ТОП 10:

Загальна характеристика суджень1.Визначте, які з наведених речень є судженнями:

1) “Якщо хочеш зробити Піфокла багатим, не прибавляй йому грошей, а позбавляй пристрасті до грошей” (Епікур).

2) “Якщо хочеш, щоб у тебе було мало часу, нічого не роби” (А.П.Чехов).

3) Кожне вбивство, яке залишилося непокараним, зменшує безпеку інших людей.

4) Що чекає на людство у ХХІ сторіччі?

5) “Кожна людина винна в усьому хорошому, що вона не зробила у своєму житті” (Вольтер).

6) “Не той багатий, хто багато має, а той, хто багато дає” (Е.Фромм).

2. Визначте суб’єкт і предикат в наступних судженнях:

1) “Не любить той, хто любить не навік”(Евріпід).

2) “Давно девіз всякого руського: чим гірше, тим краще”(А.П.Чехов).

3) Гроші, потрачені для розвитку розуму, ніколи не потрачені даремно.

4) Держава – це ми.

5) “Що зроблено мудро, зроблено добре” (Ш.Шеллі).

6) Навіть розум дурня мириться з істиною.

Прості судження

1.Визначте вид судження, наведіть схеми атрибутивних суджень і суджень з відношеннями:

1) Краще – ворог хорошого.

2) “Кімната без книг подібна до тіла без душі” (Цицерон).

3) “Подяка – ознака благородної душі” (Езоп).

4) Перемога над собою – найбільша з перемог.

5) Краще синиця в руках ніж журавель у небі.

6) Дружба, заснована на бізнесі, краще, ніж бізнес, заснований на дружбі.

7) Закон зворотної сили не має.

8) Добре ім’я краще багатства.

2.Дайте об’єднану класифікацію (вид, схема) і визначте розподіленість термінів у наступних судженнях:

1) Ніщо не проходить безслідно.

2) У кожної людини є свої недоліки.

3) “Голодна людина ніколи не може бути вільною”.(Е.Стівенсон).

4) Більшість студентів нашої групи добре засвоює логіку.

3.Які з суджень є виключаючими, які – виділяючими:

1) Всі студенти групи, крім трьох осіб, склали іспит.

2) “Тільки освічені є вільними” (Епіктет).

3) Всі декларанти своєчасно прийняли до уваги нові правила заповнення декларації (лише Шарова не прийняла до уваги).

4. Користуючись правилами логічного квадрата, установіть, якими (істинними чи хибними) будуть судження Е, І, О, якщо істинним є судження:

1) Усі студенти складають іспити.

2) Всі математики – вчені.

3) Всі гриби – їстівні.

4) Всі дороги ведуть до Риму.

Складні судження

1.Виділіть прості судження з наступних складних суджень:

1) “Весь світ – театр, і люди в ньому актори” (Шекспір).

2) Якщо людині випала доля потонути, то він утоне навіть у столовій ложці (прик.).

3) “Всі щасливі сім’ї схожі одна на одну, кожна нещаслива сім’я нещасна по-своєму” (Л.Толстой).

4) Чоловіку стільки років, на скільки він себе відчуває, а жінці – на скільки вона виглядає (прик.).

5) “Людина, яка погоджується з усім, що Ви говорите, або дурень, або готовий здерти з Вас три шкури” (К.Хаббард).

6) “Коли в суді вирішують справу щодо гусака, серед присяжних не повинно бути лиса” (Т.Фуллер).

2.Визначте вид складного судження по характеру логічного сполучника:

1) “Мужність приносить користь людям під час війни, а справедливість і в мирний час” (Аристотель).

2) Або зі щитом, або на щиті.

3) Кризи та конфлікти – благодатний грунт для міжнародного тероризму.

4) Була б охота, а справа знайдеться.

5) Якщо люди зробили для тебе добро, запам’ятай це.

6) Відповідальність за правопорушення може бути дисциплінарною, адміністративною або кримінальною.

7) Якщо сьогодні неділя, завтра - понеділок.

8) Слідчий може провести слідчий експеримент, якщо необхідно уточнити дані по справі.

3.В символічній формі запишіть наступні судження:

1) Коли бідність заходить у двері, любов вилітає у вікно (прик.).

2) “Істинне красномовство – це уміння сказати те, що треба і не більше, чим потрібно” (Ф.Ларошфуко).

3) “Наука і мистецтво належать усьому світу, і перед ними зникають міжнаціональні бар’єри” (В.Гете).

4) “Якщо людина захоплюється мріями, вона або дуже щаслива, або дуже нещаслива” (Д.Ріварол).

5) “Суспільство готує злочин, злочинець його здійснює” (Г.Бакл).

6) “Якщо людині все ясно з самого початку, в кінці його чекають сумніви, але якщо вона почне з сумнівів, то в кінці їй все буде ясно” (Ф.Бекон).

 

ЗАЛІКОВИЙ МОДУЛЬ 2. - 7 годин

Змістовий модуль 4. Умовивід як форма мислення- 4 години

1. Безпосередні умовиводи.

2. Скорочені і складні силогізми.

3. Умовні, розділові і умовно-розділові (лематичні) умовиводи.

4. Умовиводи за аналогією.

Ця тема висвітлює сутність найбільш складної з базових форми мислення. Насамперед студент повинен з’ясувати, що тема умовиводу напряму слідує з вже вивчених. Умовивід складається з суджень (як судження - з понять). Будучи складовими умовиводу, судження отримують назву засновків (посилок) і висновків. Загалом умовивід поєднує відому інформацію і генерує нову, похідну з неї.

Здатність до утворення умовиводів, а тим паче, до істинних, свідчить про доволі високий рівень розвитку мислення людини.

Розглядаючи названу тему студент ознайомиться з базовими класифікаціями умовиводів на безпосередні та опосередковані; дедуктивні, індуктивні і традуктивні.

Ґрунтовне дослідження вимагатиме від студента також знань щодо особливостей вказаних видів умовиводів, правил їх будови, умов істинності.

 

ПРАКТИКУМ ІV

 

ДЕДУКТИВНІ УМОВИВОДИ

Безпосередні умовиводи.

1.Які характеристики відносяться 1-до умовиводу, 2-судження:

а) процес отримання нової думки;

б) форма мислення, яка розкриває зв’язок між предметом і його ознакою,

в) процес виведення судження з інших суджень та його підсумок.

2.Вкажіть ознаки: 1-засновку, 2-висновку:

а) нове судження, отримане в результаті зіставлення засновків,

б) раніше відомі судження.

3.Які характеристики відносяться до 1-дедуктивних, 2-індуктивних, 3- демонстративних, 4-ймовірних, 5-безпосередніх, 6-опосередкованих умовиводів:

а) умовивід, в якому висновок отримують із одного засновку,

б) умовивід, в якому виводять від загального до часткового,

в) умовивід, в якому висновок необхідно істинний,

г) умовивід, в якому висновок отримують із 2 і більше засновків.

д) умовивід, в якому виводять від часткового до загального,

е) умовивід, в якому висновок ймовірно істинний.

4.Вкажіть, які характеристики мають такі способи виведення умовиводів: 1-перетворення, 2-обернення, 3-побудовані на відношеннях логічного квадрату, 4-протиставлення предикату:

а) виведення такого судження, предикатом якого є поняття, що суперечить предикату висхідного судження,

б) виведення нових суджень грунтується на відношеннях контрадикторності, підпорядкування тощо,

в) перебудова судження, в ході якої одночасно здійснюється і перетворення, і обернення в тій чи іншій послідовності,

г) виведення нового судження, суб’єктом якого є предикат, а предикатом суб’єкт висхідного судження.

5.Вкажіть, на яких логічних законах будуються 1-умовиводи суперечності, 2-умовиводи протилежності:

а) закон виключеного третього,

б) закон суперечності.

 

6. .Наведіть приклади умовиводів суперечності (А-О, Е-І).

7. .Наведіть приклади умовиводів підпорядкування (А-І, Е-О).

8. .Виведіть умовиводи шляхом перетворення і зобразіть їх за допомогою колових схем:

1)Всі студенти-спортсмени.

2)Жодна доповідь не відповідала темі семінару.

3)Деякі студенти є дисциплінованими.

4)Деякі свідки не дають правдивих свідчень.

9.Зробіть висновки із таких висловлювань за допомогою перетворення:

· Жодна демократична країна не виступає за тероризм.

· Деякі студенти вивчають логіку.

· Деякі люди не є талановитими.

10.Зробіть висновок із наведених висловлювань за допомогою обернення:

    • Усі злочини – суспільно-небезпечні діяння.
    • Кит – не риба.
    • Деякі помилки дають життєвий досвід.

11.Зробіть висновки із висловлювань за допомогою протиставлення предикату:

· Усі правдиві твердження заслуговують на увагу.

· Ніхто не любить бути переможеним.

· Кожна істина є конкретною.

 Последнее изменение этой страницы: 2017-01-25; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.94.202.172 (0.008 с.)