ТОП 10:

Автоматизованих інформаційних систем.Основними підходами до проектування інформаційних систем менеджменту є функціональний, об’єктно-орієнтований та процесно-орієнтований.

За функціонального підходу проблемна область менеджменту поділяється на окремі функціональні частини, які далі автоматизуються у вигляді функціональних підсистем ІСМ, блоків задач і окремих задач. По суті функціональні задачі ІС відповідають конкретним функціям користувача.

Об’єктно-орієнтований підхід (ООП) передбачає проектування інформаційної системи як сукупності об’єктів, що взаємодіють один з одним і утворюють певну ієрархію.

Ідентифікація об’єктів здійснюється через аналіз характеристик проблемної області і включає розпізнавання доречних інформаційних об’єктів, а також їхніх властивостей, функцій та подій, що стосуються розв’язуваної задачі. Об’єктами можуть виступати підрозділ підприємства, центри обліку витрат тощо.

З об’єктно-орієнтованими інструментальними засобами (СI++, Level 5 Object) пов’язана можливість багаторазового використання створених раніше програм, що полегшує як швидке створення додатків ІС, так і швидку адаптацію їх у використанні.

Процесно-орієнтований підхід передбачає дослідження та автоматизацію бізнес-процесів, що відбуваються на підприємстві. Під бізнес-процесом розуміється множина у просторі та послідовність у часі внутрішніх видів діяльності підприємства, яка закінчується реалізацією клієнту продукту або послуги. З погляду керування підприємством такий підхід точніше відображає і характеризує особливості та зміст управлінської діяльності.

В останні роки з’явилась технологія автоматизованого проектування інформаційних продуктів CASE (Computer-Aided Software/System Engineering). CASE-технологія ― сукупність технологічних і інструментальних засобів, що дозволяють максимально систематизувати і автоматизувати всі етапи створення програмного забезпечення інформаційних систем та інших ділових та комерційних програмних продуктів.

При розробці систем підтримки прийняття рішень й експертних систем використовується інтелектуальна технологія, що базується на знаннях. Вона передбачає впровадження в ІС та їх додатки елементів штучного інтелекту, зокрема баз знань і правил виводу для оброблення якісної інформації і природної мови для створення інтерфейсу користувача.

До основних принципів побудови автоматизованих інформаційних систем сформульованих академіком Віктором Михайловичем Глушковим відносяться: системність, стандартизація та уніфікація, сумісність, розвиток, ефективність.

Принцип системності дозволяє підійти до досліджуваного об’єкта як одного цілого, виявити на основі цілісності взаємозв’язки між структурними елементами, які забезпечують направлену діяльність системи та реалізовані нею функції.

Принцип стандартизації та уніфікації дає змогу у разі необхідності застосування типових, уніфікованих та стандартних елементах функціонування автоматизованої системи. Дозволяє скоротити термін впровадження автоматизованої системи, а також трудові та вартісні витрати на її створення.

Принцип сумісності дозволяє забезпечити здатність взаємодії автоматизованої системи різних видів, рівнів у процесі їх сумісного функціонування.

Принцип розвитку дає змогу постійно поповнювати та оновлювати функції системи та види її забезпечення. Інформаційна система має постійно нарощувати свої потужності новими технічними та програмними засобами, постійно розширятися новим колом завдань та поновлювати інформаційний фонд.

Принцип ефективності полягає у раціональному співвідношенні між витратами на створення автоматизованої інформаційної системи та ефектом, отриманим завдяки її функціонуванню.Последнее изменение этой страницы: 2016-12-29; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.234.207.100 (0.004 с.)