ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ВИМОГИ ДО ДЕМОНСТРАЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВДИПЛОМНОЇ РОБОТИ

11.1 Графічні матеріали дипломної роботи

11.1.1 Графічні матеріали дипломної роботи – рисунки, фотографії, схеми, алгоритми, графіки, таблиці, математичні моделі, формули виконувати на аркушах стандартних форматів. Зміст графічних матеріалів повинен відображати результати, які отримані в дипломній роботі. Кількість аркушів 8…10. За рішенням кафедри кількість аркушів може корегуватись.

11.1.2 Усі літерні позначення на аркушах повинні мати пояснення в написах під рисунками, графіками, діаграмами, номограмами, фотографіями. Всі позиції, що позначені на рисунках, графіках і т.п., повинні бути розшифровані на вільному місці аркуша.

11.1.3 Для спрощення обліку та зберігання графічні матеріали дипломних робіт необхідно оснащувати основними написами. Основний напис розташовувати у правому нижньому куті листа уздовж довгої чи короткої сторони (рис. 11.1).

Рис. 11.1 Розташування основного напису

 

 
 

11.1.4 Форма основного напису показана на рисунку 11.2.

 

Рис. 11.2 Форма основного напису на графічних матеріалах

дипломної роботи

11.1.5 В графах основного напису указувати:

у графі 1 – найменування графічного документа. У кінці найменування документа крапку не ставити. У найменуванні, що складається з декількох слів, на першому місці ставити іменник, наприклад: «Схема функціональна»;

у графі 2 – позначення документа за структурою, яка показана на рисунку 11.3. При необхідності, за рішенням кафедри, структура може бути доповнена двома знаками, які відображають характер документа (наприклад, СХ – схема, ТБ – таблиця і т.і.);

у графі 3 – прізвища осіб, які підписують документ:

- «Розроб.» – прізвище студента;

- «Керівн.» – прізвище керівника дипломної роботи;

- «К.розд.» – прізвище керівника розділу;

- «Н.конт.» – прізвище особи, що здійснює нормоконтроль;

у графі 4 – підписи осіб, прізвища яких вказані в графі 3;

у графі 5 – дату підписання;

у графі 6 – літеру Н (навчальний);

у графі 7 – назву ВНЗ (ДНУЗТ);

у графі 8 – номер аркушу;

у графі 9 – кількість аркушів (заповнювати графу тільки на першому аркуші).

 

 

 

Рис. 11.3 Структура позначення документа

 

 

11.2 Мультимедійні демонстраційні матеріали дипломної роботи

11.2.1 Мультимедійні демонстраційні матеріали дипломної роботи – відеофайли, анімація, презентації, комп’ютерні фотографії, рисунки, графіки тощо повинні відображати результати, які отримані в дипломній роботі.

11.2.2 Мультимедійні демонстраційні матеріали можуть бути як самостійними, так і доповнювати графічні матеріали. Кількість графічних аркушів, в цьому випадку, можна зменшувати.

11.2.3 Мультимедійні демонстраційні матеріали не замінюють доповідь. Показ відеофайлу (-ів), анімаційних роликів, презентації тощо студент повинен супроводжувати коментарями та поясненнями.

11.2.4 Відео та мультимедійні матеріали надавати у виді окремих файлів тривалістю 1-3 хвилини, в кожному з яких, за допомогою відео чи анімаційних моделей, показувати завершений технологічний цикл чи його частину, роботу механізму чи окремого вузла, тощо. Кожному файлу надавати номер та назву, яка відображає його суть. Номер файлу відображати під час його демонстрації в правому верхньому куті екрану.

11.2.5 Мультимедійну презентацію дипломної роботи складати із 8…10 слайдів. Кожному слайду надавати номер та назву. Номер слайду відображати під час його показу в правому верхньому куті екрану. Назву слайду розташовувати в верхній частині посередині. Слайди слід роздрукувати на аркушах формату А4. Під час доповіді студента на засіданні ДЕК, роздрукований екземпляр знаходиться у членів ДЕК. Після захисту дипломної роботи роздрукований екземпляр слайдів зберігати на кафедрі.

11.2.6 Інші мультимедійні демонстраційні матеріали фотографії, рисунки, графіки тощо повинні мати номер та назву. Номер відображати в правому верхньому куті екрану. Назву розташовувати в верхній частині посередині. Фотографії, рисунки, графіки тощо роздруковувати на аркушах формату А4. Під час доповіді студента на засіданні ДЕК, роздрукований екземпляр знаходиться у членів ДЕК. Після захисту дипломної роботи роздрукований екземпляр фотографій, рисунків, графіків тощо зберігати на кафедрі.

11.2.7 Мультимедійні демонстраційні матеріали надавати записаними на CD- чи DVD- компакт-диск. Компакт-диск підписувати, указуючи назву дипломної роботи, рік виконання, номер групи та прізвище студента. Зберігати компакт-диск у конверті, який необхідно приклеїти з внутрішньої сторони до середини задньої обкладинки дипломної роботи.

11.3 Натурні демонстраційні матеріали дипломної роботи

11.3.1 Натурні демонстраційні матеріали дипломної роботи – моделі, макети, зразки виробів повинні продемонструвати результати, які отримані в дипломній роботі.

11.3.2 Натурні демонстраційні матеріали, як правило, доповнюють графічні матеріали. Кількість графічних аркушів, в цьому випадку, можна зменшувати.

11.3.3 Натурні демонстраційні матеріали повинні мати упаковку для зберігання. Упаковку підписують, указуючи назву дипломної роботи, рік виконання, номер групи та прізвище студента.

Последнее изменение этой страницы: 2016-12-30; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.237.205.144 (0.005 с.)