ТОП 10:

ТЕМА 9. ПЕРЕДУМОВИ ФОРМУВАННЯ Й ОФОРМЛЕННЯ ПСИХОЛОГІЇ ЯК САМОСТІЙНОЇ НАУКИ (друга половина XIX ст.)План

Загальна характеристика стану суспільного розвитку і стану наукового знання в середині і другій половині XIX століття

Розвиток філософських ідей і суспільно-історичної думки і їх значення для розвитку психологічного знання

Передумови формування наукової психології в різних областях природничонаукового знання

 

Література

1. Жуков С. Історія психології: Навч. Посіб, К.:2005.

2. Корольчук М.С. Криворучко П.П.Історія психології нав. посіб. К.: 2004.

3. Ждан А..Н. История психологии: Учебник,М.1990.

4. Ждан А.Н. История психологии. От античности до наших дней: Учебник для вузов. М.2004.

5. История зарубежной психологии 30-60-е годы ХХ века. Тексты. М. 1986.

6. Кузьмин Е.С., Якунин В.А. Развитие психологии внутри естествознания. Л., 1985.

7. Роменець В.А. Історія психології епохи Відродження, К.1988.

8. Роменець В.А. Історія психології ХІІ ст.навч. посібник, К.1990.

9. РоменецьВ.А.Історія психології. Стародавній світ, Середні віки, Відродження. Навч.пос. К. «Либідь» 2005.

10. Роменець В.А. Історія психології.ХVІІ ст..Епоха Просвітництва. Навч.пос.К. 2006.

11. Роменець В.А. Маноха І.П.Історія психології ХХст. К.2003.

12. Роменець В.А. Історія психології ХІХ-початок ХХ ст.. К. «Либідь»2007.

13. ЯрошевськийМ.Г.История психологии.От античности до середины ХХвека:Учебюпос.-м. «Академия», 1997.

14. Ярошевский М.Г. История психологии. М., 1985.

 

Загальна характеристика стану суспільного розвитку і стану наукового знання в середині і другій половині XIX століття

Друга половина XIX століття характеризується у всій Європі зростанням інтересу до природно-наукових проблем. Зростання промислового виробництва, інтенсифікація суспільної потреби в наукових знаннях, інтеграція зусиль учених різних спеціальностей у комплексному вирішенні конкретних проблем сприяли повсюдному розвитку природничих наук. У свою чергу, успіхи в галузі фізики і хімії дали могутній поштовх усьому комплексу анатомо-фізіологічних наук, сприяли прогресу медицини, психіатрії, біології. Патологічна анатомія і гістологія досягли надзвичайного розквіту, насамперед завдяки роботам Вірхова. Бурхливо розвивалася наука про розвиток зародка - ембріологія, і одночасно постали питання генетики й еволюції у всіх областях знання. Досягнення в пізнанні живої матерії сприяли інтенсифікації інтересу і до самої людини як об'єкту пізнання.

Усе це відбувалося на тлі значних політичних змін. До середини XIX ст. Франція утратила своє лідируюче положення в Європі. Об'єднання Німеччини під егідою Пруссії, проведене Бісмарком, привело до того, що саме Німеччина стає головною індустріальною, економічною і військовою силою в Європі. Незабаром центр європейської науки переміщається в Німеччину.

Природно-наукові концепції і методи усе більш активно застосовуються в суміжних із психологічною проблематикою областях. Експеримент як метод пізнання усе глибше проникає в різні області знання. Твердження ідеї про мозок і нервову систему як матеріальну основі психіки, розвиток і поширення матеріалістичних ідей в області філософського пізнання світу і людинознавств а, інтерес учених до психологічної проблематики сприяли формуванню ідеї про те, що при вивченні психічних явищ більш широко й активно потрібно використовувати методологію і методи природних наук. Важливою і необхідною умовою при цьому було те, що до середини XIX ст. самі природничі науки досягли такого рівня розвитку, що їх результати могли бути активно сприйняті іншими науковими дисциплінами. Усе це послужило одночасно і передумовою, і підставою формування експериментальних розділів психології; сприяло підвищенню об'єктивності і доказовості психологічних досліджень, перетворенню психології в самостійну область експериментального наукового знання, зі своїм предметом, сукупністю методів і проблематикою.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-12-30; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.231.21.83 (0.002 с.)