ТОП 10:

Житомирського національного агроекологічного університету 

Житомир – 2012

 

Загальні положення

1.1. Це Положення є основним нормативним документом, що регламентує функціонування студентських гуртожитків Житомирського національного агроекологічного університету (далі - ЖНАЕУ), організацію поселення, визначає порядок надання житлової площі в гуртожитках, умови проживання, вводиться з метою ефективного використання житлових площ, забезпечення високого рівня культури проживання мешканців гуртожитків (далі – Положення).

1.2. Гуртожитки ЖНАЕУ призначені для проживання на період навчання іногородніх студентів освітньо-кваліфікаційного рівня (далі – ОКР) «Бакалавр», студентів ОКР «Спеціаліст», студентів ОКР «Магістр» (далі – Студенти), аспірантів, докторантів, стажистів, слухачів курсів підвищення кваліфікації, абітурієнтів (на період складання вступних іспитів у ЖНАЕУ та підготовчих курсів), працівників, відряджених до ЖНАЕУ з його відокремлених підрозділів, гостей ЖНАЕУ (осіб, яким дозволено ректором ЖНАЕУ тимчасово проживати в гуртожитках) та інших осіб з дозволу ректора ЖНАЕУ.

1.3. Іноземні громадяни, якщо такі є і які навчаються в ЖНАЕУ, розміщуються в гуртожитках на загальних підставах, якщо інше не передбачено договором або іншими нормативно-правовими актами.

1.4. Студенти, аспіранти, докторанти, які поновилися в ЖНАЕУ після відрахування, поселяються в гуртожиток на загальних підставах.

1.5. Вільні приміщення в гуртожитках можуть використовуватися для студентів заочної форми навчання на підставі наказу ректора ЖНАЕУ за погодженням із Студентською радою та профспілковою організацією студентів та аспірантів (далі – Профком студентів).

1.6. Житлова площа та приміщення загального користування в гуртожитку не підлягають приватизації, обміну, закладанню, бронюванню і здаванню для проживання сторонніх осіб чи наймання з іншою метою. Кожне приміщення в гуртожитку повинне мати функціональне призначення. Перепрофілювання приміщень у гуртожитку може здійснюватися за поданням завідувача гуртожитку і за погодженням із Студентською радою та Профкомом студентів.

1.7. Списки Студентів, слухачів підготовчого відділення (далі – Слухачі), аспірантів і докторантів, працівників ЖНАЕУ та інших осіб (на термін проживання понад один місяць), рекомендованих до поселення у гуртожитки, затверджуються наказами про поселення за погодженням із деканами відповідних факультетів (якщо поселяються Студенти або Слухачі таким наказом), директорами відповідних навчально-наукових інститутів (далі – ННІ) (якщо поселяються Студенти або Слухачі таким наказом), начальником відділу аспірантури і докторантури (якщо поселяються аспіранти і докторанти таким наказом), першим проректором, проректором з наукової роботи та інноваційного розвитку, науково-педагогічної роботи та міжнародних зв’язків, проректором з науково-педагогічної, виховної роботи та зв’язків з громадськістю, проректором з післядипломної освіти, дорадництва та працевлаштування, завідувачем відповідного гуртожитку до якого проводиться поселення, Студентською радою, Профкомом студентів, профспілковою організацією (далі – Профком співробітників) ЖНАЕУ. При поселенні з майбутніми мешканцями гуртожитку укладається Договір найму житлового приміщення в гуртожитку ЖНАЕУ (далі – Договір).

1.8. Під гуртожитки надаються спеціально збудовані або перебудовані з цією метою будинки. Не допускається розміщення житлових приміщень для проживання мешканців у підвалах, мансардах і цокольних поверхах. Гуртожитки можуть створюватись в орендованих будинках (приміщеннях), що пристосовані під гуртожиток.

1.9. Гуртожитки підпорядковуються ректору ЖНАЕУ і можуть здійснювати в межах, визначених Положенням про студентські гуртожитки ЖНАЕУ та наказами ректора ЖНАЕУ, самостійну господарську діяльність.

1.10. Гуртожитки призначені для:

– проживання окремих студентів, слухачів, аспірантів, докторантів (окремі житлові приміщення знаходяться в загальному користуванні декількох осіб, які не перебувають між собою в сімейних стосунках);

– проживання сімей студентів, аспірантів і докторантів (окремі житлові приміщення, що складаються з однієї або декількох кімнат, знаходяться в користуванні однієї сім’ї студентів, аспірантів або докторантів).

У гуртожитках для проживання окремих осіб, у разі потреби, можуть виділятися житлові приміщення для проживання Студентів, аспірантів і докторантів, що перебувають у шлюбі. Ці приміщення мають розташовуватись в окремих секціях гуртожитку.

1.11. Гуртожитки можуть поділятись на чоловічі, жіночі, загального проживання, пансіонатного або готельного типу, з самообслуговуванням і самоврядуванням залежно від умов проживання, що визначається ректором ЖНАЕУ і погоджується із Студентською організацією та Профкомом студентів.

1.12. Працівники ЖНАЕУ, як виняток, можуть бути поселені в гуртожиток до закінчення навчального року лише за рішенням ректора ЖНАЕУ і за погодженням із першим проректором, завідувачем відповідного гуртожитку до якого проводиться поселення, Студентською організацією, Профкомом студентів та Профкомом співробітників.

1.13. Гуртожитки, крім основного призначення, можуть надавати за окрему плату додаткові послуги, перелік яких визначений відповідними законодавчими та нормативними актами.

1.14. У гуртожитку повинні забезпечуватись необхідні умови для проживання, самостійної навчальної роботи, відпочинку, фізичної культури, виховної роботи. Приміщення санітарно-побутового призначення виділяються і оснащуються згідно з чинними Санітарними нормами і правилами утримання гуртожитків.

1.15. Координацію роботи з поселення до гуртожитків здійснюють Комісії факультетів з поселення, Комісії ННІ з поселення, Комісія ЖНАЕУ з поселення.

1.16. Внутрішній розпорядок у гуртожитку встановлюється Правилами внутрішнього розпорядку у гуртожитках ЖНАЕУ.

1.17. Права і обов’язки працівників гуртожитків визначаються посадовими інструкціями, затвердженими ректором ЖНАЕУ.

1.18. Дане Положення розроблено на основі таких нормативно-правових документів:

· Типового положення про студентський гуртожиток Міністерства освіти і науки України затвердженого наказом МОН від 13.11.2007 р. № 1004;

· Статуту ЖНАЕУ, затвердженого Постановою Вченої Ради;

· Наказів ректора ЖНАЕУ щодо організації поселення до гуртожитків на поточний навчальний рік;

· Закону України від 28.02.1991р. №796-ХІІ “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”;

· Постанови Кабінету Міністрів України від 16.06.1995 р. №433 “Про поліпшення матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, які залишилися без піклування батьків”;

· Закону України від 04.02.1994 р. №3929 “Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства”;

· Постанови Кабінету Міністрів України від 29.12.1995 р. №1074 “Про правила в’їзду іноземців та осіб без громадянства в Україну, їх виїзду з України і транзитного проїзду через її територію”;

· Постанови Кабінету Міністрів України від 05.08.1998 р. №1238 “Про затвердження Положення про прийом іноземців та осіб без громадянства на навчання до вищих навчальних закладів”.

 

 Последнее изменение этой страницы: 2017-01-26; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 35.175.121.230 (0.004 с.)