ТОП 10:

Вправи на рецепцію інтонаційних моделей 

Вправи цієї групи призначені для розвитку інтонаційного слуху і мають такі ж види, як і вправи для розвитку фонематичного слуху:

 

- вправи на впізнавання ІнМ,

- на диференціацію ІнМ

- ідентифікацію.

-

Проте, на відміну від вправ для розвитку фонематичного слуху, вони мають умовно-комунікативний характер, що слід відобразити у завданні до вправи. Наведемо приклади завдань до вправ на рецепцію ІнМ.

 

Вправи на впізнавання

 

Послухайте розпорядження, які батьки дають своїм дітям. Підніміть руку (сигнальну картку), коли ви почуєте, що розпорядження зроблене у формі прохання.

1) Water the flowers, / please.

2) 2) Go /shopping, please.

3) 3) Clean the \room, please. Etc.

4)

Вправи на диференціацію

 

Послухайте розпорядження, які дають дітям батько й мати.Вирішіть, чи обидва вони звертаються до дітей з проханням. Якщо так, поставте знак “+” біля відповідного номера, якщо ні — знак "-". Наприклад:

1) Mother: Go \shopping, please.

Father: Clean the /room, please.

2) Mother: Read the /book, please.

Father: Read the /book, please. Etc. (Ключ: 1+,2-)

 

Вправа на ідентифікацію

 

Послухайте розпорядження, які дають батьки. Визначте, де вони звертаються до дітей з проханням (П), а де з наказом (Н). Зробіть відповідні позначки біля номера кожного розпорядження.

Дітям роздаються контрольні картки для виконання завдання.

Результат перевіряється за ключем. При наявності помилок фонограма з розпорядженнями прослуховується знову.

У такий же спосіб діти можуть визначити, в якому настрої були співрозмов­ці, впевнений чи ні був диктор у своїх твердженнях, чи ввічливі були діти, звертаючись до свого товариша, тощо.

 

Вправи на (ре)продукцію інтонаційних моделей

 

За своїм характером це умовно-комунікативні рецептивно-репродуктивні вправи на

імітацію,

підстановку і

трансформацію ЗМ,

а також продуктивні вправи на самостійне вживання ІМ на рівні фрази та понадфразової єдності.

 

Вправи на імітацію

 

Попросіть товариша зробити те, про що я прошу вас. Наприклад:

Т: Open the /bag.

P: (звертаючись до товариша): Open the /bag, please.

 

Вправи на підстановку

 

Я звернуся до вас з проханням дати мені певну річ. Зверніться до товариша з подібним проханням, але попросіть іншу річ. Наприклад:

Т: Give me a / book

P: (звертаючись до товариша): Give me а / pen.

 

Вправи на трансформацію

 

Послухайте мої накази і передайте їх товаришеві як прохання. Наприклад:

Т: Read the /book.

P: Read the \book.

 

Вправа на самостійне вживання ІнМ

 

У мене на столі багато речей. Якщо ви попросите їх англійською мовою, ви їх одержите. Наприклад:

P: Give me а / book.

Т: Here you are.

P: Thank you.

 

Робота над інтонацією має продовжуватись при виконанні комунікативних вправ у говорінні, аудіюванні та читанні вголос, бо ІнМ по-справжньому можна вжити (чи зрозуміти) лише у процесі спілкування в різноманітних мовленнєвих ситуаціях. Саме в цих умовах слід перевіряти, як добре учні засвоїли відібрані ІнМ іноземної мови.

 

Контроль та оцінка вимови здійснюються вчителем з урахуванням помилок у мовленні учнів.

 

Необхідно розрізняти

-фонетичні помилки, що впливають на якість звучання. This Zis

-фонологічніпомилки , що впливають на зміст звучання. Walk – work

 

У неспеціалізованих середніх навчальних закладах, де одним з основних принципів навчання вимови залишається принцип апроксимації, фонетичні помилки не беруться до уваги, тому що основна мета спілкування—розуміння —досягнута.

Враховується наявність та кількість фонологічних помилок. Але вищезгадане не стосується спеціалізованих мовних шкіл, гімназій та ліцеїв, в яких мета навчання іноземної мови наближається до мети мовного вузу володіти іноземною мовою на рівні, наближеному до культурних носіїв. У цих випадках вимова учнів оцінюється і за фонетичними, і за фонологічними ознаками.

 

 

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

 

Що складає фонетичний мінімум у загальноосвітній школі

Які є критерії відбору фонетичного матеріалу

Якими є вимоги до вимови учнівПоследнее изменение этой страницы: 2016-12-30; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.204.55.168 (0.003 с.)