ТОП 10:

Инфопедия — категория Информатика: 2 Страница

Материала по категории - Информатика на сайте Инфопедия всего: 1737 страниц.

Информатика - 2 Страница

Що таке повний шлях до файла? Розглянемо призначення кнопок панелі інструментів: Вставляння об’єкта WordArt або фігурного тексту. Поділ комірки у таблиці на кілька комірок. Перетворіть текст у таблицю. Із яких елементів складається вікно програми MS Word? Які є типи резюме за призначенням? Фільтри “Деформация” (Distort) Сервіс / Створити елемент Outlook / Створити задачу Outlook / Відіслати звіт завдання. Яке призначення MS Publisher? Що міститься у папці пошуку Outlook? Копiювання формул й автоматичне переобчислення в таблицi – це два головні засоби автоматизацiії обчислень в ЕТ. Сервис / Параметры / закладка Вид. Що з наведеного нижче не є характеристиками комірки? Що відображає на графіку кільцева діаграма? Як створити список користувача? Типи та властивості полів таблиці. Створення форми в режимі конструктора Алгоритм побудови логічного виразу Створення запитів на вибірку записів. Створення етикеток за допомогою майстра етикеток Як знайти середнє арифметичне значення поля (мова SQL)? Методичні вказівки по основним термінам веб-дизайну Метод використання природних поєднань кольорів Форматування абзаців і символів Основные этапы государственной политики в информационной сфере Основные направления информатизации правотворческой деятельности Концепция информационной безопасности Российской Федерации Основные правовые проблемы Интернета в нашей стране и за рубежом Тематика выпускных работ, объекты проектирования (исследования) К практическим и семинарским занятиям по теме «Работа в текстовом процессоре Microsoft Word» Тема 2. Форматирование документа Тема 3. Списки в Microsoft Word Тема 4. Таблицы в Microsoft Word Тема 5. Размещение графики в документе Тема 6. Редактор формул Equation Editor Тема 8. Использование макросов в документах Тема 9. Гиперссылки в документах Word Статистические критерии оптимального приема Оптимальный приемник полностью известных сигналов Оптимальный приемник известных сигналов с активной паузой Потенциальная помехоустойчивость различных Прием дискретных сигналов с неизвестной фазой Правила наращения падежного окончания Объектом информатики являются Какое место в системе наук занимает информатика Рабочие места учащихся и преподавателя УГРИНОВИЧ Н.Д. – первая глава в 8 классе - 9 ч. (2 практ.) Сравнительная характеристика растровой и векторной графики Задачи обучения информатике (5-9 классы) УГРИНОВИЧ Н.Д. – 9 класс – Глава 4 «Основы алгоритмизации» - после изучения темы «Кодирование и обработка числовой информации» – 15 часов (много практик) Учащиеся должны владеть понятиями: Сод. линия: системы счисления и основы логики. Ассистент.Да настройка чуть сбилась, когда трансгрессивный барьер переходил. А где мы? Цветы учителям начальных классов Выпускники дарят цветы учителям физкультуры Кафедра прикладной информатики и математики Ибятов Р.И, Нурсубин М.С., Валиев А.А. Программы циклической структуры Создание простых формул с помощью таблицы символов Порядок выполнения и сдачи контрольноЙ работы Тэма: Лексічная сістэма беларускай літаратурнай мовы. Лексіка беларускай мовы ІІІ. Лексіка беларускай мовы паводле сферы выкарыстання. З гісторыі беларускай навуковай тэрміналогіі. Тэма: Сінтаксічныя асаблівасці беларускай літаратурнай мовы ІІ. Асаблівасці навуковага стылю. Свести к одному знаменателю. Тэма: Асаблівасці афіцыйна-справавога стылю мовы. Паняцце дакумента. Групы афіцыйна-справавой дакументацыі Бланкі, рэквізіты, фармуляр. ВСЕОБЩАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА Автори: С.М. Яцюк, А.А. Федонюк, В.Л. Юнчик. Який інструмент належить панелі інструментів Стандартная в MS Word Тема3 : Електронні таблиці Excel Який вигляд має синтаксис функції користувача бази табличного процесора Excel? Тема4 : Система управління базами даних Microsoft Access Тема5 : Комп’ютерні мережі. Робота в мережі інтернет. Банк Город БИК банка Количество обслуживаемых клиентов Банк Город Кор/счет БИК банка
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

 

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 35.175.200.4 (0.032 с.)