ТОП 10:

Сучасні технологічні засоби оброблення інформації.Всі програмні засоби підтримки аналітичних процедур, на нашу думку, слід згрупувати в чотири блоки, розмістивши їх в порядку доцільності використання.

Перший блок складають аналітичні модулі і звіти управлінських інформаційних систем. Вони дозволяють представити дані, як в табличному, так і графічному вигляді, виконати порівняння показників і розрахувати відхилення, сформувати різноманітні вибірки й групування даних, деякі інструментальні програми в рамках базової програми дозволяють створювати власні програмні модулі, генерувати звіти тощо. Використання вбудованих засобів аналізу зазначених систем має декілька позитивних сторін: по-перше, немає проблеми з сумісністю даних; по-друге, підприємство не витрачає додаткові кошти на придбання програм. Серед найбільш популярних в Україні управлінських інформаційних систем слід відзначити комп’ютерну систему Парус:Підприємство, пакети автоматизації бухгалтерського і управлінського обліку 1С, БЕСТ, системи SAP, підсистему БААН-Фінанси тощо.

Другий блок формують табличні процесори. Найбільш популярним є Microsoft Excel, але заслуговують на увагу й безкоштовні пакети Gnumeric, KSpread, OpenOffice.org Calc, NeoOffice, Siag. Важливість і поширеність електронних таблиць усвідомлюють розробники бухгалтерського програмного забезпечення, передбачаючи можливість експорту даних з бухгалтерських програм. Електронні таблиці мають значний аналітичний інструментарій, зокрема: вбудовані фінансові, статистичні й логічні функції; можливість розробки розрахункових таблиць і показників будь-якої складності для різних ділянок економічного аналізу; графічний аналіз й презентація даних; реалізація економіко-математичних методів, а саме статистичний, дисперсійний, кореляційний, регресійний аналіз, лінійне програмування й т.і.

До третього блоку належать спеціалізовані програми аналізу. Програми, що пропонуються на вітчизняному ринку мають певні функціональні обмеження, що диктуються специфікою різних галузей економіки і розмаїттям показників. Розробники програмного забезпечення зосереджені переважно на програмах, які використовують типові для всіх галузей методики аналізу. Серед них, на наш погляд, слід виділити три підгрупи програм: математичного і статистичного аналізу даних (Statistica, SPSS, StatGraphics, GenStat, SYSTAT), котрі охоплюють всі поширені методики аналізу даних для вибраних користувачем показників; фінансового аналізу (Фінансист, Фінансист, Audit Expert, Альт-Фінанси, БЕСТ-Ф), який є найбільш стандартизованою областю аналізу; маркетингові (Marketing Analytic, БЕСТ-Маркетинг, Sales Expert, програми компанії КонСі), що реалізують класичні методи проведення досліджень ринку, цін, незалежно від виду продукції.

До четвертого блоку відносимо спеціальні галузеві аналітичні програми, котрі вирішують специфічні завдання економічного аналізу, на відміну від програмних засобів, які ввійшли до попередніх блоків. Так, «ОФО-Банк» призначена для формування звітності і розрахунку показників діяльності банку, Парус-Страхування створена для ведення обліку і аналізу діяльності страхових організацій, Amibroker 4.50.9 RT, Meta trader 4 − програми для торгівлі й аналізу ринку Форекс й інші.

В цілому, порівнюючи можливі витрати на придбання і вигоди від використання наведених вище програмних засобів, для невеликих підприємств рекомендуємо використовувати перші два блоки програм. Великі підприємства, як більш фінансово стабільні структури зі значними ринковими можливостями і здатністю провадити власну маркетингову політику можуть поповнити своє програмне забезпечення програмами маркетингу і статистики. Програми фінансового аналізу можна порадити аудиторським компаніям і кредитним організаціям. Перші три блоки програм варто використовувати обслуговуючим кооперативам для розширення асортименту послуг. Четвертий блок програм, стане у нагоді лише підприємствам і підприємцям відповідних галузей.Последнее изменение этой страницы: 2016-12-29; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.201.18.139 (0.005 с.)