ТОП 10:

Тести для поточного контролю за темами 4-7Тестові завдання поточного контролю складаються з завдань першого та другого рівнів. Завдання першого рівня – питання з обрання відповіді (необхідно із запропонованих відповідей обрати одну вірну). Тестові завдання другого рівня являють собою відкриті запитання, які потребують стислої відповіді.

Варіант 1

Перший рівень

1. Соціологія вивчає сім’ю як:

а) соціальний інститут;

б) сферу відносин між чоловіком і жінкою;

в) малу соціальну групу;

г) соціологічну категорію.

2. В нинішній європейській культурі статеве співжиття кровних родичів трактується як:

а) полігамна сім’я;

б) інцест;

в) нуклеарна сім’я;

г) полігінійна сім’я.

3. В якому із творів українських письменників описано процес розпаду складної багатопоколінної сім’ї:

а) «Наталка Полтавка»;

б) «Кайдашева сім'я»;

в) «Захар Беркут»;

г) «Назар Стодоля».

4. Наука, яка вивчає походження, сутність і функції різних етнічних спільнот з метою виявлення основних тенденцій їх походження, розвитку і взаємозв’язку з іншими етносами, а також механізми входження етносів у систему соціальних відносин:

а) етносоціологія;

б) демографія;

в) етнологія.

5. Термін «етносоціологія» був введений у науковий обіг західної соціології німецьким соціологом Р. Турнвальдом (1869-1954 рр.):

а) в 80-ті роки ХХ століття;

б) в 60-ті роки ХIХ століття;

в) в 30-ті роки ХХ століття.

6. «Шкала соціальної дистанції» (Е. Богардуса) дозволяє досліджувати:

а) латентний конфліктний потенціал;

б) соціальне самопочуття населення;

в) моральне здоров’я населення.

Другий рівень

7. Підберіть для кожного поняття першої колонки правильне визначення з другої, поставте відповідну літеру.

 

1. Людина А) можна визначити як сукупність рис, що відрізняють одного індивіда від іншого, включаючи як природні, так і соціальні властивості.
2. Індивід Б)поняття найбільш загальне, родове
3. Індивідуальність В) вводиться для виділення неприродної («надприродної», соціальної) сутності людини й індивіда, тобто акцент робиться на соціальному началі.
4. Особистість Д) розуміється як окрема, конкретна людина, як одиничний представник людського роду і його «першоцеглинка».

 

Варіант 2

Поточне тестування за змістовими модулями 4-7 розраховані на 3 бали: тестові завдання першого рівня (6 завдань) оцінюються у 2 бали, другого рівня (1 завдання) – 1 бал.

 

Перший рівень

1. Групи, що надали свою назву національній державі, називають:

а) нетитульними;

б) титульними;

в) полінаціональними.

2. Яка із функцій сім’ї була не характерною для радянських часів і відроджується в нинішньому українському суспільстві:

а) соціалізація;

б) організація виробництва;

в) надання соціального статусу;

г) організація дозвілля та рекреації.

3. Моногамний шлюб – це шлюб між:

а) однією жінкою і кількома чоловіками;

б) одним чоловіком і кількома жінками;

в) кількома чоловіками і жінками одночасно;

г) одним чоловіком і однією жінкою.

4. Категорія «нуклеарна сім’я» введена в соціологію:

а) Ж.Мурдоком;

б) П.Сорокіним;

в) М.Мід;

г) Ч.Ломброзо.

5. Найбільш поширеним в сучасній Україні типом сім’ї є:

а) нуклеарна моногамна;

б) полігамна;

в) складна, розширена.

6. Які саме соціальні групи мають бути головним об'єктом етносоціологічного дослідження:

а) етнічні;

б) етнонаціональні;

в) національні

Другий рівень

7. Підберіть для кожного поняття першої колонки правильне визначення з другої, поставте відповідну літеру.Последнее изменение этой страницы: 2017-01-25; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.215.62.41 (0.007 с.)