ТОП 10:

Керуючий санацією, його функції та повноваження.Арбітражний суд, ухвалюючи рішення про санацію, призначає керуючого санацією. Це може бути особа, котра мала повноваження розпорядника майна, або керівник підприємства, якщо на це є згода комітету кредиторів і (або) інвесторів.

З дня винесення ухвали про санацію припиняються повноваження керівника боржника, управління боржником переходить до керуючого санацією. Органи управління боржника протягом трьох днів з дня прийняття рішення просанацію та призначення керуючого санацією зобов'язані забезпечити передачу йому бухгалтерської та іншої документації боржника, печаток і штампів, матеріальних та інших цінностей.

Керуючий санацією має право:

· самостійно розпоряджатися майном боржника з урахуванням обмежень;

· укладати від імені боржника мирову та інші цивільно-правові угоди;

· відмовлятися від виконання договорів боржника у випадках, передбачених відповідним законом.

Істотним є те, що керуючий санацією у тримісячний строк від Дня прийняття рішення про санацію має право відмовитися виконувати договори боржника, укладені до порушення справи про банкрутство й не виконані повністю або частково в такому разі:

· виконання договору завдає збитків боржникові порівняно з аналогічними договорами, що укладаються за таких самих умов;

· договір є довгостроковим (понад один рік) або розрахованим на одержання позитивних результатів для боржника в довгостроковій перспективі, крім випадків випуску продукції з технологічним циклом, який перевищує строки санації боржника;

· виконання договору створює умови, що перешкоджають відновленню платоспроможності боржника'.

· Угода боржника, у тому числі укладена до прийняття арбітражним судом рішення про санацію, може бути визнана арбітражним судом недійсною за заявою керуючого санацією відповідно до цивільного законодавства, якщо:

· угоду укладено боржником із зацікавленими особами і в результаті її виконання кредитори зазнали або можуть зазнати збитків;

· згідно з угодою, укладеною боржником з окремим кредитором чи іншою особою протягом шести місяців до прийняття рішення про санацію, перевага надається одному кредитору перед іншими або пов'язана з виплатою (видачею) частки (паю) в майні боржника у зв'язку з його виходом зі складу пайовиків боржника. Усе отримане за такою угодою повертається сторонам.

Керуючий санацією зобов'язаний:

· прийняти в господарське відання майно боржника та організувати його інвентаризацію;

· відкрити спеціальний рахунок для здійснення санації та розрахунків із кредиторами;

· розробити та подати на затвердження комітету кредиторів план санації боржника, погоджений з боржником, органом, уповноваженим управляти майном боржника;

· організувати ведення бухгалтерського і статистичного обліку та фінансової звітності;

· вжити заходів щодо стягнення дебіторської заборгованості перед боржником;

· розглянути вимоги кредиторів щодо зобов'язань боржника, які виникли після порушення справи про банкрутство у процедурі розпорядження майном боржника та санації;

· заявити в установленому порядку заперечення щодо заявлених до боржника вимог кредиторів;

· звітувати перед комітетом кредиторів щодо реалізації плану санації.

Коли затверджено звіт керуючого санацією або достроково припинено процедуру санації, припиняються повноваження арбітражного керуючого як керівника санації, про що зазначається у відповідній ухвалі суду.

Якщо процедура санації припиняється достроково з огляду на укладення мирової угоди або погашення вимог кредиторів, керуючий санацією і далі виконує повноваження керівника (органів управління) боржника доти, доки в установленому порядку такого керівника не буде призначено.

 Последнее изменение этой страницы: 2017-01-19; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.232.146.112 (0.003 с.)