток 25 до Інструкції про організацію забезпечення військовослужбовців Збройних Сил України та членів їх сімей жилими приміщеннями

СПИСОК
рапортів військовослужбовців, що потребують жилої площі в гуртожитках і місць у спеціально пристосованих казармах, та заяв працівників щодо надання жилої площі в гуртожитках

__________________________________________________________
(найменування квартирно-експлуатаційного органу)

№ з/п Дата та вхідний номер рапорту (заяви) Військове звання, прізвище, ім’я, по батькові військовослужбовця, (працівника) і членів його сім’ї, № військової частини, де проходить службу (працює) Перелік документів, доданих до рапорту (заяви) Необхідна площа кімнати, кількість ліжко-місць Примітка

 

  Додаток 26 до Інструкції про організацію забезпечення військовослужбовців Збройних Сил України та членів їх сімей жилими приміщеннями

СПЕЦІАЛЬНИЙ ОРДЕР
на жилу площу в гуртожиткуПоследнее изменение этой страницы: 2017-02-07; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 35.168.112.145 (0.017 с.)