ТОП 10:

Оцінка рівня дохідності банку135. К1=Прибуток/Активи банку Ефективність роботи активів

136. К2=Прибуток, Пр/Доходи банку, Д Кількість отриманого прибутку з кожної гривні доходів

137. К3=Доходи, Д/Активи банку, А Дохідність 1 грн активів

138. К4=Процентні доходи, Дп/Активи банку, А Рівень ефективності та ризикованості вкладень

139. К5=Процентна маржа, (або Дп – Вп)/Дохідні активи, Ад Ефективність роботи дохідних активів

140. К6=Процентна маржа, (або Дп – Вп)/Активи банку, А Ефективність управління спредом

141. К7=Процентні доходи, Дп/Процентні витрати, Вп Покриття процентних витрат процентними доходами

142. К8=Непроцентні доходи, Дн/Доходи банку, Д Ефективність використання внутрішньобанківських резервів

143. К9=Непроцентні витрати, Вн/Доходи банку, Д Якість управління затратами банку

144. К10= Процентні доходи, Дп/Основний капітал банку, Косн Дохідність 1 грн основного капіталу банку

145. К11=Процентна маржа, Дп – Вп/Основний капітал банку, Косн Величина доданої вартості та ефективність управління спредом

146. К12=Процентна маржа, Дп – Вп/Доходи банку, Д Ефективність процентної політики банку

147. К13=Непроцентні доходи, Дн/Активи банку, А Можливості використання внутрішньобанківських резервів

148. К14=Дохідні активи, Ад/Активи банку, А Частка дохідних активів (розглядається у взаємозв’язку з К15)

149. К15=Дохідні активи, Ад/Платні пасиви, Пп Кількість дохідних активів на 1 грн платних пасивів (має пріоритет перед К14)

150. К16=Дохідні активи, Ад/Основний та додатковий капітал банку, К Величина дохідних активів на 1 грн власного капіталу

151. К17=Недохідні активи, Ан / Капітал банку, К Пріоритетність напрямів використання капіталу

152. К18=Процентні доходи, Дп / Платні пасиви, Пп Дохідність використання ресурсної бази банку

153. К19=Непроцентна маржа, Дн – Вн/Процентна маржа, Дп – Вп Співвідношення процентного і непроцентного чистого доходу

154. К20=Доходи банку, Д/Середньооблікова чисельність працівників, Чсер

155. Коефіцієнт дохідності активів Кд(А) = Д / А сукупного доходу (Д), загальних активів (А)

156. Коефіцієнт дохідності продуктивних (дохідних) активів Кд(Ад) = Д / Ад.

157. Коефіцієнт операційної дохідності Коп(Ад) = Доп / Ад.

158. Коефіцієнт неопераційної дохідності Кноп(Ад)= Дноп / Ад.

159. Кд(Ад) = Коп(Ад) + Кноп(Ад)

Загальний аналіз обсягів, динаміки та структури витрат

160. В = Вп + Вн, В — загальна сума витрат, Вп — процентні витрати, Вн — непроцентні витрати.

161.

162.

Адсер - середні залишки активів банку, В — загальна сума витрат банку, Вп — процентні витрати, Вн — непроцентні витрати, Вперс — витрати на утримання персоналу, Вадм — загальноадміністративні витрати, Він — інші витрати банку.Последнее изменение этой страницы: 2017-01-19; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.228.10.64 (0.006 с.)