ТОП 10:

Організація робіт із створення інформаційних системІнформаційні системи не створюється водночас і назавжди. Вони постійно розвиваються і модернізуються, що висуває певні вимоги до їх створення. Процес створення інформаційних систем являє собою сукупність упорядкованих у часі, взаємопов'язаних і об'єднаних у стадії та етапи робіт, виконання яких є необхідним і достатнім для створення системи, що відповідає заданим вимогам. Етапи є елементами стадій, а їх сутність та зміст залежить від використовуваних технічних і програмних засобів. Схематично цей процес відображено на рис.2.4.

Розглянемо детальніше відповідні стадії і етапи:

(1) Стадія формування вимог до інформаційної системи

Етапи: обстеження об'єкта; обгрунтування необхідності створення системи; формування вимог користувача до неї; оформлення звіту та заявки на її розробку.

(2) Стадія розробки концепції інформаційної системи

Етапи: вивчення об'єкта; виконання науково-дослідницьких робіт (НДР); розробка варіантів концепції інформаційних систем; вибір того з них який задовільняє вимоги користувача; оформлення звіту.

(3) Стадія розробки технічного завдання

Етапи: розробка технічного завдання та його затверження.

(4) Стадія ескізного проектування

Етапи: розробка попередніх проектних рішень стосовно системи та окремих її частин.

 

Рис.2.4.Послідовність організаційних робіт зі створення інформаційних систем

(5) Стадія технічного проектування

Етапи: розробка проектних рішень системи, її частин; оформлення документації на поставку чи розробку виробів для комплектування системи; розробка завдань проектування

(6) Стадія робочого проектування

Етапи: створення чи адаптація програм; створення робочої документації на систему

(7) Стадія впровадження системи в дію

Етапи: підготовка до впровадження; підготовка персоналу; комплектування інформаційної системи; монтажні роботи; дослідна експлуатація; приймальні випробування.

(8) Стадія супроводження

Етапи: виконання робіт, згідно з гарантійними зобов'язаннями та післягарантійне обслуговування.

Залежно від складності і завдань до інформаційної системи, не всі вище перераховані стадії є обов'язковими. Однак, завжди обов'язковою є (3) Стадія розробки технічного завдання в результаті якої оформляється документ «Технічне завдання». Його розробляє замовник. Технічне завдання поділяється на 9 розділів. В ньому визначено вимоги до автоматизації функцій і завдань, до внутрішнього забезпечення системи; регламентовано організацію розробки; розміри витрат; терміни виконання стадій і етапів робіт; визначено черговість розробки і впровадження системи. Головними розділами технічного завдання є:

1) Загальні відомості - містить повну та умовну назву роботи, замовника і об'єкта.

2) Призначення і мета роботи – визначає призначення і мету автоматизації (скорочення термінів обробки даних, мінімізація витрат тощо).

3) Характеристика предметної області – включає відомості про об’єкт управління та процеси, які підлягають автоматизації, умови виконання.

4) Основні вимоги – найважливіший розділ технічного завдання; містить вимоги щодо рішень і системи в цілому; до взаємозв'язків різних комплексів задач один з одним та з іншими системами; вимоги щодо всіх видів забезпечення тощо).

Інші розділи уточнюють обсяги і терміни виконаня робіт, визначають інші параметри створоюваної системи.

Наступним обов’язковим етапом є документ «Технічний проект», який є результатом виконання (5) стадії технічного проектування. Він складається з загальносистемної документації та документів щодо функціональної та забезпечувальної частин системи. Документація до функціональної частини містить проектні рішення з автоматизації функцій та постановки задач системи; до забезпечувальної - інформацію з програмного, технічного та інших видів забезпечення.

На (6) стадії робочого проектування найбільш трудомісткою є операція обробки та відлагодження робочих програм.

На (7) стадії впровадження при здійсненні пробної експлуатації виправляються недоліки, помилки; визначаються обсяги виконаних робіт і встановлюється відповідність здобутих результатів вимогам технічного завдання.

За умови, коли інформаційна система вже функціонує, технічний комплекс і базове програмне забезпечення вже задані, процес розробки комп’ютерного розв’язання задач поділяється на 7 етапів:

(1) формування вимог - аналог технічного завдання;

(2) постановка задачі - елемент технічного проектування;

(3) побудова алгоритму розв'язання задачі;

(4) розробка контрольного приладу;

(5) розробка машинної блок-схеми та программ;

(6) відлагодження розроблених программ;

(7)прийняття в експлуатацію.

Роботи істотно спрочуються, коли для їх розв’язання використовуються типові проектні рішення та пакети прикладних програм. Тоді фактично відбувається просте «прив’язування» чи добір потрібних повідомлень типових проектних рішень та пакетів прикладних програм.

Тема 3. Електронні системи передавання банківської інформаціїПоследнее изменение этой страницы: 2016-12-30; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.237.200.21 (0.004 с.)