ТОП 10:

Білет 43. Психологічні основи морального виховання школярів.Моральне виховання — це виховний вплив школи, сім'ї, громадськості, що має на меті формування стійких моральних якостей, потреб, почуттів, навичок поведінки на основі засвоєння ідеалів, норм і принципів моралі та практичної діяльності.

Моральне виховання — дуже важка робота для вчителя, тому що не завжди збігаються вимоги школи і сім'ї, у суспільстві відбувається багато негативного, нелегко скласти програму виховної роботи, усе в ній передбачити і виконати. Крім того, виховання має внутрішні суперечності: не спрацьовує відразу зворотний зв'язок (результатів виховної роботи відразу не побачиш), виховання потрібно здійснювати за багатьма напрямами (розумовим, моральним, трудовим, естетичним, екологічним, правовим, статевим, фізичним тощо). І все це потрібно зробити вчителю.

Методологічною основою морального виховання є етика — наука про мораль, її природу, структуру і особливості походження. Мораль — це система принципів, норм і правил, які регулюють поведінку людини в суспільстві, роблять її правильною. Поняття "моральний", "моральність" використовують, коли мова йде про конкретний вчинок, практичну сторону стосунків. Отже, мораль, етику і моральність не можна вважати синонімами.

Зміст морального включає в себе формування національної свідомості, виховання любові до розбудови національної державності; патріотизм; участь молоді в практичних справах розбудови нашої держави; формування в учнів почуття гідності, гордості за свою Батьківщину, вірності Україні. У зміцненні патріотичних почуттів велику роль відіграє героїчне виховання — формування бойового морально-психологічного духу, виховання глибокого розуміння громадянського обов'язку, готовності захищати Батьківщину, оволодіння військовими знаннями, вивчення бойових традицій та героїчних сторінок історії українського народу, його збройних сил,

В педагогічній науці, психології немає спеціально визначеного поняття "моральне розвиток дитини ".

Поняття "Моральний розвиток особистості" звучить в контексті теорії розвитку особистості. Поняття "моральність" і "мораль" часто ототожнюють. Але мораль - це категорія суспільно-історична. Моральність-категорія внутрішня, відображає моральні потреби, які зароджуються і зазнають складне розвиток всередині особистості. Поняття "моральний розвиток" як псіхопедагогіческій процес не тільки правомірно, але й необхідно, так як воно має внутрішній характер, а розвивати можна те, що вже закладено в людині. Моральне розвиток - це не формування окремих якостей особистості, а розвиток цілісного якості, що базується на емоційно-вольової сфері особистості.

Процес морального розвитку обумовлений природним потенціалом індивідуально і тому глибоко індивідуальний. Процес морального розвитку підлітків носить особистісно обумовлений характер. Необхідний облік вікових і індивідуальних особливостей учнів, що сприяють або, навпаки, негативно впливають на формування особистісних властивостей та якостей. Не є виключення з цього правила честь і гідність особи, основою яких є високий рівень самосвідомості учнів, їх здатність до рефлексії моральної самооцінки і самоповазі.

В критичних ситуаціях, як дорослі, так і підлітки, не маючи твердих моральних принципів, дуже скоро на гіркому досвіді переконуються в тому, що байдужість до моралі, аморальність зрештою руйнують душевну гармонію, роблять людину рабом власних бажань, вводять його у відчай.

Свідоме розвиток у собі моральності неможливо розпочати або занадто рано, або занадто пізно. Людина розвиває в собі позитивні риси протягом усього життя, беручи високоморальні рішення - навіть у найскладніших ситуаціях.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-12-29; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.232.38.214 (0.006 с.)