ТОП 10:

Заняття № 1. Особливості організації харчування військовослужбовців в польових умовах. 

 

 

Одеса

 

ВІЙСЬКОВА АКАДЕМІЯ

 

ФАКУЛЬТЕТ ПІДГОТОВКИ ОФІЦЕРІВ ЗАПАСУ

Кафедра військово-спеціальної підготовки

 

ЗАТВЕРДЖУЮ

Завідувач кафедри ВСП

Працівник

О.О.МОСКАЛЮК

 

“___”_______________ 201_ р.

 

МЕТОДИЧНА РОЗРОБКА

з програми військової підготовки студентів

за військово-обліковою спеціальністю

“Організація продовольчого забезпечення”

 

 

МОДУЛЬ 2.ВП.07

“ОРГАНІЗАЦІЯ МАТЕРІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

ПО СЛУЖБІ ТИЛУ”

 

Л Е К Ц І Я

ТЕМА 7. Організація харчування військовослужбовців в польових умовах.

Заняття № 1. Особливості організації харчування військовослужбовців в польових умовах.

 

Обговорено

на засіданні кафедри

“___”_____________ 201_ р

Протокол №____

Одеса

 

Навчально-виховна мета:

1. Надати студентам особливості організації харчування особового складу військової частини в польових умовах.

2. Довести студентам організацію харчування особового складу військової частини в польових умовах та особливості технології приготування їжі в польових умовах.

3. Виховати почуття високої відповідальності за організацію харчування в польових умовах.

 

І. Розрахунок часу

Навчальні заняття Час (хв.)
І. Вступна частина заняття – 12 хв. ІІ. Основна частина заняття – 75 хв.  
Вступ
1-е навчальне питання Особливості організації харчування особового складу військової частини в польових умовах.
2-е навчальне питання. Технологія приготування їжі в польових умовах.
Закінчення
ІІІ. Заключна частина заняття – 3 хв.  

 

Матеріальне забезпечення:

1. Ноутбук.

2. Мультимедійний проектор.

 

Інформаційне забезпечення:

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 29.03.2002 року №426 “Про норми харчування військовослужбовців Збройних Сил та інших військових формувань”, норма № 1, норми заміни продуктів.

2. Наказ Міністра оборони України від 24.12.2010 № 690 “Про затвердження Тимчасового керівництва з обліку військового майна у Збройних Силах України”.

3. Наказ МО України від 09.12.2002 р. № 402. “Про затвердження Положення про продовольче забезпечення Збройних Сил України на мирний час”.

4. Инструкция по организации питания личного состава в действующей армии. –М. Воениздат, 1989.

5. Руководство по организации питания личного состава Армии и Флота, 1978.

6. Руководство по приготовлению пищи в воинских частях и учреждениях Армії і Флота.-М. Воениздат, 1980.

7. Руководство по организации питания подразделений, розположнных отдельно от воинской части. - М Воениздат,

8. Войсковое питание. - Підручник

9. Продовольственное обеспечение Армии и Флота на мирное время. Підручник – М. Воениздат, 1986.

Завдання на самостійну роботу:

1. Організація харчування в польових умовах.

Додатки:

1. Опорний конспект лекції.

2. Презентація лекції (слайди).

 

ІІ. Методичні вказівки

1. При підготовці до заняття викладач звертає увагу на необхідність знань особливостей організації харчування особового складу Збройних Сил України в польових умовах.

2. Перед початком лекційного заняття, у вступній частині, оголосити тему та начальні питання, час на їх вивчення, яку літературу необхідно використовувати при вивчені цієї теми, підкреслити актуальність і важливість вивчення теми для практичної роботи у військах (привести приклад з досвіду: свого, роботи продовольчої служби Збройних Сил України і відгуки на них), нагадати студентам, що якісна організація харчування особового складу військової частини в польових умовах є запорукою успішного виконання плану бойової підготовки та життєдіяльності військових частин, а у воєнний - бойових завдань.

3. Під час викладення першого навчального питання при роз’ясненні особливостей організації харчування особового складу військової частини в польових умовах особливу увагу звернути на порядок підготовки і роботи продовольчої служби військової частини в польових умовах, а також на порядок і правила розгортання БПП.

Пояснення супроводжувати демонстрацією презентації лекції. Для конспектування задиктувати студентам основні положення навчального матеріалу.

З метою закріплення навчального матеріалу задати контрольні питання.

Підведення підсумків вивчення першого питання.

4. Під час викладення другого навчального питання при роз’ясненні особливостей технології приготування їжі в польових умовах звернути увагу студентів на суворе дотримання санітарно-гігієнічних вимог під час приготування їжі та особливості її приготування.

Пояснення супроводжувати демонстрацією презентації лекції. Для конспектування задиктувати студентам основні положення навчального матеріалу.

З метою закріплення навчального матеріалу задаю контрольні питання.

Підведення підсумків вивчення другого питання.

6. При проведенні заключної частини заняття після оголошення завдання студентам на самостійну роботу, необхідно звернути увагу на те, що розглянуті питання мають важливе питання в практичній діяльності начальника продовольчої служби.

Тому, від теоретичних та практичних навичок начальника продовольчої служби і його підлеглих буде залежати виконання поставлених завдань з організації харчування особового складу в польових умовах.

 

ЗМІСТ

 

Вступ

 

Уряд держави робить все необхідне, щоб армія і флот знаходилися в такому стані, що гарантувало б негайну відсіч будь-якому агресору. У цьому питанні особливе значення має польова виучка військ.

Сучасний бій характеризується великою рухливістю і маневреністю, швидкою зміною обстановки, застосуванням засобів масового ураження військ. Від особового складу потрібна висока психологічна стійкість, здатність діяти в напружених і небезпечних ситуаціях, переносити найсуворіші іспити, будь-яке фізичне і моральне навантаження. Висока нервово-психологічна напруга, великі фізичні навантаження впливають на боєздатність особового складу.

Харчування в бойовій обстановці покликано забезпечити збереження здоров'я і фізичної витривалості військовослужбовців, компенсувати високі енергетичні витрати, підвищити опірність і стійкість в умовах бою до впливу вражаючих факторів. При правильній організації харчування, встановлені норми харчування для військовослужбовців, як на мирний, так і на воєнний час, забезпечують приготування повноцінної ситної їжі в складних умовах бойової обстановки.

Стан побуту, повноту доведення до особового складу всіх встановлених норм забезпечення, збереження його здоров'я – вважати одним з основних показників умов діяльності командування і органів тилу».

Успішне виконання задач по організації харчування в польових умовах багато в чому залежить від готовності продовольчої служби до роботи в полі, від уміння начальника служби вирішувати складні задачі в будь-якій обстановці з урахуванням особливостей організації харчування.

Під час лекції будуть викладені два навчальні питання:

перше - Особливості організації харчування особового складу військової частини в польових умовах.;

друге- Технологія приготування їжі в польових умовах.

 

Основна частина

 

1-ше навчальне питання ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ХАРЧУВАННЯ ОСОБОВОГО СКЛАДУ ВІЙСЬКОВОЇ ЧАСТИНИ В ПОЛЬОВИХ УМОВАХ. 40 хв.

Харчування особового складу військової частини організовується заступником командира військової частини по тилу через начальника продовольчої служби частини із польових кухонь по групах харчування.

Групами харчування є підрозділи (команди), які мають засоби для приготування їжі у польових умовах (батальйон, дивізіон, окрема рота та ін.)

Підрозділи, які не мають засобів для приготування їжі в польових умовах, наказом заступника командира військової частини по тилу (оскільки наказ по тилу підписують командир військової частини і заступник командира військової частини по тилу) прикріплюються на харчування до підрозділів (команд), які мають свої засоби для приготування і транспортування їжі.

Безпосередню відповідальність за організацію харчування у польових умовах, своєчасне і повне доведення встановлених норм харчування до особового складу несе командир підрозділу. Він вживає усіх заходів для того, щоб гаряча їжа і питна вода були видані особовому складу у встановлений час.

Для приготування гарячої їжі і забезпечення особового складу хлібом, цукром, чаєм і питною водою взвод забезпечення (господарський взвод) при розташуванні на місцевості розгортає продовольчий пункт.

Командир взводу забезпечує роботу батальйонного продовольчого пункту (БПП) і відповідає за облік і зберігання продовольства, якісне приготування гарячої їжі, своєчасну доставку і видачу її підрозділам.

Встановлені запаси продовольства і майна утримуються і перевозяться в автотранспорті взводу забезпечення (господарського взводу). Загальновійськовий набір сухих продуктів зберігається у речових мішках особового складу або у спеціальних інвентарних ящиках бойових машин.

Підвезення продовольства у підрозділи здійснюється, як правило, транспортом військової частини. Приймається продовольство командиром взводу забезпечення за накладною, в якій проставляється кількість прийнятого продовольства. Під час приймання продовольства перевіряється його кількість і якість. Якщо тара (упаковка) пошкоджена, продовольство переважується або перераховується поштучно. Кількість прийнятого продовольства записується у Донесення про наявність і рух військового майна (форма 28), передбачену Тимчасовим керівництвом щодо обліку озброєння, майна та інших матеріальних засобів у Збройних Силах України, і видається під розписку.

Взвод забезпечення, в залежності від свого призначення, укомплектовується кухнями автомобільними або причіпними.

Для кожної кухні причіпної, згідно із встановленими нормами, передбачається такий інвентар: 9 термосів ТВН-12, освітлювальна акумуляторна установка або ліхтар “Летюча миша”, дві каністри місткістю 20 л кожна для рідкого палива, запасна кухонна форсунка, каркасний намет, стіл складаний або кухонний ящик, який знімається, для зберігання та транспортування продовольства, різний кухонний інвентар. Крім того, для зберігання і транспортування води до кожної кухні додаються дві цистерни ЦВ - 4 місткістю 320 л.

Дрібні підрозділи, які тимчасово або постійно перебувають у відриві від своєї військової частини, оснащуються кухнями переносними. Кухні переносні, обладнання та кухонний інвентар перевозяться разом із запасами продовольства в кузовах автомобілів.

Технічні засоби для приготування і транспортування їжі в польових умовах повинні, як правило, працювати на дизельному паливі (гасі) із застосуванням кухонних форсунок.

Витрата дизельного палива для приготування їжі, незалежно від конструкції технічних засобів, встановлюється у розмірі 39 кг на кожні 100 чоловік, які харчуються, протягом доби. Тверде паливо, запаси якого повинні утримуватися при кожній кухні, використовуються у виняткових випадках. Застосовувати бензин як рідке паливо категорично забороняється.

У разі необхідності гаряча їжа може доставлятися в термосах. Термос ТВН-12 призначений для доставки гарячої їжі в польових умовах. Місткість термоса становить 12 л.

Термос утримує температуру їжі від 90 до 50о С протягом 6 годин. В один термос вміщається 17 порцій першої страви або 26 порцій другої страви за нормою харчування №1 – загальновійськова.

Для доставки їжі льотному складу використовується термос-ящик Т-15М. В термос-ящик встановлюється 6 судків місткістю по 5 л кожний, із яких один судок під холодну закуску, два судки – під одну першу страву, два судки – під дві другі страви, один судок під третю страву із розрахунку 15 чоловік. На забезпечення надходять також термоси-ящики Т-15, в які встановлюються 4 судки: 2 судки по 5 літрів і 2 судки по 10 л.

 

Режим і планування харчування

Режим харчування у польових умовах залежить від характеру виконуваних навчально-бойових завдань. Гаряча їжа особовому складу, як правило, видається тричі на добу. У разі неможливості забезпечити триразове харчування, їжа готується два рази, а між прийманнями гарячої їжі особовому складу видається додаткове харчування: м’ясні та м’ясо-рослинні консерви, хліб (сухарі), а також продукти, які закуповуються за рахунок грошового фонду військової частини, і продукція підсобного господарства.

Розкладка продуктів складається встановленим порядком, єдина для всіх підрозділів і щоденно доводиться до них у добовій відомості наявності і руху продовольства. В польових умовах не планується і не готуються холодні закуски, соус, третя солодка страва. При наявності кухонь КП –130-11 на розсуд командира частини може плануватися і готуватися на обід компот або чай.

 Последнее изменение этой страницы: 2017-02-07; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.207.254.88 (0.01 с.)