ТОП 10:

ПЕРЕДПРОЕКТНЕ ОБСТЕЖЕННЯ ОБ’ЄКТУ АВТОМАТИЗАЦІЇКУРСОВА РОБОТА

з дисципліни «Інформаційні системи та технології обліку»

на тему: « Автоматизація обліку бізнес-процесів торговельної діяльності підприємства (на прикладі ДП «Березнівське лісове господарство»)

 

Студентки III курсу групи ЕК-31

напряму підготовки 6.030502 «Економічна кібернетика»

спеціальності «Економічна кібернетика»

Васюк Оксани Олександрівни

 

Керівник: доц. Хомич С.В. (або в. Стрільчук Р.М.)

 

Національна шкала ________________

Кількість балів: __________

Оцінка: ECTS _____

Члени комісії

_____________ доц. Хомич С.В.

_____________ в. Стрільчук Р.М.

_____________ ст.в. Пляшко О.С.

 

м. Рівне – 2016 рік


ЗМІСТ

 

ВСТУП.. 3

1. ПЕРЕДПРОЕКТНЕ ОБСТЕЖЕННЯ ОБ’ЄКТУ АВТОМАТИЗАЦІЇ. 5

1.1. Короткий опис підприємства та історія розвитку. 5

1.2. Опис існуючих бізнес-процесів. 7

1.3. Дослідження сучасних систем та технологій автоматизації обліку. 11

2. ОРГАНІЗАЦІЯ ПІДГОТОВЧОГО ЕТАПУ ВПРОВАДЖЕННЯ ІС.. 14

2.1. Загальне налаштування інформаційної системи. 14

2.2. Заповнення класифікаторів та основних довідників. 16

2.3. Облік номенклатури та формування початкових залишків на складі 18

2.5. Облік партнерів та налаштування взаємодії з ними. 24

3. ОПИС АЛГОРИТМІВ ОБЛІКУ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ В ІНФОРМАЦІЙНІЙ СИСТЕМІ. 29

3.1. Автоматизація процесів закупки. 29

3.2. Операції реалізації товарів та послуг. 32

3.3. Облік операцій з підзвітними особами. 34

3.4. Облік доходів та витрат, формування фінансового результату діяльності 36

ВИСНОВКИ.. 38

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ТА РЕСУРСІВ.. 39

 


ВСТУП

Лісова та лісопереробна промисловість є важливою складовою економіки України. Її зародження відбулось в кінці 18 — на початку 19 століття. Саме на цей період припадає виникнення лісопильно-деревообробних та меблевих підприємств. У другій половині 19 століття розвиток даної галузі промисловості зазнає певних зрушень — з’являється лісохімічне виробництво. З виникненням автоматизованих механізмів, завершилось формування лісової та лісопереробної промисловості в 1950-1990 роках. На підприємствах почали впроваджуватись механізовані та автоматизовані лінії, новітнє устаткування з програмним керуванням, сучасні технології та матеріали, особливо в меблевому виробництві.

Актуальність теми: в умовах глобалізації значно зростає роль інформаційних технологій як важливого інструменту підвищення ефективності функціонування економічних систем різних масштабів. Впровадження АІС дозволяє перенести передовий інтелектуальний капітал у вигляді оптимальних бізнес-процесів в діяльність підприємств.


Мета роботи полягає у використанні функціональних можливостей конфігурації 1С:Управління торгівлею для України, ред. 3.0 для автоматизації обліку бізнес-процесів торговельного підприємства.

Завдання роботивипливають із поставленої мети:

1. Дати загальну характеристику досліджуваного об’єкта;

2. Організація підготовчого етапу впровадження 1С;

3. Описати алгоритми обліку бізнес-процесів в інформаційній системі;

4. Зробити висновки.

Об’єктом дослідженняданої роботи є ДП «Березнівське лісове господарство»

Предметом дослідженняє впровадження прикладного програмного забезпечення а саме конфігурації 1С:Управління торгівлею для України 3.0»

Методи дослідження обумовлені об’єктом і предметом аналізу курсової роботи:

§ при визначенні актуальності та необхідності впровадження системи 1С використано системно-діяльнісний підхід;

§ у процесі опрацювання вхідної, вихідної та нормативно-довідкової інформації було обрано методи аналізу, синтезу, абстрагування та узагальнення;

§ метод моделювання був використаний при побудові структурно-функціональних моделей, розкритті бізнес-процесів підприємства.ПЕРЕДПРОЕКТНЕ ОБСТЕЖЕННЯ ОБ’ЄКТУ АВТОМАТИЗАЦІЇ

ОРГАНІЗАЦІЯ ПІДГОТОВЧОГО ЕТАПУ ВПРОВАДЖЕННЯ ІС

ОПИС АЛГОРИТМІВ ОБЛІКУ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ В ІНФОРМАЦІЙНІЙ СИСТЕМІ

ВИСНОВКИ

У даній курсовій роботі були вирішені основні завдання обумовлені метою роботи. Так у першому розділі курсової роботи було дано коротку характеристику ДП «Березнівського лісового господарства», а також розкрито основні види і напрямки діяльності підприємства. Крім того був проведений опис основних бізнес-процесів підприємства. Як показало це дослідження організація діяльності ДП «Березнівське лісове господарство» не є досконалою, і потребує вирішення деяких організаційних питань.

Другий розділ курсової містить у собі змістовну інформацію що до таких питань як впровадження конфігурації, задання основних параметрів для роботи конфігурації. Крім того були описані етапи створення та заповнення основних класифікаторів та довідників. Покроково описаний етап створення позицій номенклатури, її групування та задання для неї реквізитів, створення і задання цінової політики підприємства, створення довідника партнери і налаштування взаємодії з ними. Хочеться добавити лише те що в конфігурації 1С:Управління торгівлею для України 3.0 дуже вдало розроблені механізми щодо рішення таких завдань, і не потребують великих зусиль.

Третій розділ курсової роботи мітить пояснення до таких питань як же саме здійснювати покупки та проводити реалізації товарів і послуг. Так як підприємство ДП «Березнівське лісове господарство», в основному займається роздрібною і оптовою торгівлею, тому і були проведені реалізації товарів у роздріб та оптом. Також система ж дозволяє реалізувати і іншими різними способами.


КУРСОВА РОБОТА

з дисципліни «Інформаційні системи та технології обліку»

на тему: « Автоматизація обліку бізнес-процесів торговельної діяльності підприємства (на прикладі ДП «Березнівське лісове господарство»)

 

Студентки III курсу групи ЕК-31

напряму підготовки 6.030502 «Економічна кібернетика»

спеціальності «Економічна кібернетика»

Васюк Оксани Олександрівни

 

Керівник: доц. Хомич С.В. (або в. Стрільчук Р.М.)

 

Національна шкала ________________

Кількість балів: __________

Оцінка: ECTS _____

Члени комісії

_____________ доц. Хомич С.В.

_____________ в. Стрільчук Р.М.

_____________ ст.в. Пляшко О.С.

 

м. Рівне – 2016 рік


ЗМІСТ

 

ВСТУП.. 3

1. ПЕРЕДПРОЕКТНЕ ОБСТЕЖЕННЯ ОБ’ЄКТУ АВТОМАТИЗАЦІЇ. 5

1.1. Короткий опис підприємства та історія розвитку. 5

1.2. Опис існуючих бізнес-процесів. 7

1.3. Дослідження сучасних систем та технологій автоматизації обліку. 11

2. ОРГАНІЗАЦІЯ ПІДГОТОВЧОГО ЕТАПУ ВПРОВАДЖЕННЯ ІС.. 14

2.1. Загальне налаштування інформаційної системи. 14

2.2. Заповнення класифікаторів та основних довідників. 16

2.3. Облік номенклатури та формування початкових залишків на складі 18

2.5. Облік партнерів та налаштування взаємодії з ними. 24

3. ОПИС АЛГОРИТМІВ ОБЛІКУ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ В ІНФОРМАЦІЙНІЙ СИСТЕМІ. 29

3.1. Автоматизація процесів закупки. 29

3.2. Операції реалізації товарів та послуг. 32

3.3. Облік операцій з підзвітними особами. 34

3.4. Облік доходів та витрат, формування фінансового результату діяльності 36

ВИСНОВКИ.. 38

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ТА РЕСУРСІВ.. 39

 


ВСТУП

Лісова та лісопереробна промисловість є важливою складовою економіки України. Її зародження відбулось в кінці 18 — на початку 19 століття. Саме на цей період припадає виникнення лісопильно-деревообробних та меблевих підприємств. У другій половині 19 століття розвиток даної галузі промисловості зазнає певних зрушень — з’являється лісохімічне виробництво. З виникненням автоматизованих механізмів, завершилось формування лісової та лісопереробної промисловості в 1950-1990 роках. На підприємствах почали впроваджуватись механізовані та автоматизовані лінії, новітнє устаткування з програмним керуванням, сучасні технології та матеріали, особливо в меблевому виробництві.

Актуальність теми: в умовах глобалізації значно зростає роль інформаційних технологій як важливого інструменту підвищення ефективності функціонування економічних систем різних масштабів. Впровадження АІС дозволяє перенести передовий інтелектуальний капітал у вигляді оптимальних бізнес-процесів в діяльність підприємств.


Мета роботи полягає у використанні функціональних можливостей конфігурації 1С:Управління торгівлею для України, ред. 3.0 для автоматизації обліку бізнес-процесів торговельного підприємства.

Завдання роботивипливають із поставленої мети:

1. Дати загальну характеристику досліджуваного об’єкта;

2. Організація підготовчого етапу впровадження 1С;

3. Описати алгоритми обліку бізнес-процесів в інформаційній системі;

4. Зробити висновки.

Об’єктом дослідженняданої роботи є ДП «Березнівське лісове господарство»

Предметом дослідженняє впровадження прикладного програмного забезпечення а саме конфігурації 1С:Управління торгівлею для України 3.0»

Методи дослідження обумовлені об’єктом і предметом аналізу курсової роботи:

§ при визначенні актуальності та необхідності впровадження системи 1С використано системно-діяльнісний підхід;

§ у процесі опрацювання вхідної, вихідної та нормативно-довідкової інформації було обрано методи аналізу, синтезу, абстрагування та узагальнення;

§ метод моделювання був використаний при побудові структурно-функціональних моделей, розкритті бізнес-процесів підприємства.ПЕРЕДПРОЕКТНЕ ОБСТЕЖЕННЯ ОБ’ЄКТУ АВТОМАТИЗАЦІЇПоследнее изменение этой страницы: 2016-12-30; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.234.214.113 (0.02 с.)