ТОП 10:

Напрями використання Інтернету організацією.Оцінюючи можливості Інтернет-технологій і межі їх використання вітчизняними підприємцями в управлінні підприємством взагалі і в маркетингу зокрема, слід виділити декілька принципових напрямів їх залучення.

1. Інформаційна підтримка бізнесу. Поширення розповсюдження Інтернет в останні роки пов’язане з розвитком глобальних мереж з переважно вільним і безкоштовним доступом до інформаційних масивів. Для ведення господарської діяльності товаровиробники потребують великої кількості різнопланової й об’ємної інформації з різних джерел. Загальновизнано, що Інтернет є ідеальним середовищем для зберігання і поширення великих обсягів комерційної і господарської інформації.

2. Дослідження ринку. Використання переваг Інтернет щодо оперативності, широкого охоплення респондентів, низької вартості контакту та спрощення системи обробки даних. Це дає можливість знизити витрати, пов’язані з довгостроковим й оперативним матеріально-технічним забезпеченням виробництва, а також удосконалити просування і реалізацію продукції. Інформативними для маркетологів являються форуми, дискусійні конференції, прайс-листи, фірмові каталоги, річні й фінансові звіти компанії, патентні та маркетингові матеріали, розміщені на сайтах підприємств. На власному сайті чи спеціалізованому порталі можна розмістити опитування споживачів щодо якості, асортименту, ціни чи інших характеристик конкретного товару чи іміджу фірми взагалі.

3. Засіб комунікації. Слід виділити два основних напрями комунікації: пошуку і зв’язку з потенційними постачальниками і те ж − з покупцями. Перший напрям може привести до зниження витрат на постачання кормів, матеріалів, техніки за рахунок пошуку кращих пропозицій. Другий напрям дозволить виробникам спілкуватись безпосередньо зі споживачами, тобто усунути потребу в торговельному посередництві. Це зручно для обох сторін, адже використання багаторівневих маркетингових каналів приводить до зростання цін для кінцевих споживачів. Реалізація продукції через посередницькі структури лишає виробника можливості контролювати ціни, більше того, посередники часто диктують ціни закупівлі й отримують у вигляді маржі більшу частину прибутку. Проте при перенесенні ділової активності на мережну основу виникає новий тип посередництва − інформаційний. Його функції реалізують спеціалізовані портали, що надають інформацію про товари, послуги, ціни, їх розміщення тощо.

Інтернет надає широке поле для діяльності вірусного маркетингу для моніторингу й управління коментарями на форумах та у блогах.

Вдосконалення комунікацій може реалізуватись декількома засобами: шляхом реєстрації підприємства в бізнес-каталогах; використанням електронної пошти; розміщенням електронних об’яв; через створення власного сайту.

4. Електронна комерція. На нинішньому етапі розвитку аграрного ринку рекомендується для застосування підприємствам зорієнтованим на напрям бізнес-бізнес. Але через 3-5 років, з удосконаленням правових важелів, розвитком інформаційної культури населення та розгалуженням вітчизняних комп’ютерних мереж, можливе розширення обслуговування і для населення.

Перенесення у віртуальний простір системи оформлення замовлень, процеси закупки, продажу, а також оплати товарної продукції. Основними вигодами є зняття географічних обмежень, підвищення конкуренції та зменшення реалізаційних витрат внаслідок здешевлення передпродажних процедур, як-то попередні переговори, розгляд товарних пропозицій, оформлення замовлень і платежів.

Перспективними напрямами є: участь в електронних торгах (магазини, біржі, аукціоні) в якості продавця чи покупця; персональні продажі на власному сайті. Для підприємств електронні торги є засобом розширення географії збуту.

 


Тема 10.Інформаційні ресурси глобальної мережі Інтернет (2 год.)

1. Спеціальні інформаційні ресурси Інтернет.

2. Становлення та розвиток інформаційної економіки.

3. Інструменти і методи комерційної діяльності у традиційній та інформаційній економіці.

4. Основні поняття електронного бізнесу.

5. Напрямки електронної комерції.

6. Розвиток віртуальних підприємств.

7. Електронні платежі та безпека.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-12-29; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.237.186.116 (0.004 с.)