ТОП 10:

РОЗДІЛ V СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНИХ ДЖЕРЕЛТеорія та методика викладання народно-сценічного танцю

1. Александрова В. Испанские народные танцы / В. Александрова. – Л., 1959.

2. Альфонсо Пуиг Кларамунт Искусство танца фламенко / Пуиг Кларамунт Альфонсо Пуиг Кларамунт, Флора Альбайсин. – М., 1984.

3. Балет. Энциклопедия. – М., 1981.

4. Бондаренко Л. Танцювальні композиції та етюди танців народів світу. – Ч. 1, 2 / Л. Бондаренко, О. Бердовський. – К. : Музична Україна, 1975.

5. Володько В. Методика викладання народно-сценічного танцю : навч.-метод. посіб. Вид. 2-е, перероб. / В. Володько. – К. : ДАКККіМ, 2007.

6. Голдрич О. Хореографія : Посібник з основ хореографічного мистецтва та композиції танцю. / Олег Семенович Голдрич . - Львів: Край, 2003. -160 с.

7. Гусев Г. Методика преподавания народного танца. Танцевальные движения и комбинации на середине зала / Г. Гусев. – М, 2003.

8. Гусев Г. Методика преподавания народного танца. Этюды/ Г. Гусев. – М, 2004.

9. Гусев Г. Методика преподавания народного танца. Упражнения у станка / Г. Гусев. – М, 2005.

10. Есаулова К. Народно-сценический танец / К. Есаулова, И. Есаулов – Ижевск, 2004.

11. Зайцев Є. В., Основи народно-сценічного танцю. Навчальний посібник для вищих навчальних закладів культури і мистецтв I-IV рівнів акредитації / Видання друге, доопрацьоване і доповнене / Є.В. Зайцев, Ю.В. Колесниченко. – Вінниця: НОВА КНИГА, 2007. – 416 с.

12. Зацепина К. Народно-сценический танец / К. Зацепина, А. Климов, К. Рихтер, Н. Толстая, Е.Фарманянц. – М., 1976.

13. Камін В. Народно-сценічний танець: груповий розподіл вправ біля станка : навч. посіб./ В. Камін. - К. : ДАКККіМ, 2008.

14. Кокуленко Б. Г. Степова Терпсихора. / Борис Григорович Кокуленко. – Кіровоград : видавництво «Степ». 1999 – 213 с.

15. Лопухов А. Основы характерного танца / А. Лопухов, А. Ширяев, А. Бочаров. – Л. - М., 1939.

16. Матвеев В. Теория и методика преподавания русского народного танца / В. Матвеев. – СПбГУП, 1999.

17. Стуколкина Н. Четыре зкзерсиса. Уроки характерного танца / Н. Стуколкина . – М., 1972.

18. Ткаченко Т. Народные танцы / Т. Ткаченко. – М., 1975.

19. Ткаченко Т. Народный танец. / Тамара Степановна Ткаченко. – М.: Искусство, 1967 – 792 с.

20. Универсальная энциклопедия для юношества. Страны и народы. / Сост. В.Б. Новичков. – М.: «Педагогика – Пресс», Издательский дом «Современная педагогика», 2000. – 712 с.

21. Хрестоматия народно-сценического танца для фортепиано. – М. : Музыка, 1976; Выпуск II, 1977.

22. Шевлюга С. Самоучитель испанских и ціганских танцев.Фламенко / С.Шевлюга, О. Горяинова. – Ростов н/ Д: Феникс, 2005.

Теорія та методика викладання українського народно-сценічного танцю

23. Антипова І. Танцювальний гурток у клубі/ І.Антипова. - К.: Мистецтво, 1972.

24. Антипова І. Танці Поділля/ І.Антипова. - К.: Мистецтво, 1971.

25. Антипова І. Танці Волині./ І.Антипова - К.: Мистецтво, 1973.

26. Балог К. Танці Закарпаття/ К.Балог – Ужгород: Госпроз. редакційно-видавничий відділ комітету інформації, 1998.

27. Василенко К. Лексика українського народносценічного танцю/ Ким Василенко. - К.: Мистецтво, 1996.

28. Василенко К. Український танець/ Ким Василенко. - К.: ІПК ПК, 1997.

29. Василенко К. Танці Полтавщини/ Ким Василенко. - К.: Мистецтво, 1969.

30. Верховинець В. Теорія українського народного танцю/ Василь Верховинець. - К.: Муз. Україна, 1990.

31. Герасимчук Р. Розвиток народного хореографічного мистецтва Радянського Прикарпаття/ Роман Герасимчук. - К.: Наукова думка, 1956.

32. Голдрич О. Хореографія: Посібник з основ хореографічного мистецтва та композиції танцю/ Олег Голдрич. – Вид. друге, доповнене. – Львів: «Сполом», 2006.

33. Гуменюк А. Народне хореографічне мистецтво України/ Андрій Гуменюк. - К.: АН УРСР, 1963.

34. Гуменюк А. Українські народні танці/ Андрій Гуменюк. - К.: Наукова думка, 1969.

35. Гусєв Г. Методика викладання народного танцю. Танцювальні рухи і комбінації на середині залу/ Г. Гусєв. – М.: ВЛАДОС, 2003.

36. Демків Д. Ярослав Чуперчук – феномен гуцульської хореографії/ Дана Демків. - Коломия: Видавничо-поліграфічне товариство “Вік”, 2001.

37. Зайцев Є. Основи народно-сценічного танцю/ Є. Зайцев. - Ч.1. - К.: Мистецтво, 1975.

38. Зайцев Є. Основи народно-сценічного танцю/ Є. Зайцев. -Ч.2. - К.: Мистецтво, 1976.

39. Зубатов С. Основи викладання українського народно-сценіч­ного танцю/ Зубатов. - К.: ІПК ПК, 1995.

40. Зубатов С. Методика викладання хореографічних дисциплін/ С.Зубатов. – К.: КНУКіМ, 2008.

41. Камін В. Народно-сценічний танець: груповий розподіл вправ біля станка/ Володимир Камін. - К.: ДАКККіМ, 2008.

42. Кирилюк В. Основи хореографічного фольклору України/ Валерій Кирилюк. – Ніжин: Видавницьтво НДУ ім. М. Гоголя, 2009.

43. Колосок О. Майстри народно-сценічного танцю: біографічний довідник/ Олександр Колосок. – К.: ДАКККіМ, 2008.

44. Купленник В. Нариси з історії українського народного танцю/ В. Купленник. - К.: ІЗМН, 1997.

45. Литвиненко В. Зразки народної хореографії/ Віктор Литвиненко. – К: Альтерпрес, 2007.

46. Марко Ю. Хореографічний фольклор східного регіону Чернівецької області/ Юрій Марко. –Чернівці: Друк Арт, 2009.

47. Пасютинская В. Своеобразие прикарпатской народно-сценической хореографии/ В. Пасютинская. - К.: КГИК им. А.Е.Корнейчука, 1978.

48. Полятикін М. Народні танці Волині і Волинського Полісся у записах Миколи Полятикіна/ М. Полятикін. – Луцьк: Волинська обласна друкарня, 2005.

49. Стасько Б. Хореографічне мистецтво Івано-Франківщині/ Б. Стасько. – Івано-Франківськ: Лілея-НВ, 2004.

50. Тітов В. Танці Поділля/ В. Тітов. – Хмельницький, 2000.

51. Ткаченко Т. Народный танец/ Т. Ткаченко. - М.: Искусство, 1954.

52. Ткаченко Т. Народный танец. Вып. 2 Доп/ Т. Ткаченко.- М.: - Искусство, 1967.

53. Чуперчук Я., Сидоренко П., Голубка/ Я. Чуперчук, П. Сидоренко. - К.: Мистецтво, 1972.

Мистецтво балетмейстера

54. Балог К.Ф. Танці Закарпаття: Репертуарний збірник. / Клара Федорівна Балог. – Ужгород: КП «Ужгородська міська друкарня», 2008. – 168 с.

55. Березова Г.Хореографічна робота з дошкільнятами. / Ганна Олексіївна Березова. – К.: «Муз. Україна», 1989. – 208 с.

56. Богданов Г.Ф. Работа над танцевальной речью: Учебно-методическое пособие. / Генадий Фёдорович Богданов. – М.: ВАХТ («Я вхожу в мир искусств»), 2006. – 160 с.

57. Богданов Г.Ф. Работа над содержанием хореографического произведения: Учебно-методическое пособие. / Генадий Фёдорович Богданов. – М.: ВАХТ («Я вхожу в мир искусств»), 2006. – 144 с.

58. Боримська Г. Самоцвіти українського танцю — / Генриєта Володимирівна Боримська. – К.: Мистецтво, 1974, —132 с.

59. Буковинський танець. / [Збірник у записах Поморянський М.А., Мураховський Я.П., Сулятицький Т.В., Пупченко М.Г.]. – Чернівці: Видавничий дім «Букрек», 2007 – 232 с.

60. Василенко К.Ю. Композиція українського народно-сценічного танцю. / Кім Юхимович Василенко. – К.: Мистецтво, 1983. – 95 с.

61. Василенко К.Ю. Лексика українського народно-сценічного танцю.
/ Кім Юхимович Василенко. – К.: Мистецтво, 1996. – 496 с.

62. Верховинець В. Теорія українського народного танцю. /Василь Миколайович Верховинець - К.: Музична Україна, 1968. – 152 с.

63. Винклер-Савченко В.М. Хореографія східноєвропейських євреїв у весільних обрядах. I том / Володимир Максович Вінклер-Савченко. – Кривий ріг: Видавничий дім. 2008. – 592 с. +10 с. кол. вкл.

64. Володина О.В. Самоучитель клубных танцев: Funk, Trance, House / О.В. Володина, Т.Б. Анисимова. – Ростов н/Д : Феникс, 2005. – 155с.

65. Воропай О. Звичаї нашого народу. Етнографічний нарис. / Олекса Воропай. – К.: Мале видавниче підприємство «Оберіг», 1991 – Т.1. – 456с.

66. Воропай О. Звичаї нашого народу. Етнографічний нарис. / Олекса Воропай. – К.: Мале видавниче підприємство «Оберіг», 1991 – Т.2. – 448с.

67. Голдрич О. Хореографія : Посібник з основ хореографічного мистецтва та композиції танцю. / Олег Семенович Голдрич . — Львів: Край, 2003. – 160 с.

68. Голдрич О. Танцюймо разом: Танці з репертуару народних ансамблів вишів м. Львів: «Черемош», «Полонина», «Підгір’я». Олег Семенович Голдрич. — Львів, Сполом, 2006. - 288 с.

69. Голдрич О.С. Методика роботи з хореографічним колективом. –
/ Олег Семенович Голдрич. — Львів, Каменяр, 2002. – 64 с.

70. Гуменюк А. Українські народні танці. / Андрій Гуменюк. – К.: Видавництво академії наук Української РСР, 1962. – 360 с.

71. Есаулов И.Г. Хореодраматургия. Искусство балетмейстера. – / Игорь Григорьевич Есаулов. – Ижевск: Издательский дом «Удмуртский университет», 2000. – 320 с.

72. Захаров Р. Сочинение танца: Страницы педагогического опыта. / Ростислав Владимирович Захаров. – М.: «Искусство», 1983. – 224с

73. Захаров Р. Записки балетмейстера. / Ростислав Владимирович Захаров. – М.: «Искусство», 1976. – 351с.

74. Ивановский Н.П. Бальный танец XVI – XIX веков. / Худ. С. Горячев. Оформл. С. Плаксина. – Калининград: Янтарный сказ, 2004. – 208 с.

75. Косміна О.Ю. Традиційне вбрання українців. / Оксана Юліївна Косміна. – К.: Балтія-Друк, 2008. –Т.1: Лісостеп. Степ. – 160 с.

76. Кривохижа А. Гармонія танцю: навчально-методичний посібник з викладання курсу «Мистецтво балетмейстера» для хореографічних відділень педагогічних університетів. / Анатолій Кривохижа. — Кіровоград : РВЦ КДПУ ім. Винниченка, 2006. – 100с.

77. Литвиненко В.А. Зразки народної хореографії: Підручник.
/ Литвиненко Віктор Андрійович. – К: Альтпрес, 2007. – 468 с.

78. Марко Ю.М. Хореографічний фольклор східного регіону Чернівецької області. / Юрій Михайлович Марко. – Чернівці: Друк Арт.2009. – 104с.

79. Новер Ж.Ж. Письма о танце / Пер. с фр. под ред. А.А. Гвоздева. 2-е изд., испр. / Жан Жорж Новер. – Спб.: Издательство «Лань»; «Издательство ПЛАНЕТА МУЗИКИ», 2007. – 384 с.

80. Смирнов И.В. Искусство балетмейстера: учеб. Пособие для студентов культ.-просвет. фак. вузов культуры и искусств. / Игорь Валентинович Смирнов. – М.: Просвещение, 1986. – 192 с.

81. Ткаченко Т.С. Народный танец. / Тамара Степановна Ткаченко. – М.: Искусство, 1967. – 792 с.

82. Устинова Т.А. Лексика русского танца. / Вступ. Статья В.И. Уральской. / Татьяна Алексеевна Устинова. – М.: Редакция журнала «Балет», 2006. – 208 с.

83. Чурко Ю.М. Белорусский хореографический фольклор. / Юлия Михайловна Чурко. – Мп.: Выш.шк., 1990. – 415 с.

84. Шариков Д.І. Класифікація сучасної хореографії. / Денис Ігоревич Шариков. – К.: вид. Карпенко В.М., 2008. – 168с.

85. Шевченко В.Т. Мистецтво балетмейстера в народно-сценічній хореографії: Навчально-методичний посібник. / Валентин Тихонович Шевченко. – К.: ДАКККіМ, 2006. – 184 с.

86. Шереметьевская Н. Танец на эстраде. / Наталья Евгеньевна Шереметьевская. – М.: Искусство, 1985. – 416 с.

Методика виконання класичного танцю

87. Базарова H.П., Мей В.П. Азбука классического танца. Первые три года обучение: учеб.-метод. пособие.3-ие изд./Н.П.Базарова, П.М. Мей.- СПб.: Лань, 2006

88. Базарова Н.П. Классический танец: учеб. пособие / Н.П. Базарова.- СПб.: Лань, Планета музыки, 2009

89. Березова Г. Хореографічна робота з дошкільнятами. - К.: Музична Україна, 1989.

90. Ваганова А.Я. Основы классического танца.: учеб. пособие/ А.Я. Ваганова. 9-е изд.- СПб.: Лань, 2007.

91. Звездочкин В.А. Классический танец: учеб. пособие / В.А.Звездочкин.-Ростов-на -Дону: Феникс, 2003

92. Исаков В.М., Устина Т.И., Педагогические приемы по приобретению навыков самостоятельной роботы в хореографическом вузе. Методический сборник. – СПб.: Академия Русского балета имени А.Я.Вагановой, 2012

93. Классический танец. Слитные движения / Сост. В.Костровицкая. – М.: Советская Россия, 1961

94. Костровицкая В., Писарев А. Школа классического танца: учеб. пособие/ В. Костровицкая, А.Писарев.- СПб.: Лань, 2002.

95. Костровицкая В. 100 уроков классического танца. - СПб.: Лань, 2002.

96. Тарасов Н. Классический танец. Школа мужского исполнительства. / Н.И. Тарасов. – СПб.: Лань, 2005.

97. Цвєткова Л.Ю. Методика викладання класичного танцю в школі. - К.:Альтерпрес, 2013.

 

РОЗДІЛ VІ ДОДАТКИ

Додаток 1.

Методичні рекомендації

Робота з виробничої практики здійснюється у конкретно визначеній формі чи організаційно-методичній послідовності. Ця послідовність складається з ряду стадій теоретичного та практичного процесу. В її основі полягають головні дидактичні та методичні принципи:

- слідування від простого до складного;

- від загального до окремого;

- від окремого до загального.

Дотримання цих принципів полягає в умінні студента-практиканта визначити підпорядкування базового закладу, напрямок роботи хореографічного колективу, педагогічні підходи при роботі з учасниками різних вікових категорій, в здійсненні аналізу репертуару колективу, ступінь складності танцювальних рухів та танцювальних етюдів.

Найважливіша з умов проходження практики – поступовість засвоєння теоретичних та практичних навичок роботи педагога – репетитора, балетмейстера – творця, виконавця. У зв’язку з цим виникає необхідність правильного використання форм практичної роботи в їх раціональному сполученні.

Допомагаючи студентам оволодівати навичками та прийомами педагогічної діяльності, викладач повинен незмінно підпорядковувати роботу основним базовим знанням, отриманим студентом під час навчання. Для цього необхідно коротко, але послідовно знайомити студентів з методами роботи в дитячих та юнацьких хореографічних колективах, з педагогічними прийомами та авторськими методиками керівників базових колективів, з психологічними аспектами різних вікових груп.

Готуючись до виконання завдань практики, студент повинен скласти чіткий графік – план проходження практики, методично дотримуватися рекомендацій по їх виконанню. Працювати систематично, базуючись на теоретичних знаннях та навичках, отриманих під час навчання.

Особливу увагу студенту - практиканту слід приділити навчально-тренувальній роботі в якості педагога репетитора. Важливішим завданням є виховання у студента високої трудової дисципліни.

Для рішення складних організаційних та навчальних завдань необхідно націлювати зусилля викладачів з фахових дисциплін.

Додаток 2

Зразок повідомлення

ПОВІДОМЛЕННЯ

Студент (-ка) ВП «Миколаївська філія Київського національного університету культури і мистецтв»

 

__________________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

__________________________________________________________________

(курс, інститут, факультет (відділення), напрям підготовки (спеціальність)

прибув „___” _______ 20__ року до ____________________________________

(назва підприємства, організації, установи)

і приступив до практики.

 

 

Керівником практики від підприємства (організації, установи) призначено

_________________________________________________________________

(посада, прізвище, ім’я, по батькові)

Керівник підприємства (організації, установи) ____________________________

___________________ ___________________________

(підпис) (посада, прізвище, ім’я, по батькові)

Печатка (підприємства,“____”____________ 20__ року

Організації, установи)

 

Керівник практики від ВНЗ ___________________________________________

(назва кафедри)

___________________ __________________________

(підпис) (посада, прізвище, ім’я, по батькові)

“____”___________20____року

 

 


Зразок

КЕРІВНИКУ

 

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

 

НАПРАВЛЕННЯ НА ПРАКТИКУ

(є підставою для зарахування на практику)

Згідно з угодою від „______” ________________________ 20___ року № ___, яку укладено з _____________________________________________________________________

 

_____________________________________________________________________________,

(повне найменування підприємства, організації, установи)

 

направляємо на практику студентів ________ курсу, які навчаються за напрямом підготовки

 

(спеціальністю) _________________________________________________________________

 

_____________________________________________________________________________

 

Назва практики _______________________________________________________________________

 

Строки практики з „___” ________________________________________ 20___ року

 

по „___” ________________________________________ 20 ___ року

 

Керівник практики від кафедри ___________________________________________________

 

_____________________________________________________________________________

(посада, прізвище, ім’я, по батькові)

 

Прізвища, імЕНА та по батькові СТУДЕНТІВ

_____________________________________________________________________________

 

_____________________________________________________________________________

 

_____________________________________________________________________________

 

_____________________________________________________________________________

 

М.П. Керівник виробничої практики ВНЗ _________________________________________

(підпис) (прізвище та ініціали)
Додаток 3

Зразок титульного аркушаПоследнее изменение этой страницы: 2016-12-30; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 35.175.120.174 (0.019 с.)