ТОП 10:

Стаття 15. Відповідальність військовослужбовців та інших осіб, на яких поширюється дія дисциплінарних статутів, за вчинення адміністративних правопорушень.Військовослужбовці і призвані на збори військовозобов'язані, а також особи рядового і начальницького складів органів внутрішніх справ несуть відповідальність за адміністративні правопорушення за дисциплінарними статутами. За порушення правил, норм і стандартів, що стосуються забезпечення безпеки дорожнього руху, санітарно-гігієнічних і санітарно-протиепідемічних правил і норм, правил полювання, рибальства та охорони рибних запасів, митних правил, вчинення корупційних діянь та інших правопорушень, пов'язаних з корупцією, неправомірне використання державного майна, невжиття заходів щодо окремої ухвали суду чи окремої постанови судді, щодо подання органу дізнання, слідчого або протесту, припису чи подання прокурора, ухилення від виконання законних вимог прокурора, порушення законодавства про державну таємницю, ці особи несуть адміністративну відповідальність на загальних підставах. До зазначених осіб не може бути застосовано виправні роботи і адміністративний арешт.

 

При порушенні правил дорожнього руху водіями транспортних засобів Збройних Сил України або інших утворених відповідно до законів України військових формувань - військовослужбовцями строкової служби штраф, як адміністративне стягнення до них не застосовується. До зазначених осіб, як захід адміністративного стягнення застосовується попередження.

До військовослужбовців не можуть бути застосовані також:

- адміністративний арешт;

- виправні роботи.

Адміністративна відповідальність настає за правопорушення, які не тягнуть за собою кримінальної відповідальності. Особа, яка вчинила адміністративне правопорушення, звільняється від адміністративної відповідальності, якщо, з урахуванням характеру вчиненого та особи порушника, до неї доцільно застосувати захід громадського впливу.

Крім того, при мало значимості вчиненого правопорушення орган (службова особа), уповноважений вирішувати справу, може звільнити порушника від адміністративної відповідальності, обмежившись усним зауваженням.

Щодо службових осіб і громадян, які вчинили адміністративні правопорушення, можуть застосовуватись такі адміністративні стягнення:

- адміністративне попередження;

- штраф;

- оплатне вилучення предмета, який став знаряддям вчинення або безпосереднім об’єктом адміністративного правопорушення;

- конфіскація предметів, які стали знаряддям вчинення або безпосереднім об’єктом адміністративного правопорушення; грошей, отриманих внаслідок вчинення адміністративного правопорушення;

- позбавлення спеціального права, наданого громадянину (водія, мисливця тощо);

- виправні роботи;

- адміністративний арешт.

При накладенні адміністративної відповідальності у встановлених законом межах враховується характер вчиненого правопорушення, особа порушника, ступіть його вини, майновий стан, обставини, що пом’якшують або обтяжують відповідальність.

Перелік правопорушень, за які настає адміністративна відповідальність, передбачений Кодексом України про адміністративні правопорушення. До органів (посадових осіб), уповноважених розглядати справи про адміністративні правопорушення, належать: адміністративні комісії; виконкоми міських та районних рад, районні (міські) суди; органи державних інспекцій, органи внутрішніх справ (міліція), органи державного пожежного нагляду, органи транспорту та інші.

До порушника можуть застосовуватися такі заходи впливу: адміністративне затримання, особистий огляд, огляд речей і вилучення речей та документів.

При розгляді відповідних справ складається протокол про адміністративне правопорушення. (Протокол не складається тільки в тому разі, якщо відповідно до законодавства штраф стягується на місці вчинення правопорушення.) Належно оформлений протокол надсилається органові, який уповноважений розглядати справу. Розглянувши справу, орган (посадова особа) виносить відповідну постанову (рішення) про накладення адміністративного стягнення, яка є обов’язковою для виконання державними і громадськими організаціями, підприємствами, установами і організаціями, посадовими особами і громадянами. Постанова по справі може бути оскаржена особою, щодо якої внесена, протягом 10 днів з моменту її винесення.

Адміністративна відповідальність настає за адміністративні провини.

Дотримання вимог адміністративної відповідальності забезпечується органами державного управління: судом, прокурорським наглядом, контролем з боку інших державних органів, інспекцією тощо.

Адміністративні стягнення за провини можуть бути у вигляді:

- адміністративного попередження;

- штрафу;

- оплатного вилучення предмета, який став знаряддям вчинення або безпосереднім об’єктом адміністративного правопорушення;

- конфіскації;

- позбавлення спеціального права;

- виправних робіт;

- адміністративного арешту.

-Последнее изменение этой страницы: 2017-01-24; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 35.168.112.145 (0.007 с.)