ТОП 10:

М’язи вільної верхньої кінцівкиВ залежності від розташування м’язів вільної верхньої кінцівки їх поділяють на три топографо-анатомічні групи: м’язи плеча, м’язи передпліччя і м’язи кисті.

 

       
   
М’язи плеча
 
 

 

 


М’язи передньої групи. Дзьобо-плечовий м’яз (coracobrachialis) досить слабкий м’язовий тяж.

Назва м’яза Місце початку Місце прикріплення Функція  
Дзьобо-плечовий м’яз Дзьобоподібний відросток лопатки (рис. 6) Плечова кістка, її присередній край (рис. 9)   Згинання, часткове приведення і пронація плеча

Іннервація: гілки м’язово-шкірного нерва (СVІ-CVІI).

 
 

 


Рис. 44. М’язи верхньої кінцівки (ліворуч – зовнішня поверхня плеча і тильна поверхня передпліччя і кисті; праворуч – внутрішня поверхня плеча і передня поверхня передпліччя):

1-дельтоподібний м’яз; 2-двоголовий м’яз плеча; 3-плечовий м’яз; 4-плече-променевий м’яз; 5-довгий і 6-короткий променеві розгиначі зап’ястка; 7-розгинач пальців; 8-довгий м’яз, який відводить великий палець; 9-короткий розгинач великого пальця; 10-довгий розгинач великого пальця; 11-перший тильний міжкістковий м’яз; 12-короткий згинач великого пальця; 13-короткий долонний м’яз; 14-променевий згинач зап’ястка; 15-довгий долонний м’яз; 16-круглий пронатор; 17-великий грудний м’яз; 18-найширший м’яз спини; 19-триголовий м’яз плеча; 20-ліктьовий згинач зап’ястка; 21-ліктьовий розгинач зап’ястка; 22-ліктьовий м’яз (рис. М.Ф.Іваницького).

 

Плечовий м’яз (m. brachialis) досить слабкий м’язовий тяж (рис. 44).

Назва м’яза Місце початку Місце прикріплення Функція  
Плечовий м’яз Нижня половина передньої поверхні плечової кістки (рис. 9). Бугристість ліктьової кістки та її вінцевий відросток (рис. 45) Згинання передпліччя.

Іннервація: м’язово-шкірний нерв (СVІ-CVІI).

Двоголовий м’яз плеча (m. biceps brachii) – міцний, має дві головки: коротку і довгу (рис. 44).Розташований на передній поверхні плеча, безпосередньо під шкірою і власною фасцією. Під зовнішнім і внутрішнім краями двоголового м’яза плеча добре помітні присередня і бічна плечові борозни.

Назва м’яза Місце початку Місце прикріплення Функція  
Двоголовий м’яз плеча Довга головка   Коротка головка     Надсуглобовий горбок лопатки   Дзьобоподібний відросток лопатки (рис. 6). Горбистість променевої кістки та фасція передпліччя (рис. 45)   По відношенню до плеча: довга головка згинає і відводить плече, а коротка – згинає і приводить плече. По відношенню до передпліччя є його згиначем.

Іннервація: м’язово-шкірний нерв (СV-СVІ).

 
 


Рис. 45. Променева кістка

(права) (вигляд зсередини):

1-головка променевої кістки;

2-міжкістковий край;

3-тіло променевої кістки;

4-шилоподібний відросток;

5-горбистість променевої кістки;

6-шийка променевої кістки.

 

 

М’язи задньої групи плеча. Триголовий м’яз плеча (m. triceps brachii) розташований на задній поверхні плеча, має три головки (довгу головку та присередню і бічну короткі головки) і є двосуглобовим м’язом (рис. 44).

Назва м’яза Місце початку Місце прикріплення Функція  
Триголовий м’яз плеча Довга головка   Короткі головки     Підсуглобовий горбок лопатки.   Задня поверхня плечової кістки. Присередня головка нижче, а бічна – вище борозни променевого нерва) та від внутрішньої і зовнішньої міжм’язових перегородок (рис. 9). Ліктьовий відросток ліктьової кістки (рис. 46)   Розгинає плече і передпліччя.

Іннервація: променевий нерв (VІ-СVІІІ).

Рис. 46. Ліктьова кістка

(вид ззовні):

1-ліктьовий відросток;

2-блокова вирізка;

3-вінцевий відросток;

4-горбистість ліктьової кістки;

5-міжкістковий край;

6-головка ліктьової кістки;

7-шилоподібний відросток;

8-тіло ліктьової кістки.

 

Між присередньою і бічною головками триголового м’яза плеча, з одного боку, і плечовою кісткою, з іншого, знаходиться плече-м’язовий канал; в якому проходять променевий нерв та глибока артерія плеча.

Ліктьовий м’яз (m. anconeus) вважається досить слабкою четвертою головкою триголового м’яза плеча (рис. 44).

Назва м’яза Місце початку Місце прикріплення Функція  
Ліктьовий м’яз Бічний надвиросток плечової кістки і променева побічна зв’язка ліктьового суглоба (рис. 9) Верхній відділ задньої поверхні і частково ліктьовий відросток ліктьової кістки (рис.46)   Розгинання передпліччя

Іннервація: променевий нерв (СVІІ-СVІІІ).

 

Пахвова порожнина, яку утворюють вищезазначені м’язи за формою дещо нагадує піраміду, що повернута основою донизу і ззовні, а верхівкою – догори і всередину. Вона має три стінки, з яких передня утворена великим і малим грудними м’язами, задня – підлопатковим, великим круглим м’язами та найширшим м’язом спини, присередня – переднім зубчастим м’язом. У поглибленні між передньою і задньою стінками проходять м’язи: дзьобо-плечовий і коротка головка двоголового м’яза плеча. Пахвова порожнина у верхівці своєї має щілину, що розташована між першим ребром і ключицею. Коли плече відведене, добре простежується пахвова ямка, яка відповідає пахвовій порожнині. Особливо добре ямка визначається, коли м’язи напружені. Під час приведення плеча вона згладжується.

 

                                                                   
   
М’язи передпліччя
 
   
 
   
Передня поверхня
 
Задня поверхня
 
     
 
         
 
         
 
       
 

 

 


Передня поверхня передпліччя (поверхневий шар). Круглий пронатор (m. pronator teres) – міцний короткий м’яз (рис. 47).

 

 

Назва м’яза Місце початку Місце прикріплення Функція  
Круглий пронатор Присередній надвиросток плечової кістки і частково вінцевий відросток ліктьової кістки (рис. 9, 46) Середина зовнішньої і передньої поверхні променевої кістки (рис. 45) Згинання і пронація передпліччя.

Іннервація: серединний нерв (СVІ-СVІІ).

Променевий згинач зап’ястка (m. flexor carpi radialis) має веретеноподібну форму і лежить поверхнево під шкірою; у нижній третині передпліччя легко прощупується її сухожилок (рис. 47).

Назва м’яза Місце початку Місце прикріплення Функція  
Променевий згинач зап’ястка Присередній надвиросток плечової кістки та його внутрішня міжвиросткова перегородка (рис. 9). Проходить на кисть під зв’язкою – утримувачем згиначів і прикріплюється до основи другої п’ясткової кістки (рис. 48) Згинає та відводить кисть

Іннервація: серединний нерв (СVІ-СVІІІ).

Рис. 47. Поверхневі передні м’язи

передпліччя:

1-двоголовий м’яз плеча;

2-плечовий м’яз;

3-круглий пронатор;

4-апоневроз двоголового м’яза плеча;

5-променевий згинач зап’ястка;

6-довгий долонний м’яз;

7-ліктьовий згинач зап’ястка;

8-поверхневий згинач пальців;

9-горохоподібна кістка;

10-короткий долонний м’яз;

11-долонний апоневроз;

12-короткий згинач великого пальця;

13-короткий відвідний м’яз

великого пальця;

14-довгий згинач великого пальця кисті;

15-короткий променевий розгинач

зап’ястка;

16-довгий променевий розгинач зап’ястка;

17-плече-променевий м’яз;

18-плечовий м’яз.

 
 


Рис. 48. Скелет правої кисті

(тильна ділянка):

1-дистальна фаланга мізинця;

2-середня фаланга мізинця;

3-проксимальна фаланга мізинця;

4-п’ята п’ясткова кістка;

5-гачкувата кістка;

6-головчаста кістка;

7-горохоподібна кістка;

8-тригранна кістка;

9-півмісяцева кістка;

10-човноподібна кістка;

11-трапецієподібна кістка;

12-кістка-трапеція;

13-перша п’ясткова кістка.

 

Ліктьовий згинач зап’ястка (m. flexor carpi ulnaris) має дві головки – плечову і ліктьову (рис. 47).

Назва м’яза Місце початку Місце прикріплення Функція  
Ліктьовий згинач зап’ястка Плечова головка   Ліктьова головка   Присередній надвиросток плечової кістки (рис. 9).   Ліктьова кістка і фасція передпліччя (рис. 46). Охоплює горохоподібну кістку і прикріплюється до основи V п’ясткової та гачкуватої кісток (рис. 48) Згинає та приводить кисть

Іннервація: ліктьовий нерв (СVІІ-ТІ).

Довгий долонний м’яз (m. palmaris longus) непостійний (рис. 47).

Назва м’яза Місце початку Місце прикріплення Функція  
Довгий долонний м’яз Присередній надвиросток плечової кістки та фасція передпліччя (рис. 9). Долонний апоневроз Згинає кисть і напружує долонний апоневроз

Іннервація: серединний нерв (СVІІ-ТІ).

Поверхневий згинач пальців (m. flexor digitorum superficialis) розташований глибше, ніж попередні м’язи (рис. 47).

Назва м’яза Місце початку Місце прикріплення Функція  
Поверхневий згинач пальців Плече-ліктьова головка   Променева головка   Присередній надвиросток плечової кістки, вінцевий відросток ліктьової кістки (рис. 9, 46).   Верхня третина променевої кістки (рис. 45) Бічні поверхні середніх фаланг 2-5 пальців (рис. 48). Згинає кисть, проксимальні і середні фаланги ІІ-V пальців

Іннервація: серединний нерв (СVІІІ-ТІ).

Передня поверхня передпліччя (глибокий шар). Глибокий згинач пальців (m. flexor digitorum profundus) розташований глибше всіх згиначів зап’ястка та пальців і розміщується безпосередньо на передній поверхні ліктьової кістки і на квадратному пронаторі (рис. 49).

Назва м’яза Місце початку Місце прикріплення Функція  
Глибокий згинач пальців Ліктьова кістка і міжкісткова перетинка пердпліччя (рис. 46) Основа дистальних фаланг ІІ-V пальців (рис. 48) Згинає кисть і переважно дистальні фаланги ІІ-V пальців (згинає пальці в кулак).

Іннервація:серединний і частково ліктьовий нерви (СVІІ-ТІ).

 

 


А Б В

Рис. 49. Глибокі м’язи передпліччя і м’язи кисті:

А, 1-поверхневий згинач пальців кисті; 2-короткий згинач мізинця; 3-короткий згинач великого пальця.

Б, 1-глибокий згинач пальців; 2-квадратний пронатор; 3-червоподібні м’язи; 4-м’яз, протиставляючий великий палець.

В, 1-ліктьовий згинач зап’ястка; 2-відвідний м’яз мізинця; 3-долонні міжкісткові м’язи; 4-тильні міжкісткові м’язи; 5-м’яз-супінатор; 6-довгий згинач великого пальця кисті (рис. М.Ф.Іваницького).

 

Довгий згинач великого пальця (m. flexor pollicis longus) одноперистий м’яз, який має веретеноподібну форму (рис. 47).

Назва м’яза Місце початку Місце прикріплення Функція  
Довгий згинач великого пальця Долонна поверхня променевої кістки (рис. 45) Дистальна фаланга великого пальця (рис. 48) Згингає І палець і частково кисть

Іннервація: серединний нерв (СV-СVІІ).

Квадратний пронатор (m. pronator quadratus) (рис. 49).

Назва м’яза Місце початку Місце прикріплення Функція  
Квадратний пронатор Передній край ліктьової кістки (рис. 46) Передній край і передня поверхня променевої кістки (рис. 45) Привертає передпліччя і кисть

Іннервація: передній міжкістковий нерв.

Задня поверхня передпліччя (поверхневий шар). Плече-променевий м’яз (m. brachioradialis) має загальний розвиток з м’язами задньої групи, хоча розміщується на передньо-бічній поверхні передпліччя (рис. 50).

Назва м’яза Місце початку Місце прикріплення Функція  
Плече-променевий м’яз Плечова кістка – вище бічного надвиростка та від зовнішньої міжм’язової перегородки (рис. 9) Шилоподібний відросток променевої кістки (рис. 45) Згинає та приводить передпліччя в положення середнє між супінацією і пронацією.

Іннервація: променевий нерв (СV-СVII).

Довгий та короткий розгиначі зап’ястка (m.m. extensor carpi radialis longus et brevis)

 

Назва м’яза Місце початку Місце прикріплення Функція  
Довгий променевий розгинач зап’ястка Бічний край плечової кістки, зовнішня міжм’язова перегородка і зовнішній надвиросток (рис. 9) Основа другої п’ясткової кістки (рис. 48) Розгинає і відводить кисть. Згинає передпліччя у разі пронованої руки

Іннервація: променевий нерв (СVІ-СVII).

 

 

 

 


А Б

Рис. 50. М’язи передпліччя:

А - м’язи променевої сторони передпліччя (вид збоку):

1-двоголовий м’яз плеча; 2-поверхневий згинач пальців; 3-довгий відвідний м’яз великого пальця; 4-короткий розгинач великого пальця; 5-довгий розгинач великого пальця; 6-розгинач пальців; 7-короткий променевий розгинач зап’ястка; 8-довгий променевий розгинач зап’ястка; 9-плече-променевий м’яз.

Б-м’язи задньої поверхні передпліччя:

1-розгинач пальців; 2-короткий променевий розгинач зап’ястка; 3-довгий відвідний м’яз великого пальця; 4-довгий розгинач великого пальця; 5-утримувач розгиначів; 6-сухожилок довгого і кроткого променевих розгиначів зап’ястка; 7-перемички між сухожилками розгинача пальців; 8-розгинач мізинця; 9-ліктьовий розгинач зап’ястка; 10- ліктьовий м’яз (рис. М.Г.Привесу).

 

 

Назва м’яза Місце початку Місце прикріплення Функція  
Короткий променевий розгинач зап’ястка Бічний надвиросток плечової кістки і фасція передпліччя (рис. 9) Основа третьої п’ясткової кістки (рис. 48) Розгинає і відводить кисть. Згинає передпліччя у разі пронованої руки  

Іннервація: променевий нерв (СV-СVII).

Ліктьовий розгинач зап’ястка (m. extensor carpi ulnaris) (рис. 50).

Назва м’яза Місце початку Місце прикріплення Функція  
Ліктьовий розгинач зап’ястка Бічний надвиросток плечової кістки і колатеральна зв’язка та фасції передпліччя (рис. 9)   Основа п’ятої п’ясткової кістки (рис. 48) Розгинає і приводить кисть

Іннервація: променевий нерв (СVІ-СVIIІ).

Розгинач пальців (m. extensor digitorum) досить великий м’язовий двоперистий шар (рис. 50).

Назва м’яза Місце початку Місце прикріплення Функція  
Розгинач пальців Бічний надвиросток плечової кістки і променева колатеральна зв’язка променевої кістки та фасції передпліччя (рис. 9) Середня ніжка прикріплюється до середньої фаланги, а дві бічні до дистальної фаланги II-V пальців (рис. 48)   Розгинає кисть і фаланги II-V пальців.

Іннервація:променевий нерв (СVІ-СVIIІ).

М’яз-розгинач мізинця (m. extensor didgiti minimi) є окремим пучком попереднього м’яза (рис. 50). Сухожилок цього м’яза проходить під утримувачем розгиначів в окремій сухожилковій піхві, після чого приєднується до сухожилка загального розгинача пальців і прямує до V пальця. Функція – розгинає V палець.

Іннервація: променевий нерв (СV-СVIІ).

Глибокий шар м’язів передпліччя.М’яз-розгинач вказівного пальця (m. extensor indicus).

Назва м’яза Місце початку Місце прикріплення Функція  
М’яз-розгинач вказівного пальця Задня поверхня нижньої третини ліктьової кістки і міжкісткова перетинка передпліччя (рис. 46) Тильне сухожилкове розтягнення ІІ пальця (рис. 48) Розгинає ІІ палець

Іннервація: променевий нерв (СVІ-СVIIІ).

 
 

 


Рис. 51. Глибокі м’язи задньої

поверхні передпліччя:

1-м’яз-супінатор;

2-довгий відвідний м’яз великого пальця;

3-короткий розгинач великого пальця;

4-сухожилок короткого променевого

розгинача зап’ястка;

5-сухожилок довгого променевого

розгинача зап’ястка;

6-м’яз-розгинач вказівного пальця;

7-довгий розгинач великого пальця

(рис. В.М.Тонкова).

 

Довгий відвідний м’яз великого пальця (m. adductor pollicis longus) (рис. 51).

Назва м’яза Місце початку Місце прикріплення Функція  
Довгий відвідний м’яз великого пальця Задня поверхня дистальної третини променевої кістки і міжкісткова перетинка передпліччя та ліктьової кістки (рис. 45) Основа І п’ясткової кістки (рис. 48) Відводить кисть і І палець

Іннервація: променевий нерв (СVІ-СVIІ).

Короткий розгинач великого пальця (m. extensor pollicis brevis) (рис. 51).

Назва м’яза Місце початку Місце прикріплення Функція  
Короткий розгинач великого пальця Задня поверхня дистальної третини променевої кістки і міжкісткова перетинка передпліччя та ліктьової кістки (рис. 45) Проксимальна фаланга І пальця (рис. 48) Розгинає І палець і частково кисть

Іннервація: променевий нерв (СVІ-СVIІ).

Довгий розгинач великого пальця пальця (m. extensor pollicis longus) (рис. 51).

Назва м’яза Місце початку Місце прикріплення Функція  
Довгий розгинач великого пальця Задня поверхня середньої третини ліктьової кістки і міжкісткова перетинка передпліччя (рис. 46)   Дистальна фаланга І пальця (рис. 48) Розгинає і відводить І палець

Іннервація: променевий нерв (СVІ-СVIІІ).

М’яз-супінатор (m. supinator) – невеликий, але сильний м’яз (рис. 51).

Назва м’яза Місце початку Місце прикріплення Функція  
М’яз-супінатор Бічний надвиросток плечової кістки, променева побічна зв’язка ліктьового суглобу (рис. 9) Бічна поверхня променевої кістки (рис. 45) Відвертає передпліччя

Іннервація: променевий нерв (СV-СVIІ).

 

           
   
М’язи кисті
 
   
 
 

 

 


Бічна група або м’язи підвищення великого пальця. Короткий відвідний м’яз великого пальця (m. abductor pollicis brevis) – невеликий сплощений м’яз, розташований поблизу радіального краю підвищення великого пальця (рис. 52).

Назва м’яза Місце початку Місце прикріплення Функція  
Короткий відвідний м’яз великого пальця Утримувач згиначів і горбка човноподібної кістки (рис. 48) Бічна поверхня основи проксимальної фаланги І пальця (рис. 48) Відводить І палець

Іннервація: серединний нерв (СVІ-СVIІ).

Протиставний м’яз великого пальця (m. opponens pollicis)(рис. 52).

Назва м’яза Місце початку Місце прикріплення Функція  
Протиставний м’яз великого пальця Утримувач згиначів і горбок кістки-трапеції (рис. 48) Променевий край І п’ясткової кістки (рис. 48) Визначена назвою

Іннервація: серединний нерв(СVІ-СVIІ).

Привідний м’яз великого пальця (m. adductor pollicis) cкладається з поперечної і косої головок (рис. 52).

Назва м’яза Місце початку Місце прикріплення Функція  
Привідний м’яз великого пальця Поперечна головка     Коса головка     Долонна поверхня ІІІ п’ясткової кістки (рис. 48).   Основа ІІ і ІІІ п’ясткових кісток, головчаста кістка (рис. 48).     Ліктьова сезамоподібна кістка, основа проксимальної фаланги І пальця (рис. 48).     /--/   Приводить і частково протиставляє І палець

Іннервація: ліктьовий нерв (СVІІІ-ТІ).

Короткий м’яз - згинач великого пальця (m. flexor pollicis brevis) складається з двох невеликих головок – поверхневої (рудимент черевця поверхневого згинача пальців) і глибокої (відщеплений пучок долонного міжкісткового м’яза), між якими проходить сухожилок довгого згинача великого пальця (рис. 52).

Назва м’яза Місце початку Місце прикріплення Функція  
Короткий м’яз - згинач великого пальця Поверхнева головка     Глибока головка     Утримувач згиначів   Кістка-трапеція, основа І п’ясткової кістки (рис. 48)     Променева сезамоподібна кістка п’ястково-фалангового суглоба.   Капсула п’ястково-фалангового суглоба та ліктьова сезамоподібна кістка цього суглоба. Згинає і частково протиставляє великий палець

Іннервація поверхневої головки – серединний нерв (СVІ-СVIІ), глибоковї – ліктьовий (СVІІІ-ТІ).

 

 

 


Рис. 52. М’язи долонної поверхні кисті:

1-утримувач згиначів; 2-відвідний м’яз мізинця; 3-короткий долонний м’яз; 4-поверхневий згинач пальців; 5-сухожилок глибокого згинача пальців; 6-протиставний м’яз мізинця; 7-червоподібні м’язи; 8-перший тильний міжкістковий м’яз; 9-привідний м’яз великого пальця; 10-короткий м’яз - згинач великого пальця; 11-короткий відвідний м’яз великого пальця; 12-протиставний м’яз великого пальця; 13-променевий згинач зап’ястка (рис. М.Ф.Іваницького).

 

Присередня група (м’язи підвищення мізинця). Короткий долонний м’яз (m. palmaris brevis) у людини рудиментарний (іноді його немає) (рис. 52).

Назва м’яза Місце початку Місце прикріплення Функція  
Короткий долонний м’яз Ліктьовий бік долонного апоневрозу. Шкіра підвищення мізинця. Скорочення сприяє щільному приляганню шкіри долоні до охопленого рукою предмета.

Іннервація: ліктьовий нерв (СVІІ, ТІ).

Відвідний м’яз мізинця (m. abductor digiti minimi) (рис. 52).

Назва м’яза Місце початку Місце прикріплення Функція  
Відвідний м’яз мізинця Утримувач згиначів і горохоподібна кістка (рис. 48, 52). Основа проксимальної фаланги V пальця Відводить V палець

Іннервація: ліктьовий нерв (СVІІ, ТІ).

Короткий м’яз – згинач мізинця (m. flexor digiti minimi brevis).

Назва м’яза Місце початку Місце прикріплення Функція  
Короткий м’яз – згинач мізинця Утримувач згиначів і горохоподібна кістка (рис. 48, 52). Основа проксимальної фаланги V пальця Згинає V палець

Іннервація: ліктьовий нерв (СVІІ, ТІ).

Протиставний м’яз мізинця (m. opponens digiti minimi) (рис. 52).

Назва м’яза Місце початку Місце прикріплення Функція  
Протиставний м’яз мізинця Утримувач згиначів і горохоподібна кістка (рис. 48, 52). Ліктьовий край V п’ясткової кістки (рис. 48). Протиставлення V пальця

Іннервація: ліктьовий нерв (СVІІ, ТІ).

М’язи середньої групи кисті у людини розташовані трьома шарами.

Червоподібні м’язи (m. lumbricales) (рис. 52).

Назва м’яза Місце початку Місце прикріплення Функція  
Червоподібні м’язи Променева поверхня сухожилків глибокого згинача ІІ-V пальців (рис. 52). Тильний апоневроз Згинають основну та розгинають середню й дистальну фаланги ІІ-V пальців.

Іннервація: червоподібних м’язів І і ІІ пальців – серединний, ІІІ і ІV – ліктьовий нерви (СVІІІ – ТІ).

Долонні міжкісткові м’язи (mm. interossei palmares). У людини їх три.

Назва м’яза Місце початку Місце прикріплення Функція  
Долонні міжкісткові м’язи Перший   Другий і третій     Ліктьовий край ІІ п’ясткової кістки   Променевий край ІV і V п’ясткових кісток     Ліктьовий бік проксимальної фаланги, капсула п’ястково-фалангового суглоба та дорзальний апоневроз того самого пальця. Променевий бік проксимальної фаланги, капсула п’ястково-фалангового суглоба та дорзальний апоневроз того самого пальця. Приводить ІІ, ІV і V пальці до ІІІ.

Іннервація: ліктьовий нерв (СVІІІ – ТІ).

Тильні міжкісткові м’язи (mm. interossei dorsales) – плоскі двоперисті м’язові пластинки (рис. 52).

Назва м’яза Місце початку Місце прикріплення Функція  
Тильні міжкісткові м’язи Суміжні поверхні І-V п’ясткових кісток і заповнюють усі чотири міжп’ясткові проміжки. Сухожилки І і ІІ м’язів послідовно прикріплюються до ІІ і ІІІ пальців (з променевого боку), а ІІІ і ІV м’язів – до ІІІ-ІV пальців (з ліктьового боку).   Відводять ІІ-ІV пальці від ІІІ, згинають їх у п’ястково-фаланговому та розгинають у міжфаланговому суглобах.

Іннервація:ліктьовий нерв (СVІІІ-ТІ).Последнее изменение этой страницы: 2017-01-26; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.223.3.101 (0.032 с.)