ТОП 10:

Характеристика основних служб готельного підприємства 

В готельному комплексі «Чорне море» наявні 3 служби: адміністративно-управлінська служба, служба експлуатації номерного фонду, інженерно-технічна служба.

Адміністративно-управлінська служба відповідає за організацію управління всіма службами готельного комплексу, вирішує фінансові питання, питання кадрового забезпечення, займається створенням відповідних умов праці для персоналу готелю, контролює дотримання відповідних норм і правил з охорони праці, протипожежної та екологічної безпеки.

До складу цієї служби входять: генеральний директор, фінансова служба, кадрова служба, інспектори з протипожежної безпеки та техніки безпеки.

Генеральний директор:

- управляє всією господарською діяльністю готельного підприємства;

- несе відповідальність за затвердження бюджету готелю;

- визначає стратегічні напрями діяльності, які передбачають орієнтацію на певний сегмент туристичного ринку;

- впроваджує та дотримується єдиної політики організації праці й інших функцій, зокрема експлуатації, збуту, норм і правил з охорони праці, підвищення кваліфікації кадрів, стандартів якості та ін.;

- періодично перевіряє й оцінює технічний стан готельного підприємства;

- користується всіма видами банківських послуг, зокрема кредитами, відкриває та розпоряджається рахунками, підписує чеки на отримання готівки;

- має право позову та відповіді на суді, а також репрезентує готель у всіх адміністративних установах;

- підписує угоди, зобов'язання, доручення;

- приймає рішення про систему тарифів, розрахунки з клієнтами.

Служба експлуатації номерного фонду займається вирішенням питань, пов'язаних із бронюванням кімнат відповідної категорії, прийомом туристів, які прибувають до готелю, їх реєстрацією, розміщенням у номерах. На цю службу покладається забезпечення обслуговування туристів у номерах, підтримка належного санітарно-гігієнічного стану номерів та рівня комфорту в житлових приміщеннях.

До складу цієї служби входять: менеджер з експлуатації номерів, служба прийому і розміщення, служба покоївок, інспектор із прибирання кімнат, служба безпеки.

Менеджер служби номерного фонду. Функціональні обов'язки керівника служби пов'язані з:

- контролем якості обслуговування, станом обладнання та комфорту в номерах, приміщеннях громадського й службового призначення;

- необхідними заходами, спрямованими на максимальне збільшення доходів від сплати за проживання у готелі, підвищення зайнятості готельних номерів;

- здійсненням моніторингу системи тарифів на послуги у номерах, визначенням у співпраці з економічним відділом та комерційною службою оптимального тарифу;

- ефективним використанням підпорядкованого персоналу та контролем з метою своєчасного виконання обов'язків;

- організацією контролю й управління роботою систем безпеки у готелі для гарантування безпеки гостей і персоналу, їхнього майна;

- підбором персоналу, здатного результативно виконувати функціональні обов'язки на службі;

- підготовкою й аналізом звітів про перевірку та прогнозування використання номерного фонду впродовж 3 днів, 10 днів, 3 місяців і 12 місяців, які охоплюють дослідження бронювання, неприбуття, блоки номерів, "люкси", спеціальні пропозиції з метою постійного контролю за номерами, що забезпечує найвищу частку їхньої зайнятості за найвищої середньої вартості номера;

- ретельним контролем за витратними матеріалами (миючі засоби, постільна білизна, посуд та ін.), моніторингом ринку витратних матеріалів, укладанням угод щодо їхніх поставок;

- контролем і управлінням роботою готельної пральні, щоби забезпечити ефективну підготовку чистої білизни, необхідної для утримування на високому рівні номерів і ресторану;

- координацією роботи з іншими службами (службою прийому та розміщення, бронювання, інженерно-експлуатаційною, комерційною);

- забезпеченням підвищення фахово-кваліфікаційного рівня підлеглих;

- регулярним проведенням інвентаризації;

- підтримуванням у колективі принципів високої культури та моралі.

Інженерні (технічні) служби створюють умови для функціонування систем кондиціонування, теплопостачання, санітарно-технічного обладнання, електротехнічних засобів, служб ремонту і будівництва, систем телебачення і зв'язку. Склад служби: головний інженер, служба поточного ремонту, служба благоустрою території, служба зв'язку.

Головний інженер коригує роботу технічного персоналу та контролює результати його роботи, зокрема:

- розподіляє щоденні замовлення, які надходять від служб і персоналу готелю на виконання робіт та їхнє завершення у термін під контролем заступника головного інженера;

- складає графіки проведення робіт з профілактики і ремонту, розподіляє згідно з графіком функції у виконанні робіт;

- відповідає за використання опалювальних систем, водопостачання, засобів зв'язку тощо відповідно до експлуатаційних вимог технічного обладнання;

- контролює дотримання правил охорони праці й техніки безпеки працівниками;

- реєструє дані, готує місячний звіт з роботи служби для керівників закладу розміщення;

- контролює ефективне використання необхідних у технологічному процесі ресурсів;

- інструктує працівників стосовно безпеки у випадку виникнення пожежі, виходу газу й інших непередбачуваних технологічних процесів;

- складає бюджет служби, контролює його виконання і витрати у процесі функціонування служби;

- забезпечує навчання та практичну підготовку інженерно-технічного персоналу;

- вирішує спільно з директором готелю або менеджером кадрової служби проблему кадрового забезпечення служби;

- розробляє плани поточного та перспективного технічного переобладнання закладу розміщення;

- контролює раціональне використання енергоресурсів, їхню економію [21].

 Последнее изменение этой страницы: 2016-12-29; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.208.132.33 (0.007 с.)