ТОП 10:

Прив’язка растрового зображення в програмі ArcGISРозкрийте програму ArcGIS – ArcMap через меню „Пуск”. Додайте панель інструментів Georeferencing (Геоприв’язка ): “View” (“Вид”) – Toolbars (“Панелі інструментів”) – Georeferencing. Натиснувши кнопку додавання шарів стандартної панелі, отримуємо діалогове вікно “Add Data” (“Додай дані”), в якому, розкриваючи каталоги, знайдіть файл з растровим зображенням нашого ВКМ. Натисніть кнопку “Add”. Якщо диск, на якому знаходиться ваша папка, не показаний у діалоговому вікні, натисніть кнопку з’єднання з папками.

Якщо в вікні програми ArcMap раптом немає стандартної панелі, то виберіть команди команду “Toolbars” – “Standard” у меню “View”.

Панель інструментів Georeferencing містить випадаючий список Layer, у якому треба вибрати векторне зображення ВКМ, що треба прив’язати до системи координат. Далі треба натиснути на кнопку введення реперних точок. Лівою кнопкою миші, намічаємо місце для нової реперної точки. Не відводячи після цього миші, натиснемо її правою кнопкою, після цього з’явиться контекстне меню, що містить дві команди – “Input X and Y” (“Ввести Х та Y”) та “Cancel Point” (“Скасувати точку”, якщо ви помилково поставили її). Вибравши першу команду, отримуємо вікно вводу координат точки (“Enter Coordinates”), і в поля введення вписуємо координати, натискаємо ОК. Ввівши таким чином дві реперні точки, ми можемо, підвівши курсор миші до третьої точки та аналогічно отримавши вікно “Enter Coordinates”, побачити, що в ньому вже є координати. Якщо вони співпадають з тими координатами, що ми визначали під час створення системи реперних точок, то можна натиснути ОК. Якщо ні, то треба ще раз уважно перевірити правильність визначення координат на паперовому картографічному матеріалі.

Під час прив’язки растрового зображення (так же, як і на подальших етапах створення цифрової та електронної карти, вам неодноразово доведеться змінювати масштаб та межі видимої частини картографічного зображення. Тому необхідно додати панель інструментів “Tools”, вибравши команду “Toolbars” – “Tools” у меню View. Кнопки та призначені для зміни масштабу. З натисненням кнопки вся карта стає видимою.

ArcMap створює новий растр, прив’язаний до системи координат. Щоб отримати цей новий растр, виберіть у меню Georeferencing команду Rectify (Вирівняти). З’явиться діалогове вікно збереження. У рядку Output Raster (похідний растр) визначте папку, де його зберегти. Програма використовує ім’я вихідного растру, додаючи до нього спереду слово Rectifу.

Контрольні питання

1. По яких критеріях має бути розглянуто та оцінено вихідний картографічний матеріал?

2. Чому реперні точки для прив’язки растрового зображення ВКМ повинні бути якомога далі одна від одної?

3. Як переконатись у взаємній перпендикулярності осей системи координат?

4. Назвіть найменш допустиму кількість реперних точок для зшивки та прив’язки растрового зображення?

5. Визначте параметри, що мають бути задані для управління процесом сканування паперових матеріалів?

6. Як підготовити вікно програми АrcMap до процесу прив’язки растрового зображення ВКМ до системи координат?

 

 

Лабораторна робота №2.Последнее изменение этой страницы: 2017-02-07; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.234.244.18 (0.003 с.)