ТОП 10:

ІІІ. ПОНЯТТЯ, МЕТА І ВИДИ МЕДИЧНОГО СОРТУВАННЯПроцес категоризації постраждалих в залежності від пріоритетів у наданні медичної допомоги та евакуації називається медичної сортуванням. Медичне сортування це вимушений захід, до якого даються в тому випадку, коли медичної допомоги одночасно потребують велика кількість постраждалих (хворих)і значення медичного сортування стає життєво важливим.

Медичне сортування проводиться, ураховуючи необхідність застосування конкретних лікувальних заходів: зменшення наслідків травм (захворювань), які загрожують життю постраждалих; попередження розвитку ускладнень, зменшення їх тяжкості; підготовка та проведення евакуації.

Медичне сортування постраждалих на догоспітальному етапі та в приймальних відділеннях/відділеннях екстреної (невідкладної) медичної допомоги закладів охорони здоров'я (далі – приймальне відділення), у тому числі під час госпіталізації постраждалих унаслідок надзвичайної ситуації, проводиться з метою своєчасного надання медичної допомоги максимальній кількості постраждалих в обсязі, що забезпечує відновлення раптової втрати здоров’я.

Змістмедичного сортування залежить від завдань, що покладаються на ті чи інші підрозділи та етапи медичної евакуації в цілому, а також від умов загальної і медичної обстановки.

Мета медичного сортування – забезпечити постраждалих і хворих своєчасним проведенням лікувально-профілактичних заходів та подальшу їх евакуацію.

Завданнямедичного сортування: визначити наявні життєві показники стану постраждалого та характер ушкодження; встановити необхідність, черговість і місце (за сортувальними групами) надання постраждалим і хворим екстреної медичної допомоги (лікувальні заходи); визначити порядок подальшої евакуації постраждалих і хворих: куди евакуювати, у яку чергу, на якому транспорті, у якому положенні.

Медичне сортування проводиться на основі вияснення діагнозу травмування (захворювання), його прогнозу і тому завжди носить діагностичний і прогностичний характер.

В залежності від завдань, які вирішуються у процесі медичного сортування травмованих та хворих, розрізняють наступні його види:

Евакуаційно-транспортне сортування проводиться з метою розподілення травмованих і хворих на групи згідно з евакуаційним призначенням, черговістю, способами та засобами подальшої їх евакуації і необхідністю медичного супроводу.

Внутрішньопунктове сортування має за мету розподілити прибулих травмованих і хворих на групи для направлення їх у відповідні функціональні підрозділи даного етапу медичної евакуації та встановити черговість їх направлення у ці підрозділи.

Медичне сортування проводиться за єдиними принципами щодо діагностики, лікування та прогнозу результатів лікування постраждалих.

Принципи медичного сортування й вимоги до його проведення:

- медичне сортування слід розпочинати в процесі надання домедичної допомоги і продовжувати на всіх етапах медичної евакуації (далі ЕМЕ);

- медичне сортування – це комплексний процес, який при внутрішньопунктовому сортуванні водночас з діагностичним аспектом поєднує прогностичні та евакуаційно-транспортні питання;

- у разі потреби, якщо це можливо, постраждалих сортують на кожному ЕМЕ (з надходженням, після надання медичної допомоги, перед посадкою в транспортний засіб для евакуації) з метою вчасного виявлення змін у стані пацієнта, які можуть потребувати переведення його до іншої категорії;

- медичне сортування повинен виконувати найбільш кваліфікований медичний працівник на даному ЕМЕ;

- медичний персонал, який виконує сортування травмованих і хворих, керується єдиною класифікацією хвороб і травм та єдиними вимогами до методики сортування;

- результати медичного сортування обов’язково фіксуються спеціальними позначеннями травмованих і хворих, а також відповідними записами в їх медичних документах;

- медичне сортування здійснюється в інтересах більшості постраждалих і хворих і спрямовуються на надання першочергової медичної допомоги травмованим ї хворим, що перебувають у критичному стані, та перспективним, які мають більше шансів на одужання.

 Последнее изменение этой страницы: 2017-01-18; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.233.215.196 (0.005 с.)