ТОП 10:

Т е м а 5. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИНАРОДНИХ ДЕПУТАТІВ УКРАЇНИ

 

О с н о в н і п и т а н н я

 

1. Організація підготовки і проведення виборів народних депутатів України.

2. Організація роботи народних депутатів України у Верховній Раді України та у виборчих округах.

3. Гарантії діяльності народних депутатів України. Організація роботи помічників-консультантів народних депутатів України.

4. Запити і звернення народних депутатів України, порядок їх внесення і розгляду.

5. Організація діяльності депутатських фракцій.

Завдання

 

1. Офіційний спостерігач від партії – суб’єкта виборчого процесу по виборах народних депутатів України – прибув до виборчої дільниці о 20 год 30 хв для спостереження за підрахунком голосів членами дільничної виборчої комісії. Голова дільничної виборчої комісії не допустив офіційного спостерігача до приміщення дільничної виборчої комісії, пояснивши, що після закінчення голосування і закриття виборчої дільниці він не має права допускати на засідання виборчої комісії сторонніх осіб. Офіційний спостерігач звернувся до окружної виборчої комісії зі скаргою на дії голови дільничної виборчої комісії та з вимогою визнати голосування на виборчій дільниці недійсним.

Дайте юридичний аналіз ситуації. Яке рішення має прийняти окружна виборча комісія?

 

2. На сесії Верховної Ради України 10 народних депутатів України внесли депутатський запит до Президента України і вимагали дати офіційну відповідь на нього у 10-денний строк. Головуючий на пленарному засіданні Верховної Ради України відмовився вносити питання до порядку денного, пояснивши, що депутатський запит до Президента України повинен бути попередньо схвалений на засіданні Погоджувальної ради депутатських фракцій. Після цього народні депутати України направили цей запит до Секретаріату Президента України.

Дайте юридичний аналіз дій народних депутатів України і Головуючого на засіданні. Який порядок направлення і розгляду запиту до Президента України? Як має діяти у цій ситуації Секретаріат Президента України?

 

3. До Конституційного Суду України звернулася група народних депутатів України з вимогою визнати неконституційним закон через порушення процедури його ухвалення. У зверненні було зазначено, що народний депутат України у зв’язку із виїздом у відрядження дав письмове доручення помічникові-консультанту бути присутнім замість нього на пленарному засіданні Верховної Ради України і брати участь у голосуванні, що і було зроблено.

Дайте юридичний аналіз дій народних депутатів України і помічника-консультанта народного депутата України. Які права має помічник-консультант народного депутата України ? Яке рішення може прийняти Конституційний Суд України ?

4. У період між сесіями Верховної Ради України народний депутат України звернувся до обласного прокурора з вимогою здійснити нагляд за додержанням процедур, передбачених чинним законодавством, під час проведення досудового слідства по справі громадянина Кириченка. Прокурор відмовився виконувати вимоги, після чого депутат направив запит Генеральному прокурору України щодо притягнення обласного прокурора до відповідальності за невиконання вимог народного депутата України.

Дайте юридичний аналіз ситуації. Чи має право народний депутат України звертатися з такими вимогами до обласного та Генерального прокурора України? Дайте обґрунтовану відповідь на запит народного депутата України.

5. Слідчим районної прокуратури м. Києва було винесено постанову про затримання громадянина Коваля та пред’явлення йому обвинувачення у скоєнні злочину. Після того, як було встановлено, що громадянин Коваль обраний народним депутатом України, хоча ще не встиг принести присягу народного депутата, до Верховної Ради України було направлено подання про надання згоди парламенту на притягнення Коваля до кримінальної відповідальності. Верховна Рада України звернулася до Генерального прокурора України з вимогою скасувати постанову слідчого і негайно звітувати щодо затримання Коваля. Генеральний прокурор пояснив, що процедуру затримання було дотримано, оскільки Коваль не є народним депутатом, бо повноваження народних депутатів починаються з моменту складення присяги.

Дайте юридичний аналіз дій слідчого, Генерального прокурора України. В чому полягають особливості порядку затримання, арешту та притягнення до кримінальної відповідальності народних депутатів України?

Н о р м а т и в н і а к т и т а л і т е р а т у р а

 

Про вибори народних депутатів України: Закон України від 17.11.2011 № 4061-VI// Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2012, N 10-11, ст.73 )

Про статус народного депутата України: Закон України від 17.11.1992 р. № 2790-XII в ред. Закону від 22.03.2001 р. № 2328-ІІІ (із змінами) // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 42. – Ст. 212; 2002. – № 35. – Ст. 264; 2002. – № 43. – Ст. 314; 2004. – № 22. – Ст. 315; 2005. – № 9. – Ст. 173; 2005. – № 4. – Ст. 100; 2005, – № 30. – Ст. 1785; 2006. – № 22. – Ст. 180; 2006. – № 9, 10-11. – Ст. 96.

Положення про консультанта депутатської групи (фракції) Верховної Ради України, затв. постановою Верховної Ради України від 13.10.1995 р. № 378/95-ВР // Відом. Верхов. Ради України. – 1995. – № 36. – Ст.280; 2001. – № 30. – Ст.141; 2004. – № 23. – Ст.320.

Положення про помічника-консультанта народного депутата України, затв. постановою Верховної Ради України від 13.10.1995 р. № 379/95-ВР // Там же. – 1995. – № 37. – Ст.283; 1999. – № 18. – Ст.169; 2001. – № 30. – Ст.141; 2004. – № 23. – Ст.320.

Рішення Конституційного Суду України від 27.10.1999 р. № 9-рп/99 (справа про депутатську недоторканність) // Офіц. вісн. України. – 1999. – № 44. – С. 71.

Рішення Конституційного Суду України від 10.05.2000 р. № 8-рп/2000 (справа про статус народного депутата України) // Там же. – 2000. – № 37.

Рішення Конституційного Суду України від 14.10 2003 р. № 16-рп/2003 (справа про направлення запиту до Президента України) // Там же. – 2003. – № 46. – Ст. 2388.

Рішення Конституційного Суду України від 11.04.2000 р. № 4-рп/2000 (справа про запити народних депутатів до прокуратури) // Там же. – 2000. – № 16. – Ст. 679.

Рішення Конституційного Суду України від 19.05.1999 р. № 4-рп/99 (справа про запити народних депутатів України) // Там же. – 1999. – № 20. – Ст.905.

Рішення Конституційного Суду України від 20.03.2002 р. № 4-рп/2002 (справа про запити і звернення народних депутатів України до органів дізнання і досудового слідства) // Там же. – 2002. – № 13. – Ст. 668.Рішення Конституційного Суду України від 10.04.2003 р. № 7-рп/2003 (справа про гарантії діяльності народного депутата України) // Там же. – 2003. – №17. – Ст. 789.

Законодавство про вибори народних депутатів України: Наук.-практ. посібник / Панов М.І., Серьогіна С.Г., Битяк Ю.П. та ін.. – Х.: Одіссей, 2006.

 Последнее изменение этой страницы: 2017-01-20; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.235.45.196 (0.007 с.)