ТОП 10:

Концепція будівництва та оновлення тягових підстанційУ тексті Концепції, якщо не потрібно спеціального розділення, під терміном «підстанція» розуміються тягові підстанції, а також лінійні пристрої тягового електропостачання: пости секціонування й пункти паралельного з'єднання контактної мережі, пункти підготовки до рейсу пасажирських поїздів.

БАЗОВІ ПРИНЦИПИ

Концепція створення підстанції, яка не обслуговується (без постійного експлуатаційного персоналу), базується на наступних основних принципах:

використання при спорудженні нових і реконструкції діючих підстанцій високонадійного обладнання, включеного за схемами, які дозволяють забезпечити необхідне резервування живлення контактної мережі, функціонування якого не вимагає постійної присутності чергового персоналу, а технічне обслуговування - мінімальне;

застосування засобів автоматизації обслуговування і функціональної діагностики всього обладнання підстанції, що дозволить перейти від обслуговування «за регламентом» до обслуговування «за необхідністю» (за фактичним станом).

Крім реалізації цих принципів, при створенні підстанцій необхідно забезпечити:

якісне підвищення техніко-експлуатаційних, енергетичних, економічних показників роботи підстанції;

мінімізацію витрат на будівництво (реконструкцію) будинку підстанції;

облік реальних рівнів завантаження ділянок залізниці;

облік вимог безпеки, екології та електромагнітної сумісності.

Запропонована Концепція базується на використанні системного підходу до рішення основних проблем електрифікації і реконструкції ділянок залізниць, що враховує:

по-перше, сучасний рівень розвитку техніки;

по-друге, вимоги істотного скорочення тривалості і вартості всіх етапів циклу електрифікації та реконструкції.

Результатом реалізації такого підходу є не просто розробка нового комплексу обладнання для підстанцій, але й впровадження нових технологій електрифікації та реконструкції, які охоплюють всі етапи: автоматизоване проектування системи тягового електропостачання для конкретної ділянки, виготовлення обладнання в умовах сучасного виробництва, монтаж на місці експлуатації, пусконалагоджувальні роботи і мінімізацію технічного обслуговування при експлуатації.

У Концепції розглядаються технічні і технологічні проблеми оновлення тягових підстанцій. Обсяг оновлення і його конкретний вид (модернізація, реконструкція) визначається за результатами обстеження.

Модернізація передбачає повне або близьке до повного оновлення (заміну) основного і допоміжного електроустаткування електрифікованих дільниць на пристрої, що мають у порівнянні із замінними поліпшені технічні, експлуатаційні, енергетичні та економічні характеристики. Під модернізацією розуміється також заміна головного силового обладнання тягових підстанцій для підвищення експлуатаційних показників системи тягового електропостачання.

Реконструкція передбачає повне відновлення в цілому основного і допоміжного електроустаткування = та пристроїв системи тягового електропостачання електрифікованих дільниць.

Проблеми модернізації і реконструкції діючих об'єктів електропостачання істотно складніше проблем будівництва нових об'єктів при електрифікації залізниці, оскільки при реконструкції додаються наступні комплекси проблем:

комплекс проблем безпеки проведення робіт, викликаний тим, що практично всі роботи повинні проводитися без відключення напруги на фідерах контактної мережі, тому що тривале припинення руху поїздів неприпустиме, а можливість виділення технологічній: вікон для проведення робіт мінімальна.

комплекс техніко-економічних проблем пов'язаний з необхідністю оптимального вибору нового обладнання і його постачальника (як для заміни старого, так і для створення тимчасових схем електропостачання) і характеризується наступними особливостями:

до нового обладнання пред'являються більш жорсткі вимоги, ніж до старого, в зв'язку з новою метою і завданнями.

Реалізація системного підходу вимагає формулювання технічних вимог і розробки технічних завдань на створення нових комплектів обладнання для оновлення підстанцій, а також впровадження нової технології, що охоплює всі етапи оновлення та враховує забезпечення існуючого графіка руху поїздів:

автоматизованого проектування обладнання для конкретної дільниці у зв'язку з режимами його роботи, що змінилися;

розробки етапності реконструкції окремих агрегатів і підстанції в цілому, виконання пусконалагоджувальних робіт і технічного обслуговування при експлуатації.Последнее изменение этой страницы: 2017-01-19; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.235.75.196 (0.006 с.)