ТОП 10:

Порядок обчислення та затвердження фонду оплати праці працівників ЗСУ.порядок обчислення та затвердження фонду оплати праці працівників(невійськовослужбовців) Збройних Сил України військових частин і організацій Міністерства оборони України, що повністю або частково фінансуються з бюджету визначається інструкцією затвердженою наказом Міністра оборони України № 281 від 02.09.2000р.

Військові частини щорічно визначають фонд оплати праці працівників за кожним джерелом утримання окремо та подають його на затвердження разом з кошторисом доходів і видатків до фінансового органу розпорядника коштів, який затверджує кошторис доходів і видатків.

На працівників, які утримуються за штатними розписами, до розрахунку фонду оплати праці додається проект штатного розпису. Погоджений відповідним фінансовим органом проект штатного розпису надсилається забезпечуючим органам для затвердження та реєстрації.

Обчислення фонду оплати праці здійснюється фінансовими органами військових частин. У військових частинах з великою кількістю структурних підрозділів та чисельністю працівників розрахунок планового фонду оплати праці здійснюється за структурними підрозділами. Розрахунки передаються забезпечую чому фінансовому органу, де вони перевіряються та включаються у зведений розрахунок за кожною статтею кошторису Міністерства оборони України окремо.

Контроль за правильним визначенням фонду оплати праці та здійснюється органами праці та заробітної плати у процесі планування коштів на оплату праці, а за його використанням – забезпечуючи ми та фінансовими органами під час ревізій та перевірок фінансово-господарської діяльності військових частин.

При обчисленні фонду оплати праці враховуються :

1. Чисельність працівників, що передбачена штатами (штатними розписами).

У випадках, коли фактичні обсяги робіт менші, ніж обсяги робіт, на підставі яких розрахована штатна чисельність, фонд оплати праці визначається виходячи з чисельності працівників, необхідної для виконання фактичного обсягу робіт.

У разі зміни чисельності працівників протягом року у зв’язку з переходом на новий штат, штатний перелік, штатний норматив та в інших випадках збільшення (зменшення) штатної (планової) чисельності затверджений фонд оплати праці перераховується виходячи з нової штатної чисельності.

Якщо у дозволених випадках посади військовослужбовців заміщуються працівниками, то до розрахунку включається фактична кількість посад військовослужбовців, укомплектованих працівниками.

2. Місячні ставки та посадові оклади. При цьому в розрахунок фонду оплати праці включаються :

- за посадами з мінімальними та максимальними окладами – середні штатно-посадові оклади;

- за посадами, що тарифікуються твердими розмірами окладів, - оклади за тарифікацією посад;

- за посадами з кваліфікаційними категоріями – середні оклади в межах тарифікації за фактично присвоєною кваліфікаційною категорією;

- за посадами, для яких передбачено декілька розмірів окладів залежно від кваліфікаційних вимог, - оклади, що передбачені кваліфікаційними вимогами, яким фактично відповідають працівники, які обіймають ці посади;

- за професіями робітників, що тарифікуються кількома групами за розмірами окладів, - середні оклади в межах тарифікації за установленою (присвоєною) групою (класом). За професіями робітників, оплата праці яких здійснюється за годинними тарифними ставками, фонд оплати праці визначається виходячи з розмірів місячних тарифних ставок, обчислених тшляхом множення годинних тарифних ставок на середньомісячну норму робочого часу на рік, що планується.

За вакантними посадами з кваліфікаційними категоріями у розрахунок фонду оплати праці включаються середні оклади в межах тарифікації за найменшою категорією за даними посадами.

3. Надбавки і доплати, що передбачені діючими умовами оплати праці, - у фактично встановлених на рік, що планується, розмірах відповідно до нормативно-правових документів з цього питання. Доплата за ранг за вакантною посадою державного службовця встановлюється у розмірі, який передбачено для найнижчого рангу за даною посадою.

4. Кошти для надання матеріальної допомоги працівникам, для яких законодавчими та нормативно-правовими актами України передбачено надання цієї допомоги за рахунок фонду оплати праці.

5. Кошти для надання допомоги на оздоровлення при вибутті у щорічні відпустки працівників, для яких законодавчими та нормативно-правовими актами України передбачено надання цієї допомоги за рахунок фонду оплати праці.

Місячний фонд оплати праці за тарифними ставками і окладами з урахуванням надбавок і доплат визначається складанням місячних тарифних ставок і окладів, надбавок і доплат за всіма штатними посадами.

Річний фонд оплати праці за тарифними ставками і окладами з урахуванням надбавок і доплат визначається як сума місячних тарифних ставок і окладів, надбавок і доплат, помножених на кількість місяців, протягом яких планується утримання цих посад.

Річний фонд оплати праці визначається складанням річного фонду оплати праці за тарифними ставками і окладами з урахуванням надбавок і доплат, коштів для надання матеріальної допомоги і допомоги на оздоровлення.

Визначений річний фонд оплати праці використовується для обчислення потреби коштів на оплату праці працівників шляхом додавання до нього відрахувань до Пенсійного фонду України, Фонду соціального страхування ( у тому числі на випадок безробіття) та інших відрахувань, що встановлюється у відсотках до фонду оплати праці.

Обчислена потреба коштів на оплату праці працівників включається до кошторису доходів і видатків.

Внесення змін до затвердженого фонду оплати праці здійснюється за поданням військових частин забезпечуючим фінансовим органом у таких випадках:

- зачислення на фінансове забезпечення інших військових частин;

- перехід на новий штат, штатний перелік, штатний норматив та в інших випадках, що спричинили зміни штатної чисельності працівників;

- введення нових умов оплати праці.

Перерахунок фонду оплати праці здійснюється також у разі скорочення чисельності працівників згідно з наказами та директивами Міністра оборони України.

 

 Последнее изменение этой страницы: 2017-01-24; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.238.190.122 (0.006 с.)