ТОП 10:

V. ЕТАПИ МЕДИЧНОГО СОРТУВАННЯ 

Медичне сортування – складний і важкий процес, від якого, найбільшою мірою залежить успішність надання медичної допомоги при надзвичайних ситуаціях пов'язаних з численними жертвами.

З цих міркувань медичне сортування повинно бути довірене досвідченим фахівцям, добре навченим і підготовленим з питань надання медичної допомоги в кризових ситуаціях, які спроможні впевнено орієнтуватися і діяти за складних обставин.

Маючи за основу однакові загальні принципи, спосіб здійснення медичного сортування має свої особливості залежно від місця (етапу) його здійснення.

Перший етап медичного сортування організується біля місця виникнення надзвичайної ситуації, але на безпечній відстані від дії її вражаючих факторів. На цьому етапі медичного сортування відбувається перший контакт медичного працівника, який проводить медичне сортування, з постраждалим (наказ МОЗ від 18.05.2012 № 366).

1.1. При проведенні першого етапу медичного сортування визначений такий базовий обсяг медичної допомоги:

· у дорослих перевіряють наявність дихання та за потреби відновлюють прохідність дихальних шляхів;

· визначають капілярний пульс;

· визначають стан свідомості;

· у дітей до 8 років для відновлення прохідності дихальних шляхів при відсутності дихання виконують 5 штучних вдихів.

1.2. Тривалість проведення першого етапу медичного сортування становить не більше 60 секунд. На першому етапі медичного сортування медичний персонал позначає постраждалого сортувальним браслетом (додаток №1).

Основною метою медичного сортування на догоспітальному етапі є забезпечення проведення заходів екстреної медичної допомоги відповідно до пріоритетів у комплексі з евакуацією постраждалих за призначенням.

Сортування на даному етапі починається безпосередньо із зони надзвичайної ситуації і здійснюється рятувальниками, пожежниками і персоналом санітарних дружин, які одночасно надають постраждалим першу допомогу. Враховуючи складні, часто небезпечні, умови, характерні для вогнища ураження, тут здійснюються тільки елементарні сортувальні дії, які, як правило, полягають у виявленні на основі очевидних ознак (велика кровотеча, відсутність дихання, відсутність свідомості та інше) тих постраждалих, які потребують невідкладної медичної допомоги та першочергової евакуації, а також тих, хто в змозі пересуватися самостійно або з мінімальною допомогою.

Постраждалі першої групи евакуюються із зони надзвичайної ситуації в терміновому порядку рятувальними підрозділами, постраждалі з другої групи залишають зону надзвичайної ситуації самостійно і направляються до МТРП. Решта постраждалих евакуюються із зони надзвичайної ситуації в другу чергу.

Власне медичне сортування починається на сортувальному майданчику в місці тимчасового розміщення постраждалих (далі МТРП) і здійснюється бригадами швидкої медичної допомоги та медико-санітарними формуваннями (бригади долікарської і лікарської допомоги і, за певних обставин, бригади спеціалізованої медичної допомоги). Відповідальним за організацію та координацію медичного сортування є керівник медичного підрозділу першого прибулого в зону надзвичайної ситуації, де зосереджуються постраждалі евакуйовані із зони надзвичайної ситуації. У МТРП сортування також починається з виявлення на підставі явних ознак (велика кровотеча, травматичний шок, гостра дихальна і серцева недостатність, асфіксія, судоми, великі опіки, травматична ампутація кінцівки, відкриті переломи стегнової кістки, евентрація кишечника, відкритий пневмоторакс тощо) постраждалих у важкому стані, потребують невідкладної медичної допомоги та першочергової евакуації в найближчі лікарні санітарним транспортом з медичним супроводом. Після цього приступають до послідовного і швидкого огляду кожного постраждалого, оцінки тяжкості його пошкоджень і показників життєдіяльності (частота дихання, пульс, артеріальний тиск, рівень свідомості тощо) та їх розподілом на сортувальні групи залежно від ступеня терміновості у наданні медичної допомоги та евакуації. За обставин, які змушують скоротити до мінімуму (не більше 1-2 хвилини) час, який може бути витрачено на сортування одного потерпілого (кількість постраждалих значно перевищує можливості медичного персоналу, необхідність терміново покинути зону перебування зважаючи на появу явної загрози тощо), застосовується алгоритм швидкого сортування в мінімальному обсязі, сутність якого полягає у швидкому розподілі постраждалих в сортувальні групи, використовуючи ряд простих дій з оцінки стану потерпілого, заснованих на 4 критеріях: здатність самостійно пересуватися, рівень свідомості, стан дихання і кровообігу.

Внаслідок сортування, здійсненої у МТРП, постраждалі з важкими і особливо важкими травмами, захворюваннями, отруєннями і зараженнями, які представляють безпосередню загрозу для їх життя (колірний код Червоний), після пріоритетного надання їм термінової медичної допомоги, евакуюються в найближчі лікарні в першу чергу, санітарним транспортом і в супроводі медичного працівника.

Постраждалі з важкими або середньої тяжкості травмами, захворюваннями, отруєннями і зараженнями, але із збереженими життєво важливими функціями організму (колірний код Жовтий), евакуюються в найближчі лікарні в другу чергу, також санітарним транспортом і в супроводі медичного працівника.

Постраждалі з легкими травмами, захворюваннями, отруєннями і зараженнями, більшість з яких не потребує госпіталізації (колірний код Зелений), евакуюються, залежно від обстановки, в найближчі лікарні транспортом загального призначення.

Постраждалим в агональному стані, з вкрай важкими, несумісними з життям травмами, захворюваннями, отруєннями і зараженнями, з мінімальними шансами вижити (колірний код Фіолетовий) надається симптоматична і полегшуюча страждання терапія. Евакуація цієї категорії потерпілих здійснюється в другу чергу, або, якщо дозволяють обставини і можливості, в першу чергу санітарним транспортом і з медичним супроводом. Для загиблих (колірний код Чорний) визначається спеціальне місце, в міру можливості укрите від поглядів інших категорій постраждалих знаходяться на МТРП. Рішення щодо місця і способу евакуації тіл загиблих приймається органами, відповідальними за ліквідацію наслідків надзвичайних ситуацій.

Важливо відзначити, що в МТРП заповнюється медична сортувальна картка, яка супроводжуватиме постраждалого впродовж усього шляху евакуації до медичного закладу, в який він буде евакуйований. Заповнення медичної сортувальної картки здійснюється медичним персоналом, який проводить сортування (як правило, медичними сестрами згідно з вказівками лікаря).

У випадках, коли заповнення картки в повному обсязі не можливе (складна обстановка, надмірна кількість жертв, недостатня кількість медичного персоналу тощо), заповнюються лише основні розділи (прізвище, ім'я, по батькові, діагноз, надана медична допомога, порядок і спосіб евакуації тощо) з позначенням сортувального рішення шляхом відриву відповідних кольорових смуг (Додаток №2).

 

Сортувальний майданчик

1. Сортувальний майданчик розташовується на найближчій, але безпечній відстані від місця виникнення надзвичайної ситуації та її вражаючих факторів.

2. Сортувальний майданчик розгортається на максимально рівній місцевості або у вільному приміщенні розміром не менше 25 x 15 метрів і умовно поділяється на шість зон, які відрізняються за функціями.

3. Візуалізація зон сортувального майданчика здійснюється двома полотнищами сірого кольору для прийому постраждалих (перший етап медичного сортування) і для розміщення медичного майна і обладнання та відповідним кольором сортувальних полотнищ (червоний, жовтий, зелений, темно-фіолетовий/чорний) для розміщення постраждалих, яким надається медична допомога за визначеною сортувальною категорією (другий етап медичного сортування).

4. Сортувальне полотнище повинно бути виготовлено з вологостійкого матеріалу та мати розмір не менше ніж 6 х 4,5 метрів для можливості розміщення до 10 постраждалих на ношах.

5. Між зонами сортувального майданчика (сортувальними полотнищами) передбачається відстань для можливості переміщення та перенесення постраждалих на ношах. Сортувальний майданчик повинен мати два вільних шляхи для прийому та евакуації постраждалих.

6. У випадках, коли велика кількість постраждалих потребує на місці проведення термінових медичних заходів (лікування, повторне сортування) з перевищенням можливості наявного сортувального майданчика, створюється лікувальний стаціонар, що також розміщується якнайближче до місця події.

 

2.1. При проведенні другого етапу медичного сортування визначений такий базовий обсяг медичної допомоги:

- потрійний прийом Сафара;

- ручне очищення порожнини рота та гортані;

- очищення ротоглотки за допомогою аспіратора;

- прийом Хеймліка;

- введення повітроводу;

- ендотрахеальна інтубація;

- крікотомія (конікотомія);

- пункція крікотиреоїдної зв’язки;

- здійснення штучного дихання, у тому числі з використанням мішка типу «АМБУ»;

- інгаляція кисню;

- непрямий масаж серця;

- дефібриляція;

- зупинка зовнішньої кровотечі (венозної, артеріальної);

- застосування протишокового одягу;

- накладення шийного комірця;

- мобілізація переломів за допомогою шин;

- фіксація постраждалого на транспортній дошці;

- накладання бинтових пов'язок;

- підшкірні ін’єкції;

- внутрішньом'язові ін’єкції;

- внутрішньовенні ін’єкції;

- внутрішньокісткова пункція (доступ) для введення інфузійних розчинів;

- катетеризація периферійних вен;

- використання лікарських засобів при реанімаційних заходах у дорослих;

- використання лікарських засобів при реанімаційних заходах у дітей;

- проведення тампонади носової порожнини при масивній кровотечі;

- проведення місцевої анестезії;

- лікувальна блокада.

2.2. Базовий обсяг медичного обстеження(визначення):

- артеріального тиску;

- пульсу на центральних та периферійних артеріях;

- частоти дихання;

- капілярного пульсу;

- моніторинг життєвих показників;

- сатурація крові.

На другому етапі медичного сортування на кожного постраждалого заповнюється облікова статистична форма медичної документації № 109-2/о «Картка медичного сортування» (далі – картка медичного сортування).

У випадку, коли постраждалі звертаються до закладу охорони здоров'я без попереднього медичного сортування на догоспітальному етапі, керівник цієї установи організовує проведення першого та другого етапів медичного сортування згідно з вимогами настанови.

VІ.СОРТУВАЛЬНІ КАТЕГОРІЇ

1. При проведенні медичного сортування постраждалі розподіляються на чотири сортувальні категорії за ознаками здоров'я та потребою в однорідних лікувальних та евакуаційних заходах відповідно до медичних показань. Для візуалізації сортувальних категорій постраждалих при медичному сортуванні застосовуються відповідні кольорові позначення, наведені у таблиці:

 Последнее изменение этой страницы: 2017-01-18; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.235.74.184 (0.01 с.)