ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

І природокористування УкраїниННІ лісового і садово-паркового господарства

 

 

Кафедра лісівництва

 

Курсовий проект

На тему : «Регулювання якості та продуктивності лісів у

ДП «Сторожинецьке ЛГ»

 

 

Виконав: студент ОКР «Магістр»

1 курсу 1 групи Ржепко М. І.

Перевірив: асп. Гуменюк В. В.

 

Київ - 2016


ЗМІСТ

Вступ……………………………………………………………….....….4

Розділ 1.Характеристика природних умов, що впливають

на продуктивність лісів………………………………………………..5

1.1 Підпорядкування, місцезнаходження і площа підприємства…..5

1.2 Клімат ………………………………………………………………….7

1.3 Рельєф…………………………………………………………...9

1.4 Лісові ґрунти………………………………..…………….………...10

1.5 Гідрологія…………………………………………………………10

Розділ 2. Аналіз лісового фонду, продуктивності лісів та ведення лісового господарства………………………………………………...11

2.1. Аналіз лісового фонду……………………………...…………....11

2.2. Оцінка стійкості лісів……………………………….…….…...…18

2.3. Аналіз ефективності ведення лісового господарства з точки зору відповідний пріоритетів регулювання продуктивності лісів…………………………………………………………….…19

2.4. Аналіз та перелік продукції лісового господарства……...……21

2.5. Еталонні та господарсько-доцільні ліси……………..……...….22

2.6. Малоцінні ліси…………………………………………………....23

2.7. Визначення потенційної продуктивності лісів………….…......25

Розділ.3 Обґрунтування необхідності заходів, спрямованих на поліпшення складу деревних порід і підвищення їх якості та продуктивності ………………………………………………………..27

3.1.Організаційні заходи…………………………………..…………...28

3.2. Лісівничі заходи……………………………………………….......30

3.3. Лісокультурні заходи……………………………………………...34

3.4. Селекційно-генетичні заходи…………………….……….….......34

Розділ 4. Проект заходів щодо підвищення якості та продуктивності малоцінного насадження………….………….......36

4.1 Рубки догляду в малоцінних лісостанах як захід щодо підвищення їх якісного складу та продуктивності…………………………………….….…….36

Розділ 5. Господарська та економічна оцінка запроектованих заходів………………………………………………………………......42

Висновок…………………………………………………………….....48

Список використаної літератури…………………………………49

Додатки ………………………………………………………………...50


ВСТУП

 

Необхідність регулювання продуктивності лісів на сучасному етапі розвитку країни, зумовлена такими чинниками:

1. Переходом на власні ресурси деревини.

2. Економічна криза в державі, відсутність внутрішнього ринку та платіжоспроможного попиту.

3. Багаторічне ведення господарства способами які не в повній мірі забезпечували збереження природозахисних функцій лісу (непродумана меліорація, великі лісові пожежі, екологічні кризи на прикладі Закарпаття ).

4. Обмеженістю (низька лісистість, мілкоконтурність лісів) та низькою якістю значної частки лісових ресурсів, які є на даний час в Україні.

5. Зростанням попиту на деревину, сортименти вищого сорту, цін на деревину, які рано чи пізно зрівняються з світовими.

6. Складним екологічним станом лісів - необхідно міняти парадигму лісівництва в напрямку екологізації внаслідок різкого погіршання стану лісів. Найбільша деградація лісів відбувається в південно-східній частині країни.

РОЗДІЛ 1.ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИРОДНИХ УМОВ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ПРОДУКТИВНІСТЬ ЛІСІВ

Підпорядкування, місцезнаходження і площа підприємства.

ДП «Сторожинецьке лісове господарство» розташоване у південо-західній частині Чернівецької області на території трьох адміністративних районів: Сторожинецького, Глибоцького, Вижницького. Поштова адреса: 59000, Чернівецька обл. м. Сторожинець, вул. Б. Хмельницького 45.

Таблиця 1.1

Адміністративно - організаційна структура та загальна площа

№ пп Назва лісництва, місцезнаходження Адміністративний район Загальна площа, га
Жадівське, с. Стара Жадова Сторожинецький Вижницький Разом
Сторожинецьке, с. Глибочок Сторожинецький
Буденецьке, с. Буденець Сторожинецький Глибоцький Разом
Гільчанське, с. Банилів-Підгірний Сторожинецький
Банилівське, с. Банилів-Підгірний Сторожинецький
Чудейське, с. Чудей Сторожинецький
Красноїльське, смт. Красноїльськ Сторожинецький
Лаурське, смт. Красноїльськ Сторожинецький
Їжівське, с. Нижні Петрівці Сторожинецький
Верхньо-Петрівецьке, с. Верхні Петрівці Глибоцький  
  Всього по держлісгоспу в тому числі по адмін. районам       Сторожинецький Глибоцький Вижницький

 

 

Клімат

Згідно лісорослинного районування, розробленого П.І.Молотковим і І.Ф.Федцем територія держлісгоспу відноситься до трьох лісорослинних районів: ялицево-букові ліси східного Прикарпаття з висотою над рівнем моря (в.н.р.м.) 300-540 м , буково-дубові рівнинні ліси 140-500 м і буково-ялицеві ліси північного мегасхилу 400-800 м.

Клімат району по М.С.Адріанову відноситься до помірно-теплої зони, характерної для Прут-Сіретської межиріччя і Буковинського підгір’я.

Негативно впливають на ріст і розвиток лісових насаджень пізні весняні та ранньо осінні заморозки, зливи, що викликають ерозійні процеси і зсуви, а також вітри, швидкість яких сягає 7-15 м/с, що призводить до буреломів і вітровалів. У цілому клімат району розташування держлісгоспу сприяє для вирощування таких порід як: дуб, бук, ялина, ялиця.

Територія держлісгоспу за характером рельєфу поділяється на гірську і рівнинну частини. Гірська частина представляє собою гряду хребтів, що пролягає з північного-заходу на південний-схід. Хребти розділяються глибокими поперечними долинами річок й ущелинами. Найвищими вершинами є г. Петрушка – 1140м, г. Полтин -1097м (Красноїльське лісництво), г. Скала Довбуша -1066м (Банилівське лісництво), г. Битка – 1059м (Лаурське лісництво), Гашичкі Великі – 1012м (Гільчанське лісництво)

Таблиця 1.2

Кліматичні показники

Назва показника Одиниці виміру Значення Дата

 

Продовження таблиці 1.2

 

1.Температура повітря: · Середньорічна · Абсолютна максимальна · Абсолютна мінімальна 2.Кількість опадів за рік 3.Тривалість вегетаційного періоду 4.Останні заморозки 5.Перші приморозки 6.Середня дата замерзання рік 7.Середня дата початку паводку 8.Сніговий покрив: · Потужність · Час появи · Час сходження у лісі 9.Глибина промерзання ґрунту 10.Напрям вітрів, котрі переважають, за порами року: · Зима, весна, літо · Осінь 11. Середня швидкість вітрів, котрі переважають, за порами року: · Зима · Весна · Літо · Осінь 12.Відносна вологість повітря   градус градус градус мм днів     см     см     румб румб   с/м с/м с/м с/м   %   +7,9 +35 -32             ПнЗ ПдС   3,9 3,7 3,2 3,5       липень січень   28.04 27.09 10.12 20.03     25.11 8.03

 

Рельєф

Рівнинна частина представляє собою похилу пагорбисту рівнину між останнім хребтом і річкою Сірет з в.н.р.м. 205-500м.

До гірських лісів відноситься ліси Банилівського, Гільчанське, Красноїльського і Лаврського лісництв, до рівнинних – Жадівське, Сторожинецьке, Буденецьке, Чудейське, Їжівське Верхньо-Петрівецького.

В 1962 році у всіх лісництвах, які віднесені до рівнинних, а в 1969 році у гірських лісництвах було проведено грунтово-лісопатологічне обстеження.

Ерозійні процеси на території держлісгоспу проявляються всюди. Вони відображаються в змиві і розмиві підстилаючи порід і ґрунтового покриву, що часто призводить до зсувів, розвитку площинної та лінійної ерозії ґрунтів.

Територія держлісгоспу розташована в басейні річки Сірет.

За ступенем вологості більша частина ґрунтів відноситься до вологих. На долю земель з надмірним зволоженням приходиться 1,7% площі, вкритих лісовою рослинністю земель. Болота займають 4 га.

Лісові грунти

Дерново-підзолисті ґрунти являються основними на території Сторожинецького ЛГ. Утворення їх обумовлено широким розвитком піщаних та глинисто-піщаних карбонатних відкладень легкого механічного складу в умовах теплого і вологого клімату. Значна роль в утворенні цих ґрунтів належить деревній та трав’яній рослинності, яка сприяла формуванню дернового горизонту в підзолистих ґрунтах. По степені опідзоленості вони поділяються на три типи: слабо-, середньо- та сильно опідзолені.

Поверхневими відкладами, котрі служать ґрунтоутворюючими породами, по території ДП «Сторожинецьке лісове господарство» є сучасні річкові, древні річкові, водно-льодовикові і озерні відклади.

Крім того, слабо закріплені слабо гумусові піски становлять 28,5 га (0,1%); кар’єри – 29,0 га (0,1%); води – 421,8 га (1%); ділянки з порушеним ґрунтовим покривом, дороги, просіки та інші – 749,2 га (1%).

Гідрологія

Територія лісгоспу розташована в басейнах річки Сірет та її приток.

 

 

РОЗДІЛ 2

Последнее изменение этой страницы: 2017-01-18; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.200.252.156 (0.012 с.)