ТОП 10:

Переклад конструкції it is (was, were, will be), that (which, who,whom) 

Конструкції з it належать до граматичних емфатичних конструкцій. Емфатичні конструкції з it використовуються для виділення будь-якого члена речення, крім присудка та підрядного речення. Переклад конструкції it is (was, were, will be), that (which, who,whom) викликає певні труднощі, тому що вона містить формальні елементи. Сама конструкція не перекладається, а емфаза передається за допомогою замін, додавання підсилюваних слів (саме, тільки, лише, ось тоді-то та ін.), перестановок, антонімічного перекладу або інтонацій.

Емфатична конструкція з займенником it на початку речення виступає як засіб інтенсифікації значення одного з елементів конструкції і може виділяти будь-який член речення, наприклад:

(11) It is really true that none of us live by bread alone. – Дійсно правда, що жоден з нас не живе лише хлібом насущним.

У прикладі за допомогою конструкції з it на початку речення виділяється складений іменний присудок. До того ж поєднання конструкції it is… that зі словом really сприяє підвищенню експресивності висловлення. Такого забарвлення вдалося досягти завдяки тому, що при перекладі було вжито прислівник – дійсно, який має емотивність в українській мові.

(12) It is important that if we are going to deal with this problem, we deal with it in a practical, commonsense way. – Ніщо інше важливо як саме це, і якщо ми збираємося вирішувати цю проблему, ми матимемо справу в практичному сенсі та здоровому глузді.

У наведеному прикладі використана конструкція it is + that – перекладена варіативним відповідником. Ця конструкція зі словом important сприяє підвищенню емотивності висловлювання.

У наведених прикладах застосована конструкція It is+ plural form, що є конструкцією з порушенням граматичних норм. Вона посилює емотивну виразність речення, наприклад:

(13) It іs the answers spoken by young and old, rich and poor, Democrat and Republican, black, white, Latino, Asian, Native American, gay, disabled and not disabled. – Саме так відповіли молоді та старі, багаті та бідні, демократи і республіканці, чорні та білі, латиноамериканці, азіати, корінні американці, геї, інваліди та здорові люди.

При перекладі речення з конструкцію було використано граматичну трансформацію(заміну) іменника answers на дієслово відповіли. Емфатичну конструкцію відтворено підсилювальним словом – саме так.

(14) It is a debates that will touch on the basic questions of morality, the law, and what it means to be an American. – Саме ці обговорення і будуть стосуватися основних питань моралі, закону, і що значить бути американцем.

При перекладі були використані варіативні відповідники- обговорення та саме ці. Емотивність висловлення збережено, завдяки, підсилювальному слову – саме ці.

(15) It is problems that is easily addressed. – Саме такі проблеми легко вирішуються.

При перекладі вище наведеного прикладу застосовано лексичну трансформацію (заміна) та варіативний відповідник. Емфатичну конструкцію виражено підсилювальним словом – саме такі.

(16) It is debates the American people deserve. – Саме такі дебати американський народ заслужив.

Для перекладу було використано варіативний – народ. Емфатичну конструкцію виражено варіативним відповідником – саме такі, що зберігає емоційність висловлення.

(17) It is the founding ideals that the flag draped over my grandfather's coffin stands for – it is life, and liberty, and the pursuit of happiness. – Прапор накинутий на труну мого діда, який відстоював – це життя, свободу та прагнення до щастя - саме це основні ідеали американського.

Для перекладу речення було використано лексико-граматичну трансформацію(додавання) та граматичну трансформацію(переставлення). Емфатичну конструкцію виражено підсилювальним словом – саме це – для збереження емотивності.

Отже, для збереження емотивності у наведених прикладах конструкція не перекладається, а емфаза передається за допомогою складнопідрядних речень, замін, додавання підсилюваних слів (саме, тільки, лише, ось тоді-то та ін.), перестановок, антонімічного перекладу або інтонацій.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-12-29; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.219.167.194 (0.002 с.)