ТОП 10:

ПОСАДОВИХ ОСІБ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯО с н о в н і п и т а н н я

 

1. Система і будова місцевих рад.

2. Функції та компетенція місцевих рад.

3. Форми та методи діяльності місцевих рад. Порядок підготовки та проведення сесій місцевих рад.

4. Організація роботи сільського, селищного, міського голови, секретаря ради, голови обласної, районної ради та його заступників.

5. Апарат місцевих рад і організація його роботи. Служба в органах місцевого самоврядування.

6. Організація роботи виконавчих органів місцевих рад.

7. Організація роботи органів самоорганізації населення.

 

Завдання

1. Міський голова своїми розпорядженнями затвердив положення про виконавчі органи міської ради та їх структуру, а також за ініціативою жителів вулиці створив вуличний комітет. На сесії міської ради більшістю голосів депутатів було прийнято рішення про скасування розпоряджень міського голови. Міський голова не погодився з рішенням ради і зупинив його дію своїм розпорядженням.

Чи правомірні прийняті акти міського голови?

2. Київський міський голова на засіданні Кабінету Міністрів України вніс проект указу Президента України щодо передачі в комунальну власність територіальної громади м. Києва державної бібліотеки. Кабінет Міністрів України відхилив даний проект указу, зазначивши, що міський голова не має права вносити на розгляд уряду проекти актів Президента України. Після цього міський голова м. Києва направив проект даного указу до Секретаріату Президента України.

Дайте юридичний аналіз ситуації. Чи відповідають дії київського міського голови вимогам чинного законодавства ?

3. На сесії обласної ради було прийнято рішення про утворення тимчасової контрольної комісії для здійснення контролю за виконанням обласного бюджету та вивчення питання про стан агропромислового комплексу області. До складу комісії були включені заступник голови обласної ради, заступник обласного прокурора, голова постійної комісії з питань бюджету і фінансів обласної ради, фінансові експерти. Тимчасова контрольна комісія звернулася до голови обласної державної адміністрації з вимогою надати звіт про хід виконання обласного бюджету. Голова обласної державної адміністрації відмовився виконувати вимоги тимчасової контрольної комісії і звернувся до суду з вимогою скасувати рішення обласної ради.

Дайте юридичний аналіз ситуації. Чи відповідають рішення обласної ради та дії голови обласної державної адміністрації вимогам чинного законодавства? Який порядок утворення тимчасових контрольних комісій місцевих рад?

4.Жителі села звернулися до Верховної Ради України з вимогою достроково припинити повноваження сільського голови, який відмовився надати звіт територіальній громаді про свою роботу за три місяці. Голова Верховної Ради України доручив комітету з питань державного будівництва та місцевого самоврядування підготувати відповідь на це звернення.

Проаналізуйте ситуацію та підготуйте юридично обґрунтовану відповідь на звернення.

5. На засіданні виконавчого комітету сільської ради було прийнято рішення про саморозпуск і створення органу самоорганізації населення – сільського комітету, якому були передані всі повноваження виконавчих органів сільської ради. Районний прокурор опротестував рішення виконавчого комітету сільської ради і вимагав від сільської ради негайно його скасувати. У відповіді прокурору сільський голова зазначив, що місцева рада прийняла рішення про делегування частини своїх повноважень щодо управління місцевим господарством органу самоорганізації населення – сільському комітету.

Чи відповідають дії виконавчого комітету сільської ради вимогам законодавства? Який порядок створення органів самоорганізації населення? Як має діяти у цій ситуації прокурор?

 

Н о р м а т и в н і а к т и т а л і т е р а т у р а

 

Про місцеве самоврядування в Україні: Закон України від 21.05.1997 р. № 280/97-ВР // Відом. Верхов. Ради України. – 1997. – № 24. – Ст.170; 1998. – № 48. – Ст.292; 1999. – № 41. – Ст.372; 2000. – № 9. – Ст.67; 2000. – № 46. – Ст.393; 2001. – № 9. – Ст. 39; 2001. – № 31. – Ст.149; 2001. – № 32. – Ст.172; 2001. – № 33. – Ст.175; 2001. – № 49. – Ст.259; 2003. – № 4. – Ст.31; 2003. – № 24. – Ст.159; 2003. – № 27. – Ст.209; 2003. – № 28. – Ст.216; 2003. – № 37. – Ст.301; 2003. – № 45. – Ст.360; 2004. – № 9. – Ст.79; 2004. – № 15. – Ст.228; 2004. – № 19. – Ст.259; 2004. – № 23. – Ст.323; 2005. – № 9. – Ст.172; 2005. – № 7-8. –Ст.162; 2005. – № 18-19. – Ст.267; 2005. – №21. – Ст. 303; 2005. – № 48. – Ст. 483; 2005. – № 49. – Ст. 519; 2006. – № 2-3. – Ст.35; 2006. – № 12. – Ст. 104; 2006. – №№ 9, 10-11. – Ст. 96; 2006. – № 16. – Ст. 133; Закон України №812-V від 22.03.2007 р.

Про столицю України – місто-герой Київ: Закон України від 15.01.1999 р. № 401-ХІV // Там же. – 1999. – № 11. – Ст.79.

Про службу в органах місцевого самоврядування: Закон України від 07.06.2001 р. № 2493-III // Там же. – 2001. - № 33. – Ст. 175; 2003. – № 46. – Ст. 367; 2004. – № 10. – Ст.104; 2005. – № 2. – Ст. 32; 2005. – № 4. – Ст. 90; 2005. – № 9. – Ст. 177; 2006. – № 1. – Ст.18; 2006. – № 14. – Ст.121. Про органи самоорганізації населення: Закон України від 11.07.2001 р. № 2625-III // Там же. – 2001. – № 48. – Ст. 254.

Про затвердження Порядку контролю за здійсненням органами місцевого самоврядування делегованих повноважень органів виконавчої влади: Постанова Кабінету Міністрів України від 09.03.1999 р. № 339 (зі змін.) // Офіц. вісн. України. – 1999. – № 10. – Ст.390; 2004. – № 27. –Ст.1775.

Рішення Конституційного Суду України від 06.07.1999 р. № 7-рп/99 (справа про сумісництво посад народного депутата України і міського голови) // Там же. – 1999. – № 27. – С. 171

Рішення Конституційного Суду України від 09.02.2000 р. № 1-рп/2000 (справа про місцеве самоврядування) // Там же. – 2000. – № 30. – Ст. 1283.

Європейська Хартія про місцеве самоврядування. Офіційний переклад // Бюллетень законодавства і юридичної практики України. – 2002. – № 10. – с. 10-17.

Бодрова І.І. Правовий статус асоціацій місцевих рад України: питання теорії і практики: Монографія. – Харків: Видавець СПД ФО Вапнярчук Н.М., 2006.

Любченко П.М. Компетенція суб’єктів місцевого самоврядування. – Х.: Модель всесвіту, 2001.

Соляннік К.Є. Виконавчі органи місцевих рад в Україні: правовий статус і організація роботи. – Х.: Крок, 2004.

Онупрієнко А.М. Місцеві органи влади в механізмі демократичної держави: теоретико-правовий аналіз: монографія. – Х: Право, 2009. – 300 с.

Проблеми функціонування місцевих рад та їх виконавчих органів: монографія / за ред. Ю.М. Тодики. – Х.: Право, 2009. – 540 с.

Організаційні форми роботи представницьких органів місцевого самоврядування: монографія / П.М. Любченко, С.О. Семко. – Х.: Право, 2012. – 216 с.

 Последнее изменение этой страницы: 2017-01-20; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.235.107.209 (0.004 с.)