ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Паливопідкачувальний насос БЦН 

Паливопідкачувальний насос 10 БЦН (рис. 5.3) – відцентрового типу, служить для заповнення паливом живлячої магістралі перед пуском двигуна, а також для видалення повітря з цієї магістралі через дренажну систему.

Насос БЦН кріпиться на правій стороні паливного бака 11 і складається з електродвигуна Д-100 і відцентрового насоса.

Відцентровий насос складається з корпуса 10 (рис. 5.4), крильчатки 5, ущільнень, кришки 4 насоса і пропелера 2.

Корпус10 насоса – алюмінієвий. Він призначений для розміщення в ньому виступаючої з електродвигуна частини вала якоря, кулькопідшипника, деталей ущільнення і крильчатки 5, а також для кріплення БЦН на паливному баку.

Для запобігання попадання палива до електродвигуна на вала встановлені манжета 8 і лабіринтове ущільнення.

Крильчатка5 встановлена на вала двигуна на шпонці.

Пропелер2 встановлений на хвостовику вала двигуна і разом з крильчаткою закріплений гайкою. Він призначений для створення підпору палива на вході до крильчатки, а також для часткового відділення газових бульбашок.

 

 

 

Паливо, що знаходиться в баку, самопливом поступає до насоса і при працюючому насосі крильчаткою подається до паливної магістралі. Надлишок палива разом із бульбашками повітря витісняється назад у бак.

 

Паливні крани

 

На перегородці силового відділення праворуч від сидіння механіка-водія встановлено два паливні крани: кран 25 (рис. 5.3) – для ввімкнення подачі палива до двигуна із паливних баків, кран 26 – для подачі палива до форсунки підігрівача.

Кран 25 складається з корпуса 37 (рис. 5.3), клапана 45, ущільнювальних кілець 39 і 44, штока 43, рукоятки 42, ексцентрика 40, пружин 38 і 41. При передньому положенні рукоятки 42 (положення ЗАКРИТО) клапан 45 притискається до торця штуцера циліндра крана пружиною 38, при цьому перекривається вихідний отвір крана і припиняється подача палива до паливопідкачувального насоса двигуна. При задньому положенні рукоятки (положення ВІДКРИТО) ексцентрик 40 піднімає шток 43 з клапаном, відкриває вихідний отвір крана і паливо поступає до паливопідкачувального насоса двигуна.

Будова і робота паливного крана підігрівача приведені в підрозд. 5.6.3. («Система підігріву»).

Паливні фільтри

У складі системи живлення двигуна паливом використовуються паливні фільтри двох типів.

Паливний фільтр грубого очищення – щілинного типу, призначений для попереднього очищення палива від механічних домішок перед надходженням його в паливопідкачувальний насос. Він складається з фільтрувального елементу 7 (рис. 5.5), корпуса 9, кришки 3 із вхідним 10 і вихідним 2 штуцерами та прокладкою 4.

Фільтрувальний елемент складається з фільтрувальної секції, яка виготовлена з каліброваної смужки, і тонкостінного стакана 8, розміщеного всередині секції, Знизу фільтрувальний елемент ущільнюється повстяним сальником 6, підтискується пружиною 5, а зверху повстяною прокладкою. Фільтр грубого очищення встановлений в силовому відділенні.

Робота фільтра. Паливо через вхідний штуцер 10 поступає в порожнину між фільтрувальним елементом 7 і корпусом 9 фільтра, звідки через зазори фільтрувального елементу 7 очищається від механічних частинок і через вихідний штуцер 2 поступає до паливопідкачувального насоса двигуна.

Паливний фільтр тонкого очищенняслужить для очищення палива від механічних домішок і відведення повітря, що попало в паливну систему. Він розміщений між блоками циліндрів двигуна. Паливний фільтр складається з двосекційного корпуса, повстяного і паперового фільтрувального елементів 32 і 22, кришок 13, притягнутих до корпуса за допомогою стержнів 14 і гайок 15.

Повстяний фільтрувальний елемент складається з припаяної до ущільнювальної пластини 26 металевої сітки 29 з надітим на неї капроновим чохлом і набором повстяних фільтрувальних пластин 30, розділених капроновими вхідними 33 і вихідними 31 проставками. Набір пластин і проставок притиснутий до ущільнювальної пластини 26 натискною пластиною 18 і стяжною гайкою 17. Гайка накручена на різьбу втулки 16, яка впаяна у верхній кінець сітки 29.

Паперовий фільтрувальний елемент 22 виконаний у вигляді циліндра, що закривається з торців металевими кришками. Через пори елементу паливо проходить від зовнішньої поверхні до центру і далі по внутрішній порожнині стержня у канал на вихід із фільтра.

Порожнини фільтрованого і нефільтрованого палива роз'єднані ущільнювальними кільцями 19 і 23, розміщеними на стержнях і кришках фільтра.

Зворотний клапан фільтра виконаний у вигляді кульки з пружиною. При досягненні тиску у фільтрі 0,02-0,05 МПа (0,2-0,5 кгс/см2) клапан відкривається і повітря з надлишками палива перепускається в паливний бак.

Робота фільтра. Паливо поступає через косинець 34 підведення палива до фільтра в порожнину між фільтрувальним елементом і корпусом фільтра. Під дією тиску, створюваного БЦН або паливопідкачувальним насосом при працюючому двигуні, воно проходить через вікна авхідних проставок 33 поступає у порожнину в,потім проникає черезповстяні фільтрувальні пластини 30 у порожнини б вихідних проставок 31 і через вікна г чохол і сітку попадає у внутрішню порожнину фільтрувального елементу. Із цієї порожнини паливо по каналах у стяжному стержні 14 і в корпусі фільтра поступає до паперового фільтрувального елементу 22. Через пори елементу паливо проходить від зовнішньої поверхні до центру і далі по внутрішній порожнині стержня в канал на вихід до косинця 25 відведення очищеного палива.

Наявне в паливі повітря піднімається у верхню частину порожнини фільтра і через зворотний клапан 12, що відкривається під дією тиску, разом з частиною палива відводиться через дренажний трубопровід у паливний бак. Проходячи через проставки, картонні пластини, чохол 24 і сітку 23, паливо очищається і по каналах в стяжному стержні 21 і в корпусі фільтра поступає до вихідного штуцера.

 

Последнее изменение этой страницы: 2017-01-25; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.237.67.179 (0.007 с.)