ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

НАВЧАЛЬНІ БЛАНКИ до завдання 3“РАХУНКИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ”

РЕЄСТРАЦІЙНИЙ ЖУРНАЛ ОПЕРАЦІЙ

за_______________________ 200__ р.

№ опе- рації   Дата Зміст господарських операцій Кореспонденція рахунків Сума
Дебет Кредит
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           

Рахунок 10 “Основні засоби”

Дебет Кредит
Номер операції Сума Номер операції Сума
Сальдо на 01.09.200__      
   
       
Оборот   Оборот  
Сальдо на 01.10.200__    

Рахунок 12 “Нематеріальні активи”

Дебет Кредит
Номер операції Сума Номер операції Сума
Сальдо на 01.09.200__      
   
       
Оборот   Оборот  
Сальдо на 01.10.200__    

Рахунок 131 “Знос основних засобів”

Дебет Кредит
Номер операції Сума Номер операції Сума
    Сальдо на 01.09.200__  
   
       
Оборот   Оборот  
  Сальдо на 01.10.200__  

Рахунок 133 “Знос нематеріальних активів”

Дебет Кредит
Номер операції Сума Номер операції Сума
    Сальдо на 01.09.200__  
   
       
Оборот   Оборот  
  Сальдо на 01.10.200__  


Рахунок 20 “Виробничі запаси”

Дебет Кредит
Номер операції Сума Номер операції Сума
Сальдо на 01.09.200__      
   
       
       
       
       
Оборот   Оборот  
Сальдо на 01.10.200__    

Рахунок 22 “Малоцінні та швидкозношувальні предмети”

Дебет Кредит
Номер операції Сума Номер операції Сума
Сальдо на 01.09.200__      
   
       
Оборот   Оборот  
Сальдо на 01.10.200__    

Рахунок 23 “Виробництво”

Дебет Кредит
Номер операції Сума Номер операції Сума
Сальдо на 01.09.200__      
   
       
       
       
       
       
       
       
       
       
Оборот   Оборот  
Сальдо на 01.10.200__    

 


Рахунок 26 “Готова продукція”

Дебет Кредит
Номер операції Сума Номер операції Сума
Сальдо на 01.09.200__      
   
       
Оборот   Оборот  
Сальдо на 01.10.200__    

Рахунок 30 “Каса”

Дебет Кредит
Номер операції Сума Номер операції Сума
Сальдо на 01.09.200__      
   
       
Оборот   Оборот  
Сальдо на 01.10.200__    

Рахунок 31 “Рахунок в банку”

Дебет Кредит
Номер операції Сума Номер операції Сума
Сальдо на 01.09.200__      
       
       
       
       
       
Оборот   Оборот  
Сальдо на 01.10.200__    

Рахунок 36 “Розрахунки з покупцями та замовниками”

Дебет Кредит
Номер операції Сума Номер операції Сума
Сальдо на 01.09.200__      
   
       
Оборот   Оборот  
Сальдо на 01.10.200__    

Рахунок 37 “Розрахунки з різними дебіторами”

Дебет Кредит
Номер операції Сума Номер операції Сума
Сальдо на 01.09.200__      
   
       
Оборот   Оборот  
Сальдо на 01.10.200__    

Рахунок 40 “Статутний капітал”

Дебет Кредит
Номер операції Сума Номер операції Сума
    Сальдо на 01.09.200__  
   
       
       
Оборот   Оборот  
  Сальдо на 01.10.200__  

Рахунок 42 “Додатковий капітал”

Дебет Кредит
Номер операції Сума Номер операції Сума
    Сальдо на 01.09.200__  
   
       
Оборот   Оборот  
  Сальдо на 01.10.200__  

Рахунок 43 “Резервний капітал”

Дебет Кредит
Номер операції Сума Номер операції Сума
    Сальдо на 01.09.200__  
   
       
Оборот   Оборот  
  Сальдо на 01.10.200__  


Рахунок 44 “Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)”

Дебет Кредит
Номер операції Сума Номер операції Сума
    Сальдо на 01.09.200__  
   
       
Оборот   Оборот  
  Сальдо на 01.10.200__  

Рахунок 60 “Короткострокові позики”

Дебет Кредит
Номер операції Сума Номер операції Сума
    Сальдо на 01.09.200__  
   
       
Оборот   Оборот  
  Сальдо на 01.10.200__  

Рахунок 63 “Розрахунки з постачальниками”

Дебет Кредит
Номер операції Сума Номер операції Сума
    Сальдо на 01.09.200__  
   
       
Оборот   Оборот  
  Сальдо на 01.10.200__  

Рахунок 64 “Розрахунки за податками і платежами”

Дебет Кредит
Номер операції Сума Номер операції Сума
    Сальдо на 01.09.200__  
   
       
       
       
Оборот   Оборот  
  Сальдо на 01.10.200__  

Рахунок 65 “Розрахунки за страхуванням”

Дебет Кредит
Номер операції Сума Номер операції Сума
    Сальдо на 01.09.200__  
   
       
       
       
       
       
       
       
       
Оборот   Оборот  
  Сальдо на 01.10.200__  

Рахунок 66 “Розрахунки з оплати праці”

Дебет Кредит
Номер операції Сума Номер операції Сума
    Сальдо на 01.09.200__  
   
       
       
       
       
       
       
Оборот   Оборот  
  Сальдо на 01.10.200__  

Рахунок 68 “Розрахунки за іншими операціями

(з іншими кредиторами)”

Дебет Кредит
Номер операції Сума Номер операції Сума
    Сальдо на 01.09.200__  
   
       
Оборот   Оборот  
  Сальдо на 01.10.200__  

 

 

БАЛАНС

на ___________________ 200__ р.

АКТИВ ПАСИВ
Стаття Сума Стаття Сума
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

Продовження балансу

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
Всього   Всього  

НАВЧАЛЬНІ БЛАНКИ до завдання 4

“ПОДВІЙНИЙ ЗАПИС”

 

КНИГА ЖУРНАЛ – ГОЛОВНА

Дата Тип о-ції Зміст операції Сума обороту    
Д-т К-т Д-т К-т
Сальдо на 01____________200__ р.          
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
Оборот за місяць          
Сальдо на 01 ____________ 200___ р.          
           

КНИГА ЖУРНАЛ – ГОЛОВНА (продовження)

Сальдо на _____        
Д-т К-т Д-т К-т Д-т К-т Д-т К-т
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
Оборот за .                
Сальдо на .                

 


КНИГА ЖУРНАЛ – ГОЛОВНА (продовження)

Сальдо на        
Д-т К-т Д-т К-т Д-т К-т Д-т К-т
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
Оборот за ____                
Сальдо на ____                

 

КНИГА ЖУРНАЛ – ГОЛОВНА (продовження)

         
Д-т К-т Д-т К-т Д-т К-т Д-т К-т
Сальдо на _____                
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
Оборот за ____                
Сальдо на ____                

 

КНИГА ЖУРНАЛ – ГОЛОВНА (продовження)

         
Д-т К-т Д-т К-т Д-т К-т Д-т К-т
Сальдо на _____                
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
Оборот за ____                
Сальдо на ____                

 

КНИГА ЖУРНАЛ – ГОЛОВНА (продовження)

Последнее изменение этой страницы: 2017-01-24; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 35.153.39.7 (0.013 с.)