ТОП 10:

Еталонні та господарсько – доцільні ліси 

Еталонним є насадження, яке за своїми показниками: породним складом, продуктивністю та якістю, просторовою структурою, сортиментною структурою у віці стиглості найкраще відповідає цілям лісового господарства, ефективно виконує захисні функції, найповніше використовує природну родючість грунту, стійке до дії абіотичних і біотичних факторів.

Господарсько – доцільні насадження – це насадження, що за окремими показниками наближаються до еталонів .

Для вирішення завдань підвищення продуктивності та якості лісів, необхідно мати для кожного району диференційовані за природними і економічними умовами зразки (еталони) лісів, яких слід дотримуватись при створенні та формуванні лісових насаджень. У наш час природні ліси зустрічаються досить рідко. А для того, щоб ці насадження були близькими до еталонних, в них необхідно проводити лісівницькі заходи.

На підприємстві головною господарсько- доцільною породою є Бук лісовий, який росте у типах D2. Найоптимальнішими умовами для даної породи є D2та С2 . Супутніми породами є Ялина та Ялиця.

За еталонні або господарсько-доцільні насадження в лісгоспі приймають насадження Іb, Іакласів бонітету. Площа цих насаджень складає відповідно 116,9 та 3413,7 гектарів.

 

До чинників що зумовили високу фактичну продуктивність можна віднести:

- наявність сприятливих кліматичних факторів (тепло, волога, світло);

- відповідність мікро і мезо рельєфу ;

- наявність сприятливих грунтових умов для головних лісотвірних порід;

- створення насаджень у відповідних типах лісорослинних умов;

- формування з допомогою рубок догляду та реконструктивних рубок відповідної структури, форми та густоти насаджень;

- технологія створення лісових культур.

Для формування високо-продуктивних насаджень в процесі росту, розвиткку та формування необхідно враховувати всі вищезгадані чинники.

Малоцінні ліси та їх характеристика

 

До малоцінних насаджень відносять вкриті лісовою рослинністю ділянки лісу природного чи штучного походження, які не відповідають за складом, продуктивністю та якістю середнім показникам типових насаджень, що зростають в даних лісорослинних умовах і які не досягають цих показників до віку стиглості. У таблиці 2.9 приведені деякі ділянки маллоцінних насаджень підприємства.

Таблиця 2.9

Малоцінні насадження лісового фонду ДП « Сторожинецьке ЛГ»

№кв. № вид Площа, га Склад насадження Вік, років Бонітет Повнота ТЛУ Запас, тис.м3 Запас, що вируб., тис.м3
8Бк2Ялє 0,40 Д2 0,29 0,08
1,6 5Яц3Г2Бк 0,85 С3 0,23 0,05
2,9 3Ял3Яц4Гр 0,90 Д3 0,31 0,03
9,0 1Бк3Яц6Гр 0,90 С3 0,25 0,09

 

 

Малоцінні, але високоповнотні лісові насадження, незадовільні за складом через недостатню участь головної породи, можна виправити рубками догляду. В Бердичівському лісгоспі до таких можна віднести насадження V класубонітету. Їх площа відповідно становить ( 164,3 га ).

Основними причинами утворення малоцінних насаджень є:

1) зміна цінних порід другорядними з господарської точки зору;

2) надмірне рекреаційне навантаження, що призводить до:

– зменшення запасу і приросту на корені;

– погіршення стану лісу;

– пошкоджується підріст, підлісок, трав’яний покрив;

– ущільнюється трав’яний покрив.

3) у зонах поблизу міст, великих промислових підприємств утворюється надмірна загазованість задимлення повітря, що призводить до усихання деревостану;

4) порушення гідрографічного режиму в річках і водоймах через неправильно спроектовані та проведені меліоративні заходи;

5) несприятливі кліматичні умови;

6) невідповідність ростучих порід даним лісорослинним умовам;

7) зрідження деревостанів та виникнення низькоповнотних деревостанів;

8) пошкодження шкідниками та хворобами.

Всі ці факторі в сукупності дуже згубно діють на ріст, розвиток, формування та продуктивність насадження.

 Последнее изменение этой страницы: 2017-01-18; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.226.97.214 (0.003 с.)