ТОП 10:

Кількісний облік військового майна ведеться в натуральних показниках і стандартних одиницях вимірів.



Вартість військового майна у книгах (картках) враховується без суми податку на додану вартість, яка сплачується під час його отримання або придбання.

Якісний (технічний) стан військового майна відображається в облікових документах відповідних служб забезпечення та за місцем його знаходження (зберігання) за категоріями (не більше п’яти), ступенями придатності (придатні, непридатні) або за сортом відповідно до державних та військових стандартів, а також військовими доповненнями до державних стандартів. Порядок категорування та визначення ступеня придатності військового майна встановлюється відповідним органом військового управління за закріпленою номенклатурою.

Облік військового майна в обліково-номерних показниках ведеться згідно із заводськими номерами зразків військового майна.

Відпускання військового майна у використання, виробництво, реалізацію або інші вибутки (втрати, псування тощо) здійснюється за ціною, визначеною фінансово-економічним органом військової частини на підставі облікових даних на момент проведення операції.

Бухгалтерський облік здійснюється згідно з діючими нормативно-правовими документами.

Облік військового майна в органах військового управління ведеться оперативний (на підставі донесень та звітів) та за первинними обліковими документами.

Оперативний облік військового майна є основним видом обліку.

Оперативний облік ведеться на основі донесень та звітів, періодичність надання яких визначається табелями термінових донесень.

Обліку за первинними обліковими документами підлягає військове майно, яке надходить від постачальника, а також озброєння, техніка та інше військове майно за номенклатурою, яке знаходиться у військових частинах, з’єднаннях та на підпорядкованих військових складах. Номенклатура військового майна, яке підлягає обліку за первинними обліковими документами, встановлюється відповідними органами військового управління.

Облік готової продукції (в тому числі документації, дослідних зразків, макетів, спеціального обладнання тощо), що прийнята військовими представництвами Міністерства оборони України, військовими представниками на підприємствах (в організаціях, установах), а також облік дослідних зразків озброєння, техніки та іншого військового майна в науково-дослідних закладах ведеться за кількісними, якісними, номерними, вартісними показниками (даними), які встановлені цим Керівництвом. Особливості ведення обліку майна визначаються органами військового управління (за підпорядкованістю).

Облік одержання військового та іншого майна, яке відвантажується на підставі актів (форма 4, додаток 1 до цього Керівництва) та (або) актів прийняття-передачі, які висилаються вантажоодержувачами. В органах військового управління, які виконують функцію забезпечення, ведеться облік відвантаження та одержання військового майна, а в органах військового управління Міністерства оборони України – відповідно до укладених договорів на розроблення (модернізацію), виготовлення та постачання.

Облік рекламацій на якість військового майна ведеться військовими представництвами Міністерства оборони України за книгою обліку рекламацій на якість військового майна (форма 210, додаток 1 до цього Керівництва). В органі військового управління ведеться облік рекламацій за книгою зведеного обліку рекламацій, які пред’явлені до установ, організацій та підприємств-виробників (форма 313, додаток 1 до цього Керівництва).

Зарахування на забезпечення військовим майном військової частини (з’єднання) здійснюється на підставі наказу (директиви) Міністра оборони України, начальника Генерального штабу – Головнокомандувача Збройних Сил України, командувачів видів Збройних Сил України.

Військове майно спеціального призначення обліковується згідно з вимогами діючих нормативно-правових документів. У всіх випадках облік цього військового майна ведеться окремо від іншого військового майна найбільш підготовленими службовими особами.

Облік військового майна у підрозділах, військових частинах, на кораблях та у з’єднаннях ведеться у кількісних, якісних, обліково-номерних та вартісних показниках у стандартних одиницях вимірів. Стандартизовані скорочення одиниць виміру наведені у додатку 2 цього Керівництва.







Последнее изменение этой страницы: 2017-02-07; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.231.226.13 (0.003 с.)