ТОП 10:

Практичне заняття 11. Тема 6: Логічні основи теорії аргументації.8. Чотири студенти - Андрій, Віктор, Сергій та Дмитро домовились про такий порядок чергування по кухні, що якщо сьогодні вільний є Андрій, то чергує Віктор; якщо чергує Сергій, то вільний Дмитро; якщо чергує Андрій, то йому допомагає Сергій; нарешті, якщо вільний Віктор, то чергує Дмитро. Хто з них сьогодні напевно буде чергувати по кухні?

9. Віолончель, яку було вилучено у контрабандистів,(судячи по специфічним ознакам) є інструментом або майстра Аматі, або майстра Гварнері.

Якщо її зробив Аматі, то їй притаманні особливі ознаки С та D. Якщо ж це робота Гварнері, то вона повинна мати ознаки G та F, та не мати властивість Е.

Відомо також, що якщо інструмент володіє ознакою D, то в нього не повинно бути властивості К, а також, що властивість К необхідно з’являється в інструмента в разі наділення його властивістю G.

Експертизою з’ясоване, що вилучена віолончель володіє ознаками D та F, але не володіє ознакою E.

Хто із зазначених майстрів виготовив даний інструмент?

10. Якщо менеджер Артеменко підписав контракт, то тільки за підтримкою колег з інших фірм Борисенка та Сагайдачного. Якщо до підписання дійсно причетний Борисенко, то інформація Даниленка є вірною. Участь Сагайдачного є достатньою умовою вважати вірною інформацію Евграфова; але інформація Даниленко та Евграфова не може бути водночас істинною. Доведіть на підставі цих аргументів, що Артеменко не підписав контракту.

11. Три співробітника надали директорові інформацію, яка стосується діяльності конкуруючої фірми. Істинність інформації Бакуменко є достатньою, але не необхідною підставою істинності інформації Авраменка. Інформація Цараненка і Даниленка може бути водночас підтвердженою, але не може бути водночас спростованою. Хибність інформації Цараненка – необхідна, але не достатня умова істинності інформації Авраменка, тоді як істинність інформації Даниленка достатня, але не необхідна щодо спростування інформації Авраменка.

Виходячи з логічного аналізу цих підстав, можна стверджувати, половина всій інформації є хибною. Визначить, яка саме інформація є хибною.

Література.

1. Алфьоров С. М. Логіка для юристів: навчальний посібник / С.М. Алфьоров, Р.В. Бараннік, Г.Г. Шпитальов ; за заг. ред. С.М. Алфьорова. – К., 2011.

2. Гвоздік О.І., Кисельов С.О. Логіка. Конспект лекцій. – К., 1997.

3. Жеребкін В.Є. Логіка: Підручник для юридичних вузів і факультетів. – Харків, 1995.

4. Івін О.А. Логіка. Експериментальний навчальний посібник для факультативних курсів за вибором учнів старших класів загальноосвітніх шкіл, ліцеїв, гімназій. – К., 1996.

5. Конверський А.Є. Логіка. – К., 1998.

6. Конверський, А. Є. Логіка традиційна та сучасна: підручник / А.Є. Конверський. К. – 2007.

7. Плавич, В. П. Основы логики с задачами и упражнениями: учебное пособие / Плавич В. П. Харьков. – 2010.

8. Руденко К.П. Логіка. – К., 1976.

9. Хоменко І.В., Алексюк І.А. Основи логіки. – К., 1996.

10. Хоменко, І. В. Логіка: теорія та практика: підручник / І.В. Хоменко. – К., 2010.


V. МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

МЕТА І ЗАВДАННЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

Головна мета проведення самостійної роботи полягає у необхідності більш широкого огляду тематики курсу з використанням матеріалів періодичних видань, наукових праць, монографій з окремих питань дисципліни.

Важливою складовою самостійної роботи студентів є виконання індивідуальних робіт.

Виконання індивідуальних робіт має на меті:

- закріплення знань теоретичного курсу;

- напрацювання вмінь логічних операцій.

ЗМІСТ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИПоследнее изменение этой страницы: 2017-01-20; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.207.254.88 (0.003 с.)