ТОП 10:

Класифікатор інформації, яка відображається на топографічних картах масштабів 1:10000, 1:25000, 1:50000, 1:100000, 1:200000, 1:500000, 1:1000000Перелік найменувань об'єктів класифікації, класифікаційних угрупувань та їх кодових позначень

 

Код об'єкта Найменування Коди ознак, які характеризують об'єкт класифікації
класифікаційного угрупування об'єкта класифікації
Математичні елементи, елементи планової і висотної основи    
Опорні пункти    
  Астрономічні пункти 09, 19, 37, 68
  Пункти державної геодезичної мережі 01, 04, 09, 16, 17, 20, 21, 22, 37, 68, 69
  Точки знімальної мережі (пункти місцевої мережі) 01, 04, 09, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 37, 69
  Пункти нівелірної мережі 04, 09, 20, 21, 37
  Позначки висот (підписані точки) 04, 16, 20, 22
  Стовпи граничні (межові знаки), які мають значення орієнтирів 09, 20, 22, 37
Рельєф суші    
Рельєф, виражений горизонталями    
  Горизонталі основні потовщені
  Горизонталі основні
  Горизонталі додаткові
  Горизонталі допоміжні
  Круті схили -
  Круті задерновані схили (довжина на карті менше 1 см) -
  Круті задерновані схили (довжина на карті 1 см і більше) -
  Горизонталі для відображення навислих схилів
  Западина -
  Вимочка -
  Плями розвіювання -
Форми рельєфу, які не виражаються горизонталями    
Форми рельєфу, зумовлені діяльністю льодовика    
  Льодовики
  Фірнові поля
  Льодовикові тріщини -
  Льодовикові тріщини крайові -
  Викопний лід
  Крижані обриви
  Морени
  Льодовикові колодязі -
  Водотоки на льодовику -
  Сніжник
Форми рельєфу, зумовлені діяльністю поверхневих і підземних вод    
Яри і промоїни   07, 09, 23
  Яри 07, 09, 23
  Промоїни 07, 09, 23
  Ерозійні борозни -
Сухі русла рік і улоговини висохлих озер    
  Сухі русла рік 07, 09, 15, 34
  Улоговини висохлих озер 09, 34
  Вали берегові, гряди 01, 09
  Вали корчування -
Карстові утворення    
  Карстові і термокарстові воронки 07, 09
  Райони поширення карсту -
  Ями 07, 09, 73, 47
  Зсуви
  Зсуви діючі -
  Зсуви старі (з задернованим схилом) -
Форми рельєфу, зумовлені діяльністю вітру    
  Скелі-останці 01, 09
  Дайки
Форми рельєфу тектонічного і вулканічного походження    
  Скелі і скелясті обриви 01, 09
  Скелі 01, 09
  Скелясті обриви 01, 09
Кратери    
  Кратери грязьових вулканів
  Кратери звичайних вулканів
Лавові утворення    
  Лавові потоки -
  Лавові покриття -
Форми рельєфу, зумовлені багаторічною мерзлотою    
  Намерзлий лід
  Намерзлий лід річковий
  Намерзлий лід і ґрунтовий
  Намерзлий лід сезонний -
Кургани і горби   01, 09, 73
  Кургани 01.09.73
  Горби 01, 09, 73
Форми рельєфу, зумовлені діяльністю комплексу ерозійних факторів    
Камені (каміння)    
  Скупчення каміння -
  Окремо лежачі камені 01, 09
  Гряди каміння
  Осипи
  Обрив 01, 09
  Входи в печери і гроти
  Задерновані уступи (бровка) -
  Закріплені уступи полів на терасованих ділянках схилів
Характеристики рельєфу на карті, які виділяються як самостійні об'єкти    
  Покажчик напрямку схилу (бергштрихи) -
Гідрографія і гідротехнічні споруди    
Гідрографія    
Водойми    
  Океани і моря 04, 09, 36
  Озера 04, 09, 33, 36
Водосховища та інші водойми   03, 04, 09, 36, 77, 78.80, 81
  Водосховища 03, 04, 09, 36, 47, 77, 78, 80, 81
  Ставки 04, 09, 47
  Басейни
  Дощові ями і споруди для збору води 31, 47
  Площі розливів або зони затоплення 09, 31
Об'єкти прибережної полоси    
Берегові обмілини і мілини  
  Обмілини
  Мілини
  Береги небезпечні
  Береги висихальні (при-пливно-відпливні смуги) 29, 34
Береги обривисті    
  Береги стрімкі з пляжем
  Береги стрімкі без пляжу
  Береги стрімкі без пляжу (для рік при ширині їх на карті 1, 5 мм і більше)
  Береги стрімкі без пляжу (для рік при ширині їх на карті менше 1, 5 мм)
  Місця скупчення плавника -
  Водорості -
Рельєф дна    
  Ізобати
  Позначки глибин
Навігаційна небезпека    
  Рифи 09, 35
  Скелі надводні 01, 09
  Камені 01, 09, 35
  Банки 07, 09
Водоспади і пороги    
  Водоспади 01, 09
  Пороги 01, 09
Водотоки    
  Ріки 09, 15, 32, 33, 35, 36
  Струмки (рівчаки) 09, 33, 35, 36
Канали і канави   03, 07, 09, 15, 32, 34, 35, 47
  Канали 03, 07, 09, 15, 32, 34, 35, 47
  Канави (рови) 03, 09, 15
  Зрошувальні канали в залізобетонних лотках на опорах -
Характеристики гідрографії на карті, які виділяються як самостійні об'єкти    
  Урізи води на ріках
Напрямки течії    
Напрямок течії/ - основної
  - припливної -
Локалізований набір характеристик    
  Характеристики рік і каналів 07, 10, 11, 34
  Характеристики сухих канав 07, 11
  Покажчик початку регулярного судноплавства -
  Покажчик напрямку схилу (бергштрихи ізобат) -
Джерела води    
Джерела    
  - устатковані 04, 09, 33
  - неустатковані 04, 07, 09, 33, 47
  Гейзери 09, 33
Колодязі   03, 04, 07, 09, 30, 33
Колодязі артезіанські   03, 04, 07, 09, 30, 33, 47
  Колодязі артезіанські з відкачувальними пристроями 03, 04, 07, 09, 30, 33
  Колодязі артезіанські, розміщені всередині будівель 03, 04, 07, 09, 30, 33
  Колодязі артезіанські, розміщені всередині будівель і суміщені з відкачувальними пристроями 03, 04, 07, 09, 30, 33
  Колодязі з вітряним двигуном 03, 04, 07, 09, 30, 33
  Колодязі бетоновані з механічною подачею води 03, 04, 07, 09, 30, 33, 47
  Колодязі з механічною подачею води 03, 04, 07, 09, 30, 33
  Чигирі -
  Інші колодязі (неустатковані) 03, 04, 07, 09, 30, 33, 47
  Головні колодязі 03, 04, 07, 09, 30, 33
  Артезіанські свердловини 03, 04, 07, 09, 30, 33
  Фонтани
Гідротехнічні споруди    
Водопідпірні і берегоукріплювальні споруди    
Греблі   01, 02, 03, 04, 10, 11, 25, 26, 35, 47, 75, 76, 83
  Греблі з воротами для пропуску плотів 02, 03, 04, 10, 11, 25, 26, 35, 47, 75, 76, 83
  Греблі прорвані 02, 03, 04, 10, 11, 25, 26, 35, 47, 75, 76, 83
Шлюзи    
  Ворота шлюзів 07, 09, 11
  Камери шлюзів 02, 27
  Ворота шлюзів з мостами 07, 09, 11
  Дамби і штучні вали 01, 09, 10, 11, , 3557
  Набережні
  Береги з укріпленими відкосами -
  Береги з спланованими незакріпленими відкосами -
  Береги з закріпленими відкосами шириною більше 1 м -
  Хвилеломи і буни -
Портові і причальні споруди    
  Сухі доки -
  Елінги і сліпи -
  Моли, причали, пірси
  Пристані з устаткованими причалами
  Якірні стоянки і пристані без устаткованих причалів
  Узвози і сходи на набережних
Водопровідні споруди    
  Водопроводи 03, 35, 47
  Кяризи
  Акведуки 02, 11
Водорозподільні споруди    
  Водорозподільні споруди на зрошувальних каналах
  Водорозподільні споруди суміщені з мостами і трубами -
Водозливи    
  Швидкотоки і ступінчасті перепади
  Водоскиди консольні
  Водоскиди на дамбах -
  Дюкери -
  Шахтні стволи на підземних каналах
  Лотки і жолоби для подачі води
  Колонки водорозбірні -
  Стаціонарні насоси на каналах -
  Стаціонарні насоси на каналах пересувні -
Знаки навігаційної обстановки    
  Маяки 01, 09
  Вогні 01, 09
  Постійні знаки берегової сигналізації 09, 37
Плавучі маяки і плавучі вогні  
  Плавучі маяки з одним вогнем
  Плавучі маяки з двома вогнями
  Світні буї -
  Водомірні пости -
  Водомірні пости з устаткованими гідрометричними створами -
  Футштоки
Переправи і морські шляхи    
Переправи    
Поромні переправи    
  - морські залізничні -
  - морські автомобільні -
  - річкові 02, 11, 12, 46
  - з механічним двигуном 02, 11, 12, 46
Перевози    
  Перевози лодочні з механічним двигуном -
  Перевози лодочні -
  Броди 02, 07, 28, 34
  Морські шляхи 09, 24
  Острови
Населені пункти    
Міські поселення    
  Міста 03, 06, 09, 38, 43
  Селища міського типу 03, 06, 09, 38, 39, 43
Сільські поселення    
  Селища сільського типу 03, 06, 09, 38, 39, 42, 43
  Окремі двори (хутори) 03, 09, 47
  Постійні стоянки юрт, чумів
Інші поселення    
  Селища дачного типу 03, 06, 09, 38
  Селища, не віднесені офіційно до категорії селищ міського типу 03, 06, 09, 38, 39, 43
Окремі будівлі    
  - видатні 01, 05, 09, 13
  - не видатні 01, 03, 05, 09, 13, 47
Елементи внутрішньої структури населеного пункту    
  Квартали в населених пунктах 03, 13, 45
  Вулиці 03, 09, 40
  Непроїжджі ділянки вулиць -
  В'їзди на подвір'я відкриті -
  В'їзди на подвір'я під аркою -
  Площі
  Частини населеного пункту 03, 09, 47
Райони нового будівництва   09, 47, 72
  - житлового 09, 72
  - промислового 09, 47, 72
Елементи окремих будівель, споруд    
  Видатні частини будівель (шпиль, башта)
Промислові, сільськогосподарські і соціально-культурні об'єкти    
Промислові об'єкти    
Об'єкти видобувної і обробної промисловості    
Місця видобутку корисних копалин відкритим способом    
  Кар'єри 07, 09, 47
  Відкриті соляні розробки 09, 72
  Торф'яні розробки 09, 72
  Нафтові басейни і ями -
  Виходи нафти -
  Зриті місця -
Місця видобутку корисних копалин закритим способом    
Шахти і штольні   03, 09, 47, 72
  Шахти 01.03, 09, 47, 72
  Основні шахтні стволи 01, 03, 09, 10, 47
  Допоміжні шахтні стволи 03, 09, 47
  Штольні 03, 09
  Геологічні канави -
  Обвалені устя шахтних стволів, шурфів і штолень 07, 47
  Копальні, рудники 03, 09, 47, 72
Терикони і відвали   01, 47
  Терикони 01, 47
  Відвали 01, 47
Свердловини і шурфи    
  Свердловини
  Колодязі
Шурфи    
  Розвідувальні геологічні шурфи -
  Лінії розвідувальних геологічних шурфів -
Промислові підприємства (заводи, фабрики, комбінати)    
  - з димарями 01, 09, 47, 72
  - без димарів 01, 09, 47, 72
  Електростанції 01, 09, 47, 72
Млини    
  - водяні
  - вітряні 01, 09, 10
  Лісопилки
  Печі для випалювання 09, 47
Склади, заправні станції    
  Склади 01, 09, 47, 72
  Заправні станції і бензоколонки 09, 47
  Окремі цистерни, баки, газгольдери 09, 47
Комунікації    
  Трубопроводи 03, 09, 35, 47, 49
  Трубопроводи на опорах 01, 03, 09, 35, 47
  Лінії електропередач 01, 03, 41, 48, 49
  Лінії зв'язку 01, 03, 35
  Лотки для спуску лісу та інших матеріалів -
  Дюкери на трубопроводах -
Споруди при промислових об'єктах    
  Капітальні споруди баштового типу 01, 03, 09, 47
  Заводські і фабричні димарі
  Вишки легкого типу 01, 47
  Вітрові двигуни
  Станції обслуговування трубопроводів 47, 03, 72
  Трансформаторні будки
  Опори на лініях електропередач 01, 48
  Відстійники 47, 72
  Градирні
  Інші промислові об'єкти 01, 09, 13, 47, 72
Сільськогосподарські об'єкти    
  Сільськогосподарські підприємства (ферми, станції, майстерні) 01, 09, 47, 72, 37
  Будинки лісників 09, 47, 72
  Загони для тварин
  Пасіки 09, 72
Соціально-культурні об'єкти    
Споруди авіатранспорту    
  Аеропорти 03, 09, 72
  Аеродроми 03, 09, 72
  Злітно-посадочні смуги
  Посадочні площадки на суші -
Спеціальні доріжки і площадки для стоянки літаків    
  Спеціальні доріжки -
  Спеціальні площадки для стоянки літаків -
  Гідроаеродроми
  Посадочні площадки на воді -
  Ділянки доріг, устатковані для зльоту і посадки літаків -
Споруди і об'єкти спеціального призначення    
  Військові бази і об'єкти 09, 47, 42, 72
  Фортеці, форти, укріплення 03, 09, 47, 72
  Морські порти, гавані 09, 72
Пункти і споруди зв'язку    
  Радіостанції 01, 09, 72
  Телевізійні центри 01, 09, 72
  Телевізійні вежі 01, 10
  Радіощогли. телевізійні і радіорелейні щогли 02, 20
  Метеорологічні станції 01, 09, 72
  Телеграфні, радіотелеграфні контори і відділення, телефонні станції -
Культові споруди    
  Монастирі 01, 03, 09, 72
  Церкви 01, 03, 09, 10
  Мечеті 01, 03, 09, 10
  Буддійські храми, пагоди 01, 09
  Каплиці 01, 09
Місця поховань    
Кладовища    
  - з густою деревною рослинністю
  - без густої деревної рослинності
  - з рідколіссям
  - з окремими деревами
  Визначні пам'ятники на братських могилах 01, 09
  Пам'ятники, монументи, скульптурні фігури 09, 47
  Пам'ятник "Вічний вогонь" 01, 09
  Інші пам'ятники, монументи, тури, кам'яні стовпи і могили 09, 47
  Тури і кам'яні стовпи висотою 1 м і більше 01, 09, 47
  Братські могили 01, 09
  Окремі могили
  Хрести і знаки з релігійними зображеннями 01, 09
  Мазари, субургани, обо 09, 47
  Скотомогильники
  Науково-дослідні, учбові, медичні та інші заклади 01, 03, 09, 13, 47, 72
  Спортивні споруди 01, 03, 09, 47, 72
  Інші соціально-культурні об'єкти 01, 03, 09, 13, 47, 72
Допоміжні об'єкти при спорудах    
  Шахтні стволи і штольні на тунелях 07, 47
  Трансформатори на стовпах 01, 09
  Трансформатори на постаментах 01, 09
Дорожня мережа і дорожні споруди    
Дорожня мережа    
Залізниці і залізничні шляхи    
Залізниці    
  - ширококолійні 03, 09, 11, 51, 54
  - вузькоколійні 03, 11
  - монорейкові
  Станційні колії -
  Під'їзні колії -
  Лінії метрополітену
  Трамвайні лінії -
  Тупики -
Автомобільні шляхи    
  Автостради 03, 09, 11, 44, 46, 50, 53, 55
  Удосконалені шосе 03, 09, 11, 44, 46, 53, 55
  Шосе 03, 09, 11, 44, 46, 53, 55
Ґрунтові дороги    
  Удосконалені ґрунтові дороги 03, 09, 11, 46
  Ґрунтові дороги (путівці) 09, 11
  Польові і лісові дороги 09, 11
Стежки    
  Каравані шляхи і в'ючні стежки 09, 31, 58
  Пішохідні стежки 09, 31, 58
  Пішохідні доріжки і алеї в парках і т. ін. -
  Дороги з дерев'яним покриттям 03, 46
  Зимові дороги 09, 58
  Худобопрогони з огорожею шириною менше 10 м 09, 11
  Худобопрогони без огорожі 09, 11
  Фунікулери і бремсберги -
Підвісні дороги на опорах і фермах    
  Підвісні дороги
  Опорні ферми 01, 10
Характерні ділянки дорожньої мережі    
  Ділянки доріг з великими уклонами -
  Ділянки доріг зі значними уклонами -
  Ділянки доріг з малими радіусами поворотів -
  Фашинні ділянки доріг, гатки, греблі -
  Важкопрохідні ділянки доріг
  Ділянки стежок на штучних карнизах 02, 11
  Перевали 04, 09, 31, 59
  Виходи ліній метрополітену на поверхню -
Спуски з автомобільних доріг    
  - обладнані -
  - необладнані -
  Транспортні розв'язки на автомобільних дорогах -
Дорожні споруди    
Споруди на залізницях    
  Депо
  Вокзали 09, 47, 72
Станції, зупинки   09, 57
  Станції всіх класів 09, 47, 57
  Станції метрополітену
  Зупиночні та обгінні пункти
  Платформи
  Вантажно-розвантажувальні майданчики -
  Роз'їзди
Об'єкти, які регулюють рух на залізницях    
  Блокпости -
  Колійні пости
  Семафори і світлофори -
  Поворотний круг -
  Пости на охоронних залізничних переїздах -
  Будки -
  Казарми
Споруди на автомобільних дорогах    
  Легкі придорожні споруди -
  Зупинки автобусів і тролейбусів (за межами населених пунктів)
  Кілометрові знаки 09, 52
  Стоянки автотранспорту на автомагістралях і автодорогах -
Споруди на автомобільних дорогах і залізницях    
Мости    
  - на загальному фундаменті прогону 01, 02, 09, 10, 11, 12
  - на роз'єднаних фундаментах прогону 01, 02, 09, 10, 11, 12
  - двоярусні 01, 02, 09, 10, 11, 12, 56
  - підйомні і розвідні 01, 02, 09, 10, 11, 12
  - наплавні 02, 10, 11, 12
  - ланцюгові і канатні 01, 02, 10, 11, 12
  - прості 01, 02, 10, 11, 12, 03
Пішохідні мости, мости через незначні перешкоди    
  Пішохідні містки висячі
  Пішохідні містки зі сходами
Шляхопроводи   01, 02, 03, 10, 11, 12, 46
  - на загальному фундаменті прогону 01, 02, 10, 11, 12, 46
  - на роз'єднаних фундаментах прогону 01, 02, 10, 11, 12, 46
  Тунелі 01, 02, 09, 11, 84
  Естакади 02, 09, 10, 11, 12, 84
  Насипи 01, 57
  Виїмки 07, 57
  Труби -
  Галереї
Пішохідні споруди    
  Підземні переходи
  Перехідні містки
Характеристики дорожньої мережі, які виділяються на карті як самостійні об'єкти    
  Межа зміни матеріалу покриття -
  Покажчик позначення відстані між пунктами -
  Відстань між пунктами
  Покажчики доріг, назв населених пунктів і рік -
  Світлофорні арки, арки на автомобільних дорогах -
Рослинний покрив і ґрунти    
Рослинний покрив    
Деревна рослинність    
Деревна рослинність природного походження    
Ліс    
Ліс густий    
  - високий 01, 09, 60, 61, 62, 63, 84
  - низькорослий 01, 09, 60, 61, 62,
Ліс рідкий   01, 09
  - високий 01.09
  - низькорослий 01.09
Окремі ділянки лісових масивів    
  Буреломи
  Горілий і сухостійний ліс
  Вирублений ліс
  Криволісся на зсувах і карстових ділянках
  Поросл


Последнее изменение этой страницы: 2017-02-07; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.235.29.190 (0.005 с.)