ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема 3. Держава як політичний інститут. Правова та соціальна держава. 

План заняття:

 

1. Поняття держави. Теорії виникнення держави

2. Основні ознаки та функції держави

3. Форми державного правління і національно-територіального устрою держави

4. Концепція правової держави

5. Концепція соціальної держави. Ідеологічні інтерпретації соціальної держави

6. Поняття та принципи громадянського суспільства.

 

Теми для написання есе:

· Умови ефективності федеративного устрою держави в сучасному світі

· Переваги та недоліки республіканських форм правління

· Різновиди та причини збереження сучасних монархічних держава

· Ідеологічні інтерпретації концепції соціальної держави

· Принципи успадкування влади за різних типів монархій

· Причини утвердження бюрократично-авторитарних форм державного правління

· Характеристика держав поліцейського типу

· Моделі взаємодії метрополії та провінцій в різних типах імперій

· Теорія та практика віртуальних урядів

· Теоретико-методологічні засади дослідження сучасної української держави

Рекомендована література:

· Линц Х., Степан С. «Государственность», национализм и демократизация // Полис. 1997. №5.

· Гиггс Ф. Сравнительная оценка президентской формы правления // Сравнительная социология: Хрестоматия. М., 1995.

· Элейзер Д.Дж. Сравнительный федерализм // Полис. 1995. №5

· Величко Д.И. Государственные идеалы России и Запада. Параллели правовых культур. – СПб., 1999.

· Кашанина Т.В. Происхождение государства и права. Современные трактовки и новые подходы: Учебное пособие. – М., 1999.

· Кузнецов К. Идея современного общества и государства. – Одесса, 1919.

· Соловьёв В. Значение государства // Сочинения: В 2 т. Т. 2. Чтения о богочеловечестве. Философская публицистика. – М., 1989.

· Тимошенко В.І. Мета держави (з історії політичної і правової думки) // Правова держава. Щорічник наук. праць. Ви. 11. – К., 2000.

· Тимошенко В.І. Поліцейська держава: з історії політичної і правової думки // Правова держава. Щорічник наукових праць. Вип. восьмий. – К., 1997.

· Тимошенко В.І. Розвиток теорії держави в політико-правовій думці України та Росії (кінець ХІХ – початок ХХ ст..). Монографія. – К.: Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2004. – 358 с.

· Тимошенко В.І. Синтетична теорія держави. (З історії політичної і правової думки) // Держава і право: Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. Вип. 14. – К., 2001.

· Тихомиров Л.А. Монархическая государственность. - СПб., 1992

· Тоталитаризм в Европе ХХ века. Из истории идеологий, движений, режимов и их преодоления / Руководители авторского коллектива Я.С. Драбкин, Н.П. Комолова, – М., 1996.

 

Тема 4. Політичний режим.

План заняття:

 

  1. Поняття і типи політичного режиму
  2. Історичні і сучасні форми диктатури

2.1. Тоталітаризм

2.2. Авторитаризм

3. Різновиди авторитаризму

3.1. Військові режими

3.2. Авторитарно-бюрократичний режим

3.3. Конкурентна олігархія

3.4. Популістський (мобілізаційний) режим

4. Основні принципи та теорії демократії

4.1.Елітаристська теорія демократії

4.2.Плюралістична теорія демократії

4.3.Теорія поліархії Р. Даля

4.4.Партисипаторна теорія демократії

4.5.Моделі демократії А. Лейпхарта.

 

Теми для написання есе:

· Антична та сучасна демократія: порівняльний аналіз

· Парадигми та теорії демократії

· Порівняльне дослідження моделей демократії А. Лейпхарта

· Теорія поліархії Р. Даля

· Демократія з позиції теорії раціонального вибору

· Пряма та представницька форми демократії

· Ідеї демократії в історії політичної думки

· ХХ століття: демократія vs диктатура

Рекомендована література:

· Арон Р. Демократия и тоталитаризм / Пер. с франц. М., 1993

· Даль Р. О демократии / Пер. с англ. М., 2000

· Демократия / Сост. С. Сироткин. М., 2001

· Зидентоп Л. Демократия в Европе / Пер. с англ. М., 2001

· Пантэм Р. Чтобы демократия сработала / Пер. с англ. М., 1996

· Баллестрем К.Г. Апории теории тоталитаризма // Вопросы философии. 1992. №5

· О’Доннелл Г. Делегативная демократия // Пределы власти. 1994. №2/3

· Меркель В., Круассан А. Формальные и неформальные институты в дефектных демократиях // Полис. 2002. № 1, 2

 

Последнее изменение этой страницы: 2017-01-19; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.239.109.55 (0.007 с.)