ТОП 10:

МЕТА ТА МЕТОДИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ ЛЕКЦІЙПроведення лекційних занять націлено на донесення теоретичних та наукових знань по дисципліні, на сприяння розвитку у студентів розумової діяльності і розширення світогляду.

 

Заняття 1. Тема 1: ПРЕДМЕТ ФОРМАЛЬНОЇ ЛОГІКИ

План.

1. Поняття об’єкту та предмету науки.

2. Форми відображення дійсності.

3. Форми мислення.

Література.

1. Алфьоров С. М. Логіка для юристів: навчальний посібник / С.М. Алфьоров, Р.В. Бараннік, Г.Г. Шпитальов ; за заг. ред. С.М. Алфьорова. – К., 2011.

2. Гвоздік О.І., Кисельов С.О. Логіка. Конспект лекцій. – К., 1997.

3. Жеребкін В.Є. Логіка: Підручник для юридичних вузів і факультетів. – Харків, 1995.

4. Івін О.А. Логіка. Експериментальний навчальний посібник для факультативних курсів за вибором учнів старших класів загальноосвітніх шкіл, ліцеїв, гімназій. – К., 1996.

5. Конверський А.Є. Логіка. – К., 1998.

6. Конверський, А. Є. Логіка традиційна та сучасна: підручник / А.Є. Конверський. К. – 2007.

7. Плавич, В. П. Основы логики с задачами и упражнениями: учебное пособие / Плавич В. П. Харьков. – 2010.

8. Руденко К.П. Логіка. – К., 1976.

9. Хоменко І.В., Алексюк І.А. Основи логіки. – К., 1996.

10. Хоменко І. В. Логіка: теорія та практика: підручник / І.В. Хоменко. – К., 2010.

 

Заняття 2. Тема 1: ПРЕДМЕТ ФОРМАЛЬНОЇ ЛОГІКИ

План.

1. Умови істинності знання.

2. Закони формальної логіки.

3. Значення формальної логіки.

 

 

Заняття 3. Тема 2: ПОНЯТТЯ

План.

1. Структура поняття

2. Зміст та обсяг понять

3. Логічні дії обмеження та узагальнення поняття

 

Література.

1. Алфьоров С. М. Логіка для юристів: навчальний посібник / С.М. Алфьоров, Р.В. Бараннік, Г.Г. Шпитальов ; за заг. ред. С.М. Алфьорова. – К., 2011.

2. Гвоздік О.І., Кисельов С.О. Логіка. Конспект лекцій. – К., 1997.

3. Жеребкін В.Є. Логіка: Підручник для юридичних вузів і факультетів. – Харків, 1995.

4. Івін О.А. Логіка. Експериментальний навчальний посібник для факультативних курсів за вибором учнів старших класів загальноосвітніх шкіл, ліцеїв, гімназій. – К., 1996.

5. Конверський А.Є. Логіка. – К., 1998.

6. Конверський, А. Є. Логіка традиційна та сучасна: підручник / А.Є. Конверський. К. – 2007.

7. Плавич, В. П. Основы логики с задачами и упражнениями: учебное пособие / Плавич В. П. Харьков. – 2010.

8. Руденко К.П. Логіка. – К., 1976.

9. Хоменко І.В., Алексюк І.А. Основи логіки. – К., 1996.

10. Хоменко І. В. Логіка: теорія та практика: підручник / І.В. Хоменко. – К., 2010.

 

Заняття 4. Тема 2: ПОНЯТТЯ

1. Відношення між поняттями

2. Визначення поняття

3. Ділення поняття

 

Література.

1. Алфьоров С. М. Логіка для юристів: навчальний посібник / С.М. Алфьоров, Р.В. Бараннік, Г.Г. Шпитальов ; за заг. ред. С.М. Алфьорова. – К., 2011.

2. Гвоздік О.І., Кисельов С.О. Логіка. Конспект лекцій. – К., 1997.

3. Жеребкін В.Є. Логіка: Підручник для юридичних вузів і факультетів. – Харків, 1995.

4. Івін О.А. Логіка. Експериментальний навчальний посібник для факультативних курсів за вибором учнів старших класів загальноосвітніх шкіл, ліцеїв, гімназій. – К., 1996.

5. Конверський А.Є. Логіка. – К., 1998.

6. Конверський, А. Є. Логіка традиційна та сучасна: підручник / А.Є. Конверський. К. – 2007.

7. Плавич, В. П. Основы логики с задачами и упражнениями: учебное пособие / Плавич В. П. Харьков. – 2010.

8. Руденко К.П. Логіка. – К., 1976.

9. Хоменко І.В., Алексюк І.А. Основи логіки. – К., 1996.

10. Хоменко І. В. Логіка: теорія та практика: підручник / І.В. Хоменко. – К., 2010.

 

Заняття 5. Тема 3: СУДЖЕННЯ

План.

1. Поняття судження. Види суджень.

2. Класифікація простих категоричних суджень.

3. Модальність судження.

 

Література.

1. Алфьоров С. М. Логіка для юристів: навчальний посібник / С.М. Алфьоров, Р.В. Бараннік, Г.Г. Шпитальов ; за заг. ред. С.М. Алфьорова. – К., 2011.

2. Гвоздік О.І., Кисельов С.О. Логіка. Конспект лекцій. – К., 1997.

3. Жеребкін В.Є. Логіка: Підручник для юридичних вузів і факультетів. – Харків, 1995.

4. Івін О.А. Логіка. Експериментальний навчальний посібник для факультативних курсів за вибором учнів старших класів загальноосвітніх шкіл, ліцеїв, гімназій. – К., 1996.

5. Конверський А.Є. Логіка. – К., 1998.

6. Конверський, А. Є. Логіка традиційна та сучасна: підручник / А.Є. Конверський. К. – 2007.

7. Плавич, В. П. Основы логики с задачами и упражнениями: учебное пособие / Плавич В. П. Харьков. – 2010.

8. Руденко К.П. Логіка. – К., 1976.

9. Хоменко І.В., Алексюк І.А. Основи логіки. – К., 1996.

10. Хоменко І. В. Логіка: теорія та практика: підручник / І.В. Хоменко. – К., 2010.

 

Заняття 6. Тема 3: СУДЖЕННЯ

План.

1. Поняття складного судження

2. Види складних суджень

3. Формалізація складних суджень

 

Література.

1. Алфьоров С. М. Логіка для юристів: навчальний посібник / С.М. Алфьоров, Р.В. Бараннік, Г.Г. Шпитальов ; за заг. ред. С.М. Алфьорова. – К., 2011.

2. Гвоздік О.І., Кисельов С.О. Логіка. Конспект лекцій. – К., 1997.

3. Жеребкін В.Є. Логіка: Підручник для юридичних вузів і факультетів. – Харків, 1995.

4. Івін О.А. Логіка. Експериментальний навчальний посібник для факультативних курсів за вибором учнів старших класів загальноосвітніх шкіл, ліцеїв, гімназій. – К., 1996.

5. Конверський А.Є. Логіка. – К., 1998.

6. Конверський, А. Є. Логіка традиційна та сучасна: підручник / А.Є. Конверський. К. – 2007.

7. Плавич, В. П. Основы логики с задачами и упражнениями: учебное пособие / Плавич В. П. Харьков. – 2010.

8. Руденко К.П. Логіка. – К., 1976.

9. Хоменко І.В., Алексюк І.А. Основи логіки. – К., 1996.

10. Хоменко І. В. Логіка: теорія та практика: підручник / І.В. Хоменко. – К., 2010.

 

 Последнее изменение этой страницы: 2017-01-20; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.238.190.122 (0.007 с.)