ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Вимоги щодо виконання і оформлення контрольної роботи1. Кожна робота виконується в окремому зошиті шкільного формату. В зошиті слід залишати поля для зауважень.

2. На обгортці зошита потрібно вказати назву предмета, номер контрольної роботи, шифр, спеціальність, назву навчального закладу, прізвище, ім’я, по-батькові і адресу.

3. Роботу слід виконувати чорнилом одного кольору, записи вести чітко і акуратно.

4. Умови задач потрібно писати повністю.

5. Розв’язування задач повинно супроводжуватись короткими, але достатньо обґрунтованими поясненнями. Формули, які використовуються при розв’язуванні, слід вказувати.

6. Графіки потрібно виконувати олівцем. При побудові графіків слід дотримуватись масштабу.

7. В кінці роботи потрібно вказати використану літературу, дату виконання роботи і поставити підпис.

8. Роботи, які не відповідають своєму варіанту, не зараховуються.

9. Якщо робота не зарахована, то студент виправляє вказані у рецензії помилки і здає роботу повторно на перевірку.

10. Якщо в роботі допущені недоліки і помилки, то студент повинен опрацювати зауваження, вказані викладачем у рецензії.

11. Робота, виконана неохайно, повертається без перевірки.

12. Контрольна робота має бути виконана у вказаний термін. В період сесії роботи на перевірку не приймаються.

13. Студенти, які не мають зарахованих контрольних робіт, до заліку не допускаються.

14. Під час заліку зараховані контрольні роботи подаються викладачу.

Список рекомендованої літератури

1. Бугір М.К. Математика для економістів. Лінійна алгебра, лінійні моделі. – К. : ВЦ. „Академія”, 1998.

2. Бугір М.К. Математика для економістів : Посібник Київ. : ВЦ „Академія”, 2003 р. – 520 с.

3. Наконечний С.І., Савіна С.С. Математичне програмування. Навчальний посібник – К. :КНЕУ, 2003 р. – 425 с.

4. Акулич И.Л. Математическое программирование в примерах и задачах. – М. : Высш. шк., 1986.

5. Калихман И.Л. Сборник задач по математическому программированию. – М. : Высш. шк., 1975.

6. Карманов В.Г. Математическое программирование. – М.: Изд-во «Наука», 1986.

7. Кузнєцов Ю.Н., Кузубов В.И., Волощенко А.Б. Математическое программирование. – М. : Высш. шк., 1980.

8. Машина Н.І. Математичні методи в економіці.: Навчальний посібник. – Київ : Центр навчальної літератури. 2003 р. – 148 с.

 

ЗАВДАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

Завдання №1

Використовуючи геометричний метод побудувати розв’язок задачі лінійного програмування:

при умовах:

 

Завдання №2

Симплексним методом розв’язати задачу лінійного програмування:

при умовах:

 

Завдання №3

Побудувати оптимальний план перевезень для транспортної задачі:

1) запаси товару у постачальників:

2) потреби споживачів:

3) тарифи перевезень:

 

Завдання №4

Геометричним методом знайти оптимальний план задачі лінійного цілочислового

програмування:

а) для тих варіантів, в яких p – непарне число:

при умовах

б) для тих варіантів, в яких p – парне число:

при умовах

Зауваження. Значення параметрів p і g для кожного з варіантів потрібно вибрати з таблиці:

№ варіанту
p  
g

 

№ варіанту
p
g

Завдання №5

За методом Лагранжа знайти точку умовного екстремуму.

 

 

Последнее изменение этой страницы: 2017-01-25; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.238.190.82 (0.005 с.)