ТОП 10:

Особливості перекладу інверсії 

Як відомо, в англійській мові кожен член речення має своє місце, яке визначається засобом його синтаксичного вираження. Порушення звичайного порядку розташування членів речення, внаслідок якого який-небудь елемент виявляється виділеним та отримує спеціальну конотацію емоційності та експресивності, називається інверсією. Інверсія зумовлюється віддаленим розташуванням синтаксично пов’язаних між собою членів речення один від одного. Інверсія передається синтаксичним (перебудовою речення) і лексичним шляхом (підсилюючими словами навіть, тільки, дуже, досить, вкрай).

(38) Not only help design a budget and manage its implementation, but it's also going to make sure that your government is more efficient and more effective at serving the American people. – Це, дійсно, не тільки допоможе розробити бюджет та керувати його реалізацією, але це також спосіб переконатися, що ваш уряд стає більш і більш ефективним в служінні американському народу.

У наведеному прикладі, можна сказати, що інверсію передано лексичних шляхом (підсилюючим словом дійсно). Слово дійсно прислівник, який передає власне ставлення, що допомагає зберегти експресивність. При перекладі використано комплексну лексико-граматичну трансформацію: додавання та вилучення граматичну трансформацію (заміна).

(39) Not only a cause of so much suffering for so many families, but a rapidly growing portion of our budget. – Дійсно, це не лише причина стількох страждань для багатьох сімей, але стрімке зростання частини нашого бюджету

У цьому прикладі при перекладі використано лексико-граматичну трансформацію: додавання. Тобто, інверсію передано лексичних шляхом, а саме прислівником дійсно, який зберігає експресивність у наведеному прикладі.

 

(40) Not just because she’s a woman who has done what no woman has done before, but because she is a leader who inspires millions of Americans with her strength, her courage. – Не лише тому, що вона, дійсно, зробила те, що жодна з жінок не робили раніше, а тому що вона – лідер, який надихає мільйони американців своєю силою та мужністю.

У наведеному прикладі інверсію та експресивність передано лексичних шляхом (підсилюючим словом дійсно). При перекладі використано комплексну лексико-граматичну трансформацію: додавання та вилучення.

(41) Not just on behalf of African Americans but on behalf of all of America, that battled for America's soul. – Дійсно, не тільки від імені половини афро-американців, що боролися за душу Америки, але і від імені всієї Америки.

Аналізуючи наведений приклад, можна сказати, що інверсію передано лексичних шляхом, а саме прислівником дійсно, який зберігає експресивність у наведеному прикладі.

При перекладі використано комплексну лексико-граматичну трансформацію: додавання та вилучення.

(42) Not the President to tell us that victory in this war is simply a matter of American resolve. – Дійсно, не президент повідомить нам, що перемога в цій війні просто справа американської рішучісті.

У цьому прикладі інверсію передано лексичних шляхом(підсилюючим словом дійсно). При перекладі використано комплексну лексико-граматичну трансформацію: додавання.

(43) Never give up and never tire of working towards a life on Earth worthy of our human dignity. – Ніколи не здаватися і ніколи не втомлюватися, а прагнути досить гідно жити на планеті.

Аналізуючи наведений приклад, можна сказати, що інверсію передано лексичних шляхом (підсилюючим словом досить). При перекладі використано лексико-граматичну трансформацію: додавання.

 

(44) Nor can I answer in the time that I have this afternoon all the complex questions that brought us to this point. – Навіть я зараз не можу стверджувати, що сьогодні вдень розглянув усі проблеми, які створили цю ситуацію

Аналізуючи наведений приклад, ми можемо сказати, що інверсію передано лексичних шляхом(підсилюючим словом навіть). При перекладі використано комплексну лексико-граматичну трансформацію: додавання та конкретизацію.

(45) Denying that fact is baseless, it is ignorant, and it is hateful.

Заперечувати цей факт є досить безпідставно, нерозумно та огидно.

У цьому прикладі інверсія зумовлюється віддаленим розташуванням синтаксично пов’язаних між собою членів речення один від одного.

(46) And with a plan of this scale comes enormous responsibility to get it right. – Вкрай до величезної відповідальності за правильне розуміння плану такого масштабу.

Аналізуючи наведений приклад, ми можемо сказати, що інверсію передано лексичних шляхом(підсилюючим словом вкрай). При перекладі використано комплексну лексико-граматичну трансформацію: додавання та вилучення та граматичну трансформацію(заміна).

(47) Never know where the two pieces of the puzzle are that might fit together. – Дійсно, ніколи не знаєш, де ті дві частини головоломки, які, можливо, підходять одна до одної.

У наведеному прикладі інверсію передано лексичних шляхом (підсилюючим словом дійсно). При перекладі використано лексико-граматичну трансформацію: додавання.

(48) Never forget that the only reason that I’m standing here today is because somebody, somewhere stood up for me when it was risky. – Єдина причина, чому я стою тут сьогодні, тому що хтось, десь заступився за мене, коли це було досить ризиковано. Ніколи не забувайте про це.

У цьому прикладі інверсію передано лексичних шляхом (підсилюючим словом досить). Для збереження експресивності при перекладі використано лексико-граматичну трансформацію: додавання та граматична трансформація: членування.

(49) Not only to widen the racial divide, but views that denigrate both the greatness and the goodness of our nation and that rightly offend white and black alike. – Не лише для того, щоб збільшити расовий поділ, але і погляди, що досить порочать як і велич, так і доброту нашого народу, і що дійсно ображають білого і чорного однаково.

У наведеному прикладі інверсію передано лексичних шляхом (підсилюючим словом досить). При перекладі використано лексико-граматичну трансформацію: вилучення.

(50) Not only promote American interests all across the globe but also to educate the American people on our foreign policy. – Дійсно, не тільки просувати американські інтереси по всій земній кулі, але і навчати американський народ на нашій зовнішній політиці.

Аналізуючи наведений приклад, ми можемо сказати, що інверсію передано лексичних шляхом (підсилюючим словом дійсно). При перекладі використано комплексну лексико-граматичну трансформацію: додавання та описовий переклад.

(51) Not just from the people in this city, but from all those who heard the story of what they did here. – Дійсно, не лише від людей в цьому місті, але і від всіх тих, хто чув історію про те, що вони зробили тут.

Аналізуючи наведений приклад, ми можемо сказати, що інверсію передано лексичних шляхом (підсилюючим словом дійсно). При перекладі використано лексико-граматичну трансформацію: додавання.

Отже, українська мова належить до мов з вільним порядком слів, тому при перекладі не вдається передати інверсію. Але інверсія передається синтаксичним (перебудовою речення) і лексичним шляхом (підсилюючими словами навіть, тільки, дуже, досить, вкрай).

 

 Последнее изменение этой страницы: 2016-12-29; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.204.189.171 (0.004 с.)