ТОП 10:

Знак охорони суміжних прав целатинська літера Р у колі

латинська літера С у колі

латинська літера R у колі

латинська літера S у колі

Вимогами патентоздатності для винаходів є

новизна

винахідницький рівень

промислова придатність

наявність аналога

явний економічний ефект

діючий макет винаходу

9. * Об’єктами винаходу можуть бути

продукт

спосіб

застосування раніше відомого продукту чи способу за новим призначенням +

наукове відкриття

ідея

алгоритм

технологія

10. * Об’єктами винаходу не можуть бути

методи організації та управління господарством

методи виконання розумових операцій

комп’ютерні програми

породи тварин

пристрій

речовина

спосіб

11.* Об’єктом корисної моделі може бути

конструктивне виконання пристрою, що має характеризуватися явно вираженими просторовими формами

принцип дії пристрою, що має характеризуватися явно вираженими просторовими формами

нові властивості речовини

будь-який пристрій з корисною дією

12. * Промисловий зразок – це

нове конструктивне вирішення виробу

діючий макет пристрою

нове покриття пристрою

13. * До однооб’єктних промислових зразків належать

площинні двомірні

об’ємні тримірні

площинні тримірні

гнучкі

мозаїчні

14. * Об’єктом комерційного (фірмового) найменування є

назва або ім’я, під якими підприємець виступає в цивільному обороті

будь-яке позначення юридичної особи

оригінальна назва, яка не має аналогів серед підприємців

 

Відкриття це

встановлення раніше невідомих об’єктивно існуючих закономірностей, властивостей і явищ матеріального світу, що вносять докорінні зміни у рівень пізнання

встановлення раніше невідомих об’єктивно існуючих закономірностей, властивостей і явищ матеріального світу

те, що не було відомо раніше в джерелах науково-технічної інформації

2. Об’єктами захисту від недобросовісної конкуренції можуть бути неправомірні дії, що у Законі згруповані у три групи:

неправомірне використання ділової репутації господарюючого суб’єкта

створення перепон (перешкод) господарюючим суб’єктам у процесі конкуренції і досягнення неправомірних переваг в конкуренції

неправомірний збір, розголошення і використання комерційної таємниці

захват ринку конкуруючою продукцією

призведення конкурента до збанкрутування через реалізацію аналогічного товару або послуг

неправомірне використання товарної марки господарюючого суб’єкту

Суб’єкт права це той

хто може бути носієм права

тільки творець

тільки роботодавець

той, хто передає права

Суб’єктом права інтелектуальної власності можуть бути

творець

фізичні або юридичні особи, які стали суб’єктами цього права згідно з законом або договором

держава в особі її органів

будь-яка фізична особа, що мала відношення до створення об’єкту інтелектуальної власності але не є творцем

спадкоємці творця, навіть якщо немає договору спадщини

Якщо об’єкт інтелектуальної власності створили малолітні або неповнолітні фізичні особи, то вони

визнаються авторами та мають право на результати використання

не визнаються авторами

тільки визнаються авторами

після повноліття визнаються авторами

Нероздільне співавторство це коли

неможливо виділити працю кожного співавтора

можливо виділити працю кожного окремо

неможливо змінити частку участі кожного з авторів

неможливо признати кого – небудь одного автором

Якщо між співавторами немає угоди, то винагорода розподіляється

рівними частками

не розподіляється до укладення Угоди

усе отримує той, чиє прізвище йде першим у реєстраційних документахПоследнее изменение этой страницы: 2016-12-30; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.204.55.168 (0.003 с.)