ТОП 10:

Лімфатичні судини i вузли голови та шиї 

Від голови лімфа по лімфатичних судинах тече у регіонарні лімфатичні вузли, що розміщені на межі голови та шиї. Виносні судини лімфатичних вузлів голови закінчуються, переважно, у глибоких шийних лімфатичних вузлах.

Поверхневі та глибокі лімфатичні судини голови і шиї знаходяться уздовж кровоносних судин і несуть лімфу згори униз. Розрізняють потиличні вузли, поверхневі та глибокі привушні вузли, лицеві вузли, язикові вузли, підборідні вузли, піднижньощелепні вузли, передні шийні вузли та бічні шийні вузли. Від м'яких тканин обличчя лімфа прямує у щічні, привушні, підборідні та піднижньощелепні лімфатичні вузли (рис. 36).

У підборідні та піднижньощелепні лімфатичні вузли лімфа тече від ясен, зубів, язика, слизової оболонки ротової та носової порожнин.

У глибокі шийні лімфатичні вузли лімфа надходить від глотки, гортані, верхніх відділів стравоходу та трахеї, щитоподібної залози. Ці вузли лежать уздовж судинно-нервового пучка шиї.

У нижній частині шиї виносні судини як поверхневих, так і глибоких лім­фатичних вузлів об'єднуються і утворюють правий та лівий яремні стовбури.

Лівий стовбур впадає у грудну протоку, а правий - у праву лімфатичну протоку.

 

 

Рис. 36. Лімфатичні судини і вузли голови та шиї. Стрілками показаний напрямок току лімфи: 1 - потиличні лімфатичні вузли; 2 - соскоподібні лімфатичні вузли; 3 - глибокі привушні лімфатичні вузли; 4 - нижньощелепний лімфатичний вузол; 5 - піднижньощелепні лімфатичні вузли; 6 - підборідні лімфатичні вузли; 7 - поверхневі передні шийні лімфатичні вузли; 8 - глибокі бічні шийні лімфатичні вузли.

 

1. Які судини називаються артеріями і які венами? 2. Як побудовані стінки артерій, вен, капілярів, лімфатичних судин? 3. У чому полягає зміст обхідного кровообігу? 4. Яку будову мають формені елементи крові, де вони утворюються? 5. Які кровоносні судини впадають у праве і ліве передсердя? 6. Які судини виходять із шлуночків серця (лівого і правого)? 7. Як побудована стінка серця? 8. Які є в серці клапани і де вони розташовуються? 9. Які кровоносні судини постачають до серця кров? 10. Що належить до провідної системи серця? 11. Як проектуються контури серця на передню поверхню грудної клітки? 12. На які частини поділяється аорта? 13. Які артерії відходять від дуги аорти? 14. Які артерії постачають кров до головного мозку? 15. Які великі артерії є на верхній кінцівці? 16. Які гілки відходять від грудної аорти до грудної стінки і до органів грудної порожнини? 17. Які артерії відходять від черевної аорти до черевної стінки і до органів черевної порожнини (парні і непарні гілки)? 18. Які є артерії на нижній кінцівці? Куди вони проектуються? 19. Від яких частин тіла збирає кров верхня порожниста вена і під час злиття яких вен вона утворюється? 20. Які є підшкірні вени на верхній і нижній кінцівках? Куди вони проектуються? 21. Звідки збирає кров внутрішня яремна вена? 22. Які вени впадають у нижню порожнисту вену? 23. Від яких органів збирає кров ворітна вена і куди вона впадає? 24. Як утворюються анастомози між ворітною і порожнистими венами, яке їхнє функціо­нальне призначення? 25. Від злиття яких лімфатичних стовбурів утворюється грудна протока і від яких частин тіла вона збирає лімфу? 26. Куди відтікає лімфа від правої верхньої чверті тіла? 27. Які фактори сприяють руху лімфи? 28. Як побудовані і яку функцію виконують лімфатичні вузли? 29. Як побудована загруднинна залоза? 30. Де розташована селезінка, яка її будова і яку функцію вона виконує? 31. Які органи забезпечують імунний захист організму?  

 

Література

1. Альберте Б., Брей Д., Льюиз Д. Молекулярная биология клетки. -М.: Мир, 1994.- Т. 1-3.

2. Борзяк Э.И., Бочаров В.Я., Сапин М.Л. и др. Анатомия человека. В 2-х томах /Под ред. И.Р. Сапина. – 4-е изд., стереотип. – М.: Медицина, 1997.-234 с.

3. Бобрик І.І., Черкасов В.Г. Особливості функціональної анатомії дитячого віку. – Київ: НМУ, 2002. – 204 с.

4. Брондз Б. Д. Т-лимфоцитьі и их рецептори в иммунологическом разпознавании. - М: Наука, 1987.

5. Головацький А.С. і співавт. Анатомія людини (т.ІІ). – Вінниця: Нова книга, 2007. – 460 с.

6. Елисеев В.Г., Афанасьев Ю.И., Котовский Е.Ф. Атлас микроскопического и ультрамикроскопического строения клеток, тканей и органов. – М.: Медицина, 1970. – 634 с.

7. Индивидуальная анатомическая изменчивость органов, систем и формы тела человека / Под ред. Д.Б.Бекова. – Киев: Здоровья, 1988. – 293 с.

8. Козлов В.И. Анатомия человека. – М.: ФиС, 1978. – 452 с.

9. Кочетов А.Г. Рентгенологический метод в изучении нормальной анатомии человека. – НГМА, 2002. – 293 с.

10. Калмин О.В., Михайлов А.В., Степанов С.А., Лернер Л.А. Аномалии развития органов и частей тела человека. – Саратов: Изд-во Саратовского медицинского ун-та, 1999. – 278 с.

11. Морфология человека / Под ред. Б.А.Никитюка, В.П.Чтецова. – М.: Изд-во МГУ, 1990. – 301 с.

12. Неттер Ф. Атлас анатомії людини / Під ред. Ю.Б. Чайковського / Наук. перекл. з англ. А.А.Цегельського. – Львів: Наутілус, 2004. – 451с.

13. Привес М.Г., Лысенков Н.К., Бушкевич В.И. Анатомия человека. – Гиппократ, Санкт-Петербург: Изд. дом СПбМАПО, 2004. – 327 с.

14. Рис 3., Стернберг М. Введение в молекулярную биологию: От клеток к атомам: Пер. с англ.- М.: Мир, 2002.

15. Сапин М.Р., Билич Г.Л. Анатомия человека: В 2 кн.: Кн.1: Внутренние органы: Учебник для медицинских вузов, Изд. 4-е, перераб.,доп.,2002.–462 с.

16. Сапін М.Р., Нікітюк Д.Б. Атлас анатомії людини кишеньковий. – М.: АПП «Джангар», 2006. – 736 с.

17. Свиридов О.І., Анатомія людини: Підручник / За ред. І.І.Бобрика. – К.: Вища школа, 2000. – 245 с.

18. Синельников Р.Д. Атлас анатомии человека. – Москва: Медицина, 2004, т.1, т.ІІ, т. ІІІ, т. IV.

19. Скок М. В. Основи імунології. - К.: Фітосоціоцентр, 2002.

20. Фениш Х. Карманний атлас анатомии человека на основе Международной номенклатуры. – Минск: ВШ, 1996. – 482 с.

21. Хаитов Р. М., Игнатьева Г. А., Сидорович И. Г. Иммунология. - М.: Медицина, 2000.

 Последнее изменение этой страницы: 2017-01-26; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.233.239.102 (0.007 с.)