ТОП 10:

Плата за проживання та послуги6.1. Вартість проживання в гуртожитку складається з вартості утримання гуртожитку та вартості обов’язкових побутових послуг, що надаються мешканцям гуртожитку.

6.2. Конкретний розмір плати за проживання в гуртожитках установлюється ректором ЖНАЕУ і розраховується відповідно до законодавства, тарифів, порядку розрахунків за комунальні послуги залежно від рівня комфортності житла.

6.3. Конкретний розрахунок розміру оплати та вартості послуг за проживання в гуртожитках погоджується із Студентською організацією, Профкомом студентів та Профкомом співробітників; вони мають бути доведені до відома студентів.

6.4. При розрахунку розміру оплати за проживання в гуртожитку враховується прогнозоване споживання електроенергії мешканцями гуртожитків внаслідок використання ними таких електроприладів: холодильник, офісна техніка, телевізор, відео- та аудіоапаратура тощо, на основі даних про спожиту електроенергію у гуртожитках за попередній навчальний рік.

6.5. Додаткові послуги, що надаються за бажанням мешканцям, які проживають у гуртожитках, сплачуються окремо.

6.6. Усі мешканці гуртожитків у разі несвоєчасного оформлення документів на проживання, несвоєчасного виселення з гуртожитку без поважних причин сплачують за кожний день проживання в гуртожитку як сторонні особи.

 

Додатки

 

7.1. Зразок Договору найму житлового приміщення в гуртожитках ЖНАЕУ.

7.2. Зразок Картки проживаючого в гуртожитку.

7.3. Зразок перепустки до гуртожитку.

7.4. Зразок тимчасової перепустки до гуртожитку.

7.5. Форма проекту наказу ректора ЖНАЕУ про поселення студентів.

7.6. Форма проекту наказу ректора ЖНАЕУ про поселення співробітників.

7.7. Форма проекту наказу ректора ЖНАЕУ про поселення аспірантів.

7.8. Форма проекту наказу ректора ЖНАЕУ про ущільнене поселення.

7.9. Форма проекту наказу ректора ЖНАЕУ про переселення.

7.10. Форма проекту наказу ректора ЖНАЕУ про непоселення.

7.11. Форма проекту наказу ректора ЖНАЕУ про продовження проживання.


ЛИСТ-ПОГОДЖЕННЯ

до Положення про студентський гуртожиток

Житомирського національного агроекологічного університету

 

 

Перший проректор, проректор з

навчальної роботи Ю.С. Цаль-Цалко

 

Проректор з науково-педагогічної,

виховної роботи та зв’язків з громадськістю Л.П. Журавльова

 

Начальник юридичного відділу Н.М. Рехтер

 

Секретар приймальної комісії ______________

 

Начальник відділу аспірантури

і докторантури В.М. Дема

 

Голова Первинної профспілкової

організації співробітників О.Д. Муляр

 

Голова Первинної профспілкової

організації студентів та аспірантів І.В. Мартинчук

 

Голова Студентської організації В.М. Чорний

 

Додаток 7.5
Житомирський національний агроекологічний університет

 

Н А К А З

 

“___”_____________ 2012 р. Житомир №_______

 

 

Про поселення студентів на 2012/2013 н. р. Факультет ветеринарної медицини

 

 

Для забезпечення організованого та своєчасного поселення до гуртожитків ЖНАЕУ відповідно до наказу № 36 від 09.06.2012 року «Про розподіл місць у гуртожитках на 2012/2013 н. р.»

 

 

НАКАЗУЮ:

1. Поселити таких студентів факультету ветеринарної медицини:

 

 

№ п/п Прізвище Ім'я По батькові Курс Група Номер кімнати Номер гуртожитку Дата поселення Дата виселення Джерела фінансування
Адаменко Вікторія Миколаївна 01.09.2012 31.07.2013 Д
Алексєєва Світлана Василівна   01.09.2012 31.07.2013 К

 

 

2. Поселення проводити з дотриманням Положення про студентський гуртожиток

ЖНАЕУ, правил внутрішнього розпорядку у студентських гуртожитках ЖНАЕУ та інших чинних нормативних документів

3. Відповідальність за поселення покласти на декана факультету та завідуючих відповідних гуртожитків.

4. Контроль за виконання наказу покласти на проректора з науково-педагогічної,виховної роботи та зв’язків з громадкістю Л.П. Журавльову.

 

Перший проректор, проректор з навчальної роботи Ю.С. Цаль-Цалко
ПОГОДЖЕНО:
Проректор з науково-педагогічної, виховної роботи та зв’язків з громадськістю     Л.П. Журавльова
Директор ННІ Ю.І. Савченко
Голова профбюро факультету В.В. Мосійчук
В.о. декана факультету ветеринарної медицини А.С. Ревунець
Голова Первинної профспілкової організаці студентів та аспірантів   І.В. Мартинчук
Голова Студентської організації   В.М. Чорний
  Завідувач гуртожитку № 3 ………………

 

 


 

Додаток 7.6


Міністерство агрополітики

та продовольства УкраїниПоследнее изменение этой страницы: 2017-01-26; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.235.29.190 (0.004 с.)